Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคอารมณ์สองขั้ว 

บทนำ

หากกล่าวถึง ยาลิเทียม (Lithium) ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักในด้านของยารักษาโรค แต่อาจเข้าใจว่าเป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเซรามิก แก้ว ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ส่วนประกอบในเครื่องกรองอากาศ ใช้เป็นแหล่งพลังงานของหัวรบจรวด

สำหรับทางยาหรือเภสัชภัณฑ์ ลิเทียมถูกนำมาใช้ในการรักษาและบำบัดอาการทางจิตที่เรียก ว่าโรคไบโพลา หรือโรคอารมณ์สองขั้ว หรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder) รักษาอาการซึมเศร้า เป็นต้น

จากข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยา เมื่อยา เข้าสู่ร่างกาย) พบว่า ลิเทียมถูกดูดซึมได้ดีในระบบทางเดินอาหาร หากรับประทานพร้อมอาหารจะ ทำให้ระดับยาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลิเทียมสามารถผ่านเข้าสู่กระดูก ต่อมไทรอยด์ รก ซึมผ่านเข้าน้ำนมมารดา แต่ไม่จับกับพลาสมาโปรตีน ตับของมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของลิเทียมได้ ร่างกายต้องใช้เวลา 20 - 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยาลิเทียมออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับน้ำปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย และเหงื่อ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ลิเทียมบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยาที่ปลอดภัย ถูกต้อง จึงควรต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

ยาลิเทียมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาลิเทียม

ยาลิเทียมมีสรรพคุณดังนี้

ยาลิเทียมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ในร่างกายของยาลิเทียมยังไม่แน่ชัด แต่พบมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารแคทิโคลามีน (Catecholamines, สารที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบประสาท) ในระหว่างเส้นประสาท และมีการขนถ่ายเกลือโซเดียมภายในเซลล์ประสาทและภายในเซลล์กล้ามเนื้อ อาจเป็นเพราะกลไกดังกล่าว จึงทำให้ลิเทียมมีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาลิเทียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลิเทียมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น ยาแคปซูลขนาด 300 มิลลิกรัม/แคปซูล

ยาลิเทียมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาลิเทียมมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับการป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ของโรค:

ในผู้ใหญ่และในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี รับประทาน 0.4 - 1.2 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน

ข. สำหรับการรักษาอาการของโรค:

ในผู้ใหญ่และในเด็กอายุมากกว่า 12ปี รับประทาน 1.5 - 2 กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน

***หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยาลิเทียมพร้อมอาหาร และขนาดรับประทานต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานยาเอง
  • ระยะเวลาการรับประทานยาขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์
  • ในเด็กอายุ 6 - 12 ปี: ขนาดยาขึ้นกับน้ำหนักตัวของเด็ก และการใช้ยาต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้น
  • ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่เป็นมาตรฐาน การใช้ยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาลิเทียม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาลิเทียม สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับ ประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาลิเทียมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลิเทียมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ มีอาการ คลื่นไส้ วิงเวียน มือสั่น ปัสสาวะบ่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องเสีย แคลเซียมในร่างกายสูงผิดปกติ (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ำ ท้องผูก) น้ำหนักตัวเพิ่ม บวม และ/หรือ มีอาการคล้ายภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน

มีข้อควรระวังการใช้ยาลิเทียมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลิเทียมดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาลิเทียมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาลิเทียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลิเทียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาลิเทียมอย่างไร?

ควรเก็บยาลิเทียมที่ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาลิเทียมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลิเทียมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Licarb (ไลคราบ) R.X.
Limed (ไลเมด) Medifive
Lit 300 (ลิต 300) B L Hua
Lithium Pharmaland (ลิเทียม ฟาร์มาแลนด์) Pharmaland

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium [2014,Sept13]
2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=LITHIUM [2014,Sept13]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Limed/?type=brief [2014,Sept13]
4. http://www.mims.com/USA/drug/info/LITHIUM/lithium?type=full&mtype=generic [2014,Sept13]
5. http://www.drugs.com/drug-interactions/lithium-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Sept13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom