Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทวารหนัก 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ริดสีดวงทวาร 

ทั่วไป

ยาอะนูซอล (Anusol) ถูกผลิตออกมาด้วยวัตถุประสงค์ช่วยรักษาบรรเทาอาการปวดจากริดสี ดวงทวาร ซึ่งอาจมีอาการคันและแสบในบริเวณช่องทวารหนักร่วมด้วย อีกทั้งช่วยบรรเทาอาการปวดริดสีดวงทวารในขณะขับถ่ายอีกด้วย ตัวยาที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของยาอะนูซอลจะประกอบด้วย

******อนึ่ง ในบทความนี้ ไม่ขอกล่าวถึงสูตรตำรับยาที่มีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์

โดยตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ที่พบเห็นได้ในยาอะนูซอล ได้แก่ Peru balsum, Resorcinol, Benzyl benzoate, Bismuth oxide, Bismuth subgallate, และ Zinc oxide ทั้งนี้ ปกติลักษณะของยาอะนูซอล จะมีรูปร่างเป็นแท่งตรง เนื้อยาคล้ายขี้ผึ้ง สามารถหลอมละลายได้ถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องโดยเฉพาะเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเรา ดังนั้นจึงมักเห็นการเก็บยาเหน็บเหล่านี้อยู่ในตู้เย็น

การใช้ยาอะนูซอลนี้ต้องสอดใส่ยาเข้าที่รูทวารหนัก ห้ามเผลอรับประทานโดยเด็ดขาด เพราะเป็นยาใช้ภายนอกและออกฤทธิ์เฉพาะที่ ปกติยาเหน็บกลุ่มนี้จะถูกนำมารักษาริดสีดวงทวารทั้งแบบภายนอกและแบบภายใน อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ยาเหน็บทวารแก้ริดสีดวงทวารในกรณีที่มีเลือดออกบริเวณที่เป็นริดสีดวงฯ หรือกรณีที่แผลริดสีดวงฯมีอาการติดเชื้อ

ก่อนจะเลือกใช้ยารักษาริดสีดวงทวารที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับตนเอง ควรขอคำแนะนำจากแพทย์เพื่อตรวจดูอาการความรุนแรงของริดสีดวงฯ หลายกรณีต้องใช้ทั้งยารับประทานร่วมกับยา เหน็บหรือยาทาภายนอกควบคู่กันไป

ยาอะนูซอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาอะนูซอล

สรรพคุณของยาอะนูซอล คือ รักษาและบรรเทาอาการอักเสบ ปวด แสบ คัน จากบริเวณริด สีดวงทวาร ไม่ใช่เป็นการรักษาตัวโรคริดสีดวงทวาร (อ่านเพิ่มเติม เรื่องการรักษาริดสีดวงทวารในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ริดสีดวงทวาร)

ยาอะนูซอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวอย่างการออกฤทธิ์ของตัวยาที่เป็นส่วนประกอบของยาอะนูซอลมีดังนี้

*อนึ่ง จากการออกฤทธิ์ของยาดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้รักษาและบรรเทาอาการริดสีดวงทวารให้ดีขึ้น

ยาอะนูซอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะนูซอลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย โดยมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งแข็ง รูปร่างเป็นแท่งปลายด้านหนึ่งแหลมแต่มนเรียว เหมาะกับการสอดใส่ในรูทวารหนัก

ยาอะนูซอลมีวิธีการใช้อย่างไร?

วิธีการใช้ยาอะนูซอล ได้แก่

ก. ผู้ใหญ่: เหน็บทวารหนัก 1 แท่งก่อนนอนเป็นระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์ โดยมีวิธีง่ายๆดังนี้

 • ล้างมือให้สะอาด ตะแคงตัวนอนในท่าที่ถนัด
 • นำแท่งยาออกจากบรรจุภัณฑ์ (ซึ่งควรเก็บไว้ในตู้เย็น)
 • จับแท่งยาให้ถนัดแล้วค่อยสอดยาเข้าทางรูทวารหนักจนหมด นอนในท่าเดิมระยะเวลาประ มาณ 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อให้ยาหลอมเหลวและซึมซับเข้าริดสีดวง
 • นอนหลับพักผ่อนตามปกติ หากมีความจำเป็นต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะในตอนกลางคืนผู้ป่วยสามารถทำได้โดยไม่ต้องกลั้นอุจจาระปัสสาวะจนถึงเวลาเช้า

ข. เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก ต้องเป็นคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น

***** หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนหรือหยุดใช้ยาด้วยตนเอง
 • ยังไม่มีข้อห้ามชัดเจนการใช้ยาอะนูซอลในหญิงตั้งครรภ์ แต่ตัวยาบางตัวในยานี้อาจดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยานี้เสมอ และควรใช้ต่อเมื่อจำ เป็นจริงๆเท่านั้น
 • ยาบางตัวในยาอะนูซอลอาจถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและผ่านออกทางน้ำนมได้ ดังนั้น หญิงให้นมบุตรจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยานี้เสมอ และควรใช้ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาอะนูซอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

ยาอะนูซอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผู้ป่วยสามารถพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาอะนูซอล เช่น มีอาการระคายเคืองบริเวณก้นจากสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของยาเหน็บ หรืออาจมีอาการแสบในบริเวณที่เหน็บยา

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะนูซอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะนูซอล ดังนี้

 • ห้ามเผลอรับประทานยาอะนูซอล
 • ไม่สมควรใช้ยาอะนูซอลกับผู้ที่กำลังมีอาการเลือดออกที่ช่องทวารหนัก หรือผู้ที่อยู่ในภาวะท้องเสียและยังไม่หยุดขับถ่าย
 • การสอดยาเหน็บควรสอดเข้ารูทวารหนักจนมิด ไม่ให้มีส่วนของแท่งยาโผล่ยื่นออกมาด้วย จะเป็นเหตุให้แท่งยาหลุดออกมาได้
 • หากการสอดยาเหน็บเข้ารูทวารหนักทำไม่ได้หรือยากและไม่สะดวกต่อการใช้ ควรขอคำ แนะนำจากแพทย์เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ยาเป็นลักษณะอื่น เช่น ยาครีม ยาขี้ผึ้งชนิดป้ายแทน
 • ระวังการใช้ยาเหน็บทวารชนิดที่มีส่วนผสมของ ‘สเตียรอยด์’ กับภาวะริดสีดวงทวารที่มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงอยู่แล้ว ด้วยอาจทำให้อาการของโรคและการติดเชื้อกำเริบมากยิ่งขึ้น
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวม ยาอะนูซอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอะนูซอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

โดยปกติ ไม่พบว่ายาอะนูซอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานหรือยาฉีดชนิดใดๆ แต่ถ้าหากมีอาการผิดปกติหลังใช้ยาอะนูซอลร่วมกับยาใดๆก็ตาม ให้รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยา บาลเพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือได้รับการรักษาทันที

ควรเก็บรักษายาอะนูซอลอย่างไร?

ควรเก็บยาอะนูซอลภายในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียส (เพื่อป้องกันการ ละลายของยาจนใช้สอดเหน็บทวารไม่ได้) ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง เก็บยาในหีบห่อบรรจุเดิมในที่ปลอดภัย ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และหลีกเลี่ยงการนำยาออกมาผึ่งนอกตู้เย็นนานเกินไป ด้วยจะทำให้ยาเหน็บอ่อนตัวจนไม่สามารถเหน็บทวารหนักได้

ยาอะนูซอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะนูซอลในประเทศไทย มียาชื่อการค้าที่ผลิตจากเพียงบริษัทเดียว คือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Anusol (อะนูซอล) Pfizer

บรรณานุกรม

1. http://www.drugs.com/mtm/anusol-suppositories-rectal.html [2014,June24]
2. http://www.progressivehealth.com/hemorrhoid-suppositories.htm [2014,June24]
3. http://www.netdoctor.co.uk/digestive-health/medicines/anusol.html [2014,June24]
4. http://www.doctoralia.co.uk/medication/anusol-8066 [2014,June24]
5. http://www.medicines.ie/medicine/7263/SPC/Anusol+HC+Suppositories/ [2014,June24]
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Resorcinol#Medical [2014,June24]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom