Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

นาพรอกเซน (Naproxen) จัดเป็นยากลุ่ม เอ็นเสด (NSAIDs: Non steroidal anti inflammatory drugs) ถูกนำมาใช้รักษาอาการปวด เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดประจำเดือน ปวดจากฟกช้ำ ลดไข้ เป็นต้น ถูกนำมาจัดจำหน่ายในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ.2519) โดยบริษัทยาซินเท็ก ประเทศแม็กซิโก จากนั้นจึงมีการจัดจำหน่ายในหลายประเทศ นอกจากนำไปใช้เป็นยาแก้ปวดแล้ว นาพรอกเซนยังถูกนำไปวิจัยและทดลองเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่อีกด้วย

หลังรับประทาน นาพรอกเซน จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากทางเดินอาหารแล้วรวมตัวกับโปรตีนในกระแสเลือด และถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ การกระจายตัวยาจะหมุน เวียนอยู่ในร่างกายได้นานถึง 12 – 24 ชั่วโมง จากนั้นจะถูกขับออกทางปัสสาวะ

ยานาพรอกเซนนี้จัดเป็นยาอันตราย มีผลข้างเคียง และข้อห้ามใช้มากมาย การใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์ ไม่สมควรซื้อยามารับประทานเอง

ยานาพรอกเซน

ยานาพรอกเซนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นาพรอกเซนมีสรรพคุณใช้รักษาอาการ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดเส้นเอ็น ปวดจาก โรคข้อรูมาตอยด์ ปวดจากเก๊าต์ ปวดไมเกรน ปวดประจำเดือน และลดไข้

ยานาพรอกเซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานาพรอกเซนมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะไปยับยั้งเอนไซม์ 2 ตัว คือ COX-1 Enzyme และ Cox-2 Enzyme รวมไปถึงยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด ด้วยกลไกดังกล่าวทำให้เกิดฤทธิ์ต้านการอักเสบ และบรรเทาอาการปวดในที่สุด

ยานาพรอกเซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

นาพรอกเซนจัดจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดขนาด 250 และ 275 มิลลิกรัม

ยานาพรอกเซนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยยานาพรอกเซนไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นเหตุผลที่ต้องรับประทานยาหลังอาหาร หรือพร้อมอาหาร เพื่อช่วยให้การดูดซึมยาดีขึ้น

ผู้ใหญ่

  • สำหรับอาการปวดข้อรูมาตอยด์ ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หรือ รับประทานครั้งละ 500 – 1,000 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • สำหรับรักษาเก๊าต์ รับประทานครั้งแรกขนาด 750 มิลลิกรัม

    จากนั้นปรับขนาดรับประทานเป็น 250 มิลลิกรัมทุกๆ 8 ชั่วโมง

  • สำหรับปวดไมเกรน รับประทาน 750 มิลลิกรัม เมื่อเริ่มมีอาการ

การรับประทานยาไม่ควรเกิน 1,375 มิลลิกรัมต่อวัน การปรับขนาดและระยะเวลา ในการรับประ ทาน ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งแพทย์เท่านั้น

อนึ่ง การใช้ยานาพรอกเซนในเด็ก ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด รวมถึงยานาพรอกเซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานาพรอกเซน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยานาพรอกเซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

สามารถพบอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง หรือผลไม่พึงประสงค์) ต่างๆของยานาพรอกเซน อาทิเช่น รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร เวลาในการแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผลยาวนานขึ้น ปวดท้อง ตับอ่อนอักเสบ แผลในลำไส้ ผื่นคัน นอนไม่หลับ การมองเห็นไม่ชัด (ตาพร่า) ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ บวมปลายมือปลายเท้า Stevens-Johnson Syndrome ตับอักเสบ หอบหรือมีอาการหลอดลมหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง

มีข้อควรระวังการใช้ยานาพรอกเซนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยานาพรอกเซน ได้แก่

ยานาพรอกเซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาของยานาพรอกเซนกับยาอื่นๆ คือ

ควรเก็บรักษายานาพรอกเซนอย่างไร?

สามารถเก็บยานาพรอกเซน ในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยานาพรอกเซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ในประเทศไทย ยานาพรอกเซนมีชื่อการค้าอื่น และบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Annoxen-S (แอนโนเซน)Siam Bheasach
Buproxen (บูพรอกเซน)Burapha
Naproflex (นาโพรเฟลกซ์)Pharmasant Lab
Naprosian (นาโพรเซียน)Asian Pharm
Naprosyn LE (นาโพรซิน แอลอี)Roche
Naproxen 250 Community Pharm (นาพรอกเซน 250 คอมมูนิตี้ ฟาร์ม) Community Pharm PCL
Naproxen GPO (นาพรอกเซน จีพีโอ)GPO
Naproxen Utopian (นาพรอกเซน ยูโทเปียน)Utopian
Nasin (นาซิน)Medicpharma
Naxene (แนกเซน)Medicine Products
Polyxen (โพลีเซน)Pharmasant Lab
Prodaril-N (โพรดาริล-เอ็น)Medicine Products
Proxen (พรอกเซน)Pharmaland
Sonap (โซแนพ)Sriprasit Pharma
Soproxen (โซพรอกเซน)Berlin Pharm
Synflex (ซินเฟล็กซ์)Roche
Synogin (ไซโนจิน)Chinta
Vinsen (วินเซน)Chew Brothers

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Naproxen [2014,March27].
  2. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=naproxen [2014,March27].
  3. https://www.mims.com/THAILAND/drug/info/Naprosyn%20LE/ [2014,March17].
  4. http://www.drugs.com/drug_interactions.php [2014,March27].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom