Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาอะมิทริปไทลีน

ยาอะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้าทั้งในเด็กวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง วงการแพทย์จึงได้นำยานี้มาทำการรักษา และทำให้สุขภาพจิตของผู้ ป่วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และโดยปกติแพทย์จะไม่ใช้ยานี้กับเด็กเล็ก

อะมิทริปไทลินจัดเป็นยาอันตราย จึงไม่สมควรซื้อยามารับประทานเอง การใช้ยาเพื่อการรักษา ควรต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

ยาอะมิทริปไทลีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาอะมิทริปไทลีน มีสรรพคุณใช้รักษาภาวะซึมเศร้า

ยาอะมิทริปไทลีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะมิทริปไทลีนออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับ (เข้าสู่เซลล์ประสาท) ของสารสื่อประสาท Nora drenaline และ Serotonin ที่มีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย เป็นเหตุให้สารทั้ง 2 ตัวในสมองมีปริมาณเพิ่มขึ้น ด้วยผลดังกล่าว จึงทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและลดภาวะซึมเศร้าในที่สุด

ยาอะมิทริปไทลีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะมิทริปไทลีน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้ คือ

ยาอะมิทริปไทลีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะมิทริปไทลีน มีขนาดรับประทาน ดังนี้

ผู้ใหญ่ในช่วงเริ่มต้นของการรับประทานยา สามารถรับประทาน 75 – 150 มิลลิกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทาน จากนั้นให้รับประทาน 50 – 100 มิลลิกรัมต่อวันเป็นขนาดที่รับประทานเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งรับประทานเช่นเดียวกัน

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด รวมถึงยาอะมิทริปไทลีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะมิทริปไทลีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาอะมิทริปไทลีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะมิทริปไทลีน สามารถพบผลข้างเคียง/ผลไม่พึงประสงค์ ดังนี้ คือ ปากแห้ง ท้องผูก ตามัว วิงเวียน ง่วงนอน อ่อนเพลีย เหงื่อออกมาก ชัก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะมิทริปไทลีนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาอะมิทริปไทลีน ได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงยาอะมิทริปไทลีน) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอะมิทริปไทลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยาอะมิทริปไทลีนร่วมกับเครื่องดื่มที่ออกฤทธิ์กดการทำงานของประสาทส่วนกลางหรือสมอง สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเพิ่มขึ้นได้ เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ ขาดการควบคุมสติ เครื่องดื่มที่ออกฤทธิ์กดการทำงานของประสาทส่วนกลาง ได้แก่ แอลกอฮอล์ ยาอะมิทริปไทลิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นมากกว่าหลายสิบรายการยา จนสามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงหลายอย่างติดตามมา จึงขอกล่าวอาการรวมๆที่อาจเกิดขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับยาดังต่อไปนี้ เช่น Barbiturates, Phenytoin, Carbamaze pine, Phenothiazines, Phenylpropanolamine, Erythromycin, Cimetidine, Estrogen, Sympathomimetic amines, Debrisoquine, Quanethidine, Clonidine, Bethanidine, และยาอื่นๆ ซึ่งอาการหรือผลที่ติดตามมาจากปฏิกิริยาระหว่างยาของยาตัวนี้กับยาดังกล่าว อาทิ เช่น ง่วงนอน ซึม วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มีอาการไข้ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง เกิดอาการชัก ทั้งนี้เพราะยาเหล่านี้จะส่งผลให้ระดับยาอะมิทริปไทลินในเลือดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆดังกล่าวได้ และยังมีอาการอื่นๆอีกที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งจะเห็นว่าการใช้ยานี้ มีความสุ่มเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก จึงไม่ควรใช้ยานี้ด้วยตนเอง ต้องได้รับคำสั่งใช้ยานี้จากแพทย์เท่านั้น

ควรเก็บรักษายาอะมิทริปไทลีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาอะมิทริปไทลีนในอุณหภูมิห้อง ควรเก็บให้พ้นแสงแดด และความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาอะมิทริปไทลีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นของยาอะมิทริปไทลีน และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Amitec (อะมิเทค)Utopian
Amitryn (อะมิทรีน)T. Man Pharma
Amitryptyline GPO (อะมิทริปไทลีน จีพีโอ)GPO
Conmitrip (คอนมิทริป)Condrugs
Polybon (โพลีบอน)Pharmasant Lab
Polytanol (โพลีทานอล)Pharmasant Lab
Tripsyline (ทริปไซลีน)Polipharm
Tripta (ทริปทา)Atlantic Lab
Triptyline (ทริปไทลีน)Medifive
Tripzol (ทริปซอล)Medicine Products
Tryptanol (ทริปทานอล)M & H Manufacturing

บรรณานุกรม

  1. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682388.html [2013,Dec24].
  2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=amitriptyline [2013,Dec24].
  3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Triptyline/?q=amitriptyline&type=brief [2013,Dec24].
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/amitriptyline.html [2013,Dec24].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom