Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

บทนำ

ซิมวาสแตติน (Simvastatin) เป็นยาสำหรับลดไขมันในหลอดเลือด สังเคราะห์มาจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Aspergillus terreus ในต่างประเทศมักจะคุ้นเคยในชื่อการค้าว่า Zocor นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังนำยาซิมวาสแตตินมาใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ อันมีสาเหตุมาจากภาวะไขมันในเลือดสูงอีกด้วย

หลังจากรับประทาน ยาซิมวาสแตตินจะถูกดูดซึม และถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ ภายในเวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ระดับยาในกระแสเลือดจะลดลงครึ่งหนึ่ง (Half life) และถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะและอุจจาระ

ซิมวาสแตตินจัดเป็นยาอันตราย ด้วยมีผลข้างเคียงและข้อจำกัดในการรับประทาน จึงไม่สมควรซื้อยามารับประทานเอง การใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลและคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

ยาซิมวาสแตตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซิมวาสแตติน

สรรพคุณของยาซิมวาสแตติน คือ

ยาซิมวาสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

หลังจากที่ยาซิมวาสแตตินถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ และได้สารอนุพันธ์ที่จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA Reductase เป็นเหตุให้สาร HMG-CoA (สารตั้งต้นของCholesterol) ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็น Mevalonic acid (สาระสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสัง เคราะห์ทางชีวเคมีของร่างกาย) ด้วยกลไกที่กล่าวมา ทำให้ไขมัน Cholesterol ทุกชนิดย่อย (Total cholesterol), LDL-Cholesterol, และ Triglyceride ลดลง และเพิ่มระดับของ HDL-Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ยาซิมวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซิมวาสแตตินจัดจำหน่ายในรูปแบบของ ยาเม็ดขนาด 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม

ยาซิมวาสแตตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาซิมวาสแตติน คือ

  • ขนาดรับประทานทั่วไปอยู่ในช่วง 5 – 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยรับประทานในช่วงเย็น ขนาดสูงสุดในการรับประทานไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อวัน
  • สำหรับป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ: รับประทาน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • สำหรับภาวะ LDL-Cholesterol สูง: รับประทาน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • สำหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูงไม่มากไปจนถึงระดับปานกลาง (Mild to moderate cholesterolemia): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง
  • สำหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเด็กอายุ 10 – 17 ปี (Heterozygous Familial hyper cholesterolemia Children): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทั้งนี้สำหรับเด็กห้ามรับประทานเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวัน

ซิมวาสแตตินสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ควรรับประทานกับน้ำเปล่า ไม่ควรรับประทานพร้อมกับน้ำผลไม้ การรับประทานยาจะต้องได้รับการตรวจร่างกายว่า ระดับไขมันในกระแสเลือดสูงมากน้อยเพียงใด แพทย์จึงจะสามารถปรับขนาดรับประทานได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสม ดังนั้นผู้ป่วยไม่สมควรปรับขนาดการรับประทาน หรือหยุดยาด้วยตนเอง

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาซิมวาสแตติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือรกและเข้าสู่ทารก จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซิมวาสแตติน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาซิมวาสแตตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ของยาซิมวาสแตตินได้ดังนี้ เช่น ปวดท้อง ท้อง ผูก ท้องอืด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน วิงเวียน เป็นตะคริว ตับอ่อนอักเสบ ปลายประสาทอักเสบ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า

มีข้อควรระวังการใช้ยาซิมวาสแตตินอย่างไร?

ยาซิมวาสแตตินมีข้อควรระวังในการใช้ คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาซิมวาสแตตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาซิมวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยา ของยาซิมวาสแตติน กับยาตัวอื่น คือ

ควรเก็บรักษายาซิมวาสแตตินอย่างไร?

สามารถเก็บยาซิมวาสแตตินในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

ยาซิมวาสแตตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาซิมวาสแตตินในประเทศไทย เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Bestatin (เบสแตติน)Berlin Pharm
Eucor (ยูคอร์)Greater Pharma
Lochol (โลคอล)Siam Bheasach
Simvas (ซิมวาส)Masa Lab
Simvor (ซิมวอร์)Ranbaxy Unichem
Torio (โทริโอ)Unison
Vytorin (วายโทริน)MSD
Zimmex (ซิมเม็กซ์)Silom Medical
Zimva (ซิมวา)GPO
Zocor (โซคอร์)MSD

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Simvastatin [2014,April 12].
2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Bestatin/?q=simvastatin&type=brief [2013,April12].
3. http://www.mims.com/THAILAND/drug/info/Zocor/ [2013,April12].
2. http://www.drugs.com/drug-interactions/simvastatin-index.html?filter=2#I [2013,April12].
3. http://www.healthcentral.com/cholesterol/r/medications/simvastatin-oral-6105/dosage [2013,April12].
4. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews6. [2013,April12].
5. http://thaibdlab.com/hypercholesterolemia.htm [2013,April12].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน yama.ada sunan1234 Punnatath117 Kkgusjung2 u5314041 golf17112530
Frame Bottom