Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ หรือ ยาเม็ดเกลือ (Sodium chloride tablet) เป็นเกลือแกงบริ สุทธิ์ที่นำมาตอกเม็ดทำเป็นยารับประทานขนาดความแรง 300 มิลลิกรัม/เม็ดตาบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยเรา วงการแพทย์นำมาใช้ป้องกันและรักษาภาวะร่างกายขาดเกลือโซ เดียม จากสาเหตุเหงื่อออกมากหรือภาวะร่างกายขาดน้ำ (ภาวะขาดน้ำ)

หลังรับประทาน ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและกำจัดออกทางปัสสาวะ เหงื่อ น้ำตา น้ำลาย และอุจจาระ ซึ่งก่อนการใช้ยานี้ต้องให้แพทย์วิเคราะห์และเป็นผู้ตัด สินใจในการกำหนดขนาดการรับประทานของผู้ป่วยแต่ละราย โดยประกอบกับเงื่อนไขอื่นๆอีก อาทิเช่น เคยมีภาวะแพ้ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์หรือไม่ หรือมีโรคความดันโลหิตสูง มีภาวะโรคไตหรือไม่ หากเป็นหญิงอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือไม่ เป็นต้น

การใช้ยาในขนาดที่มากเกินความจำเป็นหรือผิดขนาดจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้รับยาโดยตรง ถึงแม้ดูเหมือนยานี้ใกล้เคียงกับเกลือแกงที่ใช้ในครัวเรือนก็ตาม แต่ด้วยฤทธิ์ของการรักษา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้และมีวิธีใช้ที่ละเอียดอ่อน การใช้ยาจึงต้องขึ้นกับคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีสรรพคุณดังนี้

หมายเหตุ: สำหรับเกลือโซเดียมคลอไรด์ในรูปแบบสารละลาย 0.9% (Irrigation solu tion) มักถูกนำมาใช้ ล้างจมูก ล้างตา ล้างบาดแผล และล้างทำความสะอาดผิวหนัง (ยาใส่แผล )

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์โดยสร้างสมดุลของเกลือโซเดียมและสมดุลของน้ำในร่างกาย ส่งผลให้มีแรงดันของเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างทั่วถึง

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์จัดจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดขนาด 300 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีขนาดรับประทานดังนี้

ก. ผู้ใหญ่:

  • รักษาภาวะขาดเกลือโซเดียมชนิดเรื้อรัง: รับประทานภายในระหว่างวัน 2.4 - 4.8 กรัม โดยดื่มน้ำตามเป็นปริมาณเพียงพอ หากมีการขาดเกลือโซเดียมแบบรุนแรงสามารถรับประทานได้สูงสุดถึง 12 กรัมต่อวัน สำหรับผู้ป่วยโรคไต แพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาดรับประทานให้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
  • ป้องกันตะคริวระหว่างการฟอกเลือดล้างไต: ทำเป็นยาเตรียมสำหรับผู้ป่วย 6 - 10 กรัมต่อการฟอกเลือดแต่ละครั้ง

ข. เด็ก: การใช้ยานี้ต้องอยู่ในคำแนะนำและการกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (อาการข้างเคียง/ผลข้าง เคียง) ดังนี้คือ เกิดภาวะเกลือโซเดียมเกินในร่างกาย เช่น รู้สึกกระหายน้ำ น้ำลายน้อยลง มีไข้ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง วิงเวียน อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง บวมตามมือและเท้า เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

  • การใช้ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ร่วมกับยาโรคจิตประสาท เช่น Lithium สามารถทำให้ฤทธิ์ในการรักษาของ Lithium ลดประสิทธิภาพลงไป หากมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน แพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาดการรับประทานให้เหมาะสม
  • การใช้ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ร่วมกับยารักษาภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำ เช่น Tolvaptan สามารถส่งผลให้ระดับเกลือโซเดียมในร่างกายมีปริมาณสูงมากเกินไป หากมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน แพทย์จะปรับระยะเวลาของการรับประทานไม่ให้ตรงกัน หรือปรับขนาดการรับประทานให้สอดคล้องกับร่างกายของผู้ป่วยเป็นรายๆไป

ควรเก็บรักษายาเม็ดโซเดียมคลอไรด์อย่างไร?

ควรเก็บยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ภายใต้อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บ ยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเม็ดโซเดียมคลอไรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Sodium Chloride Pharmahof (โซเดียมคลอไรด์ ฟาร์มาฮอฟ) Pharmahof

บรรณานุกรม

1. http://www.drugs.com/cdi/sodium-chloride.html [2014,July26]
2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=sodium+chloride [2014,July26]
3. https://www.mims.com/usa/drug/info/sodium%20chloride/sodium%20chloride?type=full&mtype=generic [2014,July26]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/sodium-chloride-index.html?filter=2&generic_only= [2014,July26]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom