Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

คลินดามัยซิน (Clindamycin) เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Anaerobic bacteria รวมถึงต่อต้านเชื้อโปรโตซัว (Protozoa) บางชนิด เช่น เชื้อมาลาเรีย ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดไม่ใช่มีแต่รูปแบบของยารับประทาน คลินดามัยซินยังถูกนำมาผลิตเป็นรูปแบบของโลชั่นและเจล ทาแก้สิวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย

สำหรับการกระจายตัวของยาคลินดามัยซิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายพบว่า ปริมาณประมาณ 95% ของตัวยาจะจับกับโปรตีนในกระแสเลือด และถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่อวัยวะตับ ร่าง กายจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้บรรจุยาคลินดามัยซินลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้เราสามารถพบเห็นยาคลินดามัยซินมีใช้กันในหลายสถานพยาบาล

ยาคลินดามัยซินจัดอยู่ในหมวดของยาอันตราย มีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นการใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

ยาคลินดามัยซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาคลินดามัยซิน

ยาคลินดามัยซินมีสรรพคุณดังนี้

ยาคลินดามัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาคลินดามัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนในระดับพันธุกรรมของแบคทีเรีย (Inhibiting ribosomal translocation) ทำให้หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ยาคลินดามัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคลินดามัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • รูปแบบยาแคปซูล ขนาด 150 และ 300 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • รูปแบบยาฉีด ขนาด 150 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
  • รูปแบบ ยาเจล รักษาสิว ขนาดความแรง 1%
  • รูปแบบ โลชั่น รักษาสิว ขนาดความแรง 1%

ยาคลินดามัยซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคลินดามัยซินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. ผู้ใหญ่:

  • สำหรับการติดเชื้อที่มีความรุนแรงน้อยไปจนกระทั่งมีความรุนแรงปานกลาง : รับประทานครั้งละ 150 - 300 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง
  • สำหรับการติดเชื้อที่มีความรุนแรงมาก : รับประทาน 300 - 450 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่ว โมง

ข.เด็ก:

  • สำหรับการติดเชื้อระดับความรุนแรงน้อยไปจนกระทั่งมีความรุนแรงปานกลาง : คำนวณขนาดรับประทานจากน้ำหนักตัวเด็ก โดยรับประทาน 8 - 16 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโล กรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง
  • สำหรับการติดเชื้อที่มีความรุนแรงมาก : คำนวณจากน้ำหนักตัวเด็ก โดยรับประทาน 16 - 20 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง

ค.สำหรับรักษาการติดเชื้อที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน: รับประทานครั้งละ 300 มิลลิกรัม วันละ 3 - 4 ครั้ง เป็นเวลา 7 - 14 วัน

*****หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม B-hemolytic streptococcus ผู้ป่วยควรต้องได้รับยานี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคลินดามัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคลินดามัยซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาคลินดามัยซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคลินดามัยซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นขึ้น ลมพิษ อาจพบภาวะตับทำงานผิดปกติ เม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาคลินดามัยซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคลินดามัยซิน ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคลินดามัยซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาคลินดามัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคลินดามัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาคลินดามัยซินอย่างไร?

สามารถเก็บยาคลินดามัยซินระหว่างอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาคลินดามัยซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคลินดามัยซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื้อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Acnegon (แอคนีกอน) Zyg Pharma
Acnocin (แอคโนซิน) Community Pharm PCL
Cedelin (ซีเดลิน) Patar Lab
Chinacin-T (ไชนาซิน-ที) Chinta
Chinacin-T gel (ไชนาซิน-ที เจล) Chinta
Clinda GPO (คลินดา จีพีโอ) GPO
Clindacne (คลินแดคเน) Medicpharma
Clindalin (คลินดาลิน) Union Drug
Clindaman Gel (คลินดาแมน เจล) T. Man Pharma
Clinda-VC (คลินดา-วีซี) Vesco Pharma
Clindavid (คลินดาวิด) Millimed
Clinott (คลินอท) MacroPhar
Clinott-P (คลินอท-พี) MacroPhar
Dacin-F 150/Dacin-F 300 (ดาซิน-เอฟ 150/ดาซิน-เอฟ 300) Farmaline
Dalacin T (ดาลาซิน ที) Pfizer
Dalacin/Dalacin C (ดาลาซิน/ดาลาซิน ซี) Pfizer
Klinda RX (คลินดา อาร์เอ็กซ์) R.X.
Klindamycin (คลินดามายซิน) Umeda
Klinna (คลินนา) Greater Pharma
Rosil (โรซิล) Siam Bheasach
Rosil Topical Solution (โรซิล ทอปิคอล โซลูชั่น) Siam Bheasach
Todacin (โทดาซิน) T.O. Chemicals

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Clindamycin [2014, Aug2]
2 http://www.mims.com/THAILAND/drug/info/dalacin-dalacin%20c/?type=full#Indications [2014,Aug2]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=clindamycin [2014,Aug2]
4 http://mims.com/Thailand/drug/search/?q=clindamycin&page=1 [2014,Aug2]
5 http://www.drugs.com/drug-interactions/clindamycin-index.html?filter=2&generic_only= [2014,Aug2]
6 http://www.healthcentral.com/medications/r/medications/clindamycin-hcl-oral-12235/dosage [2014,Aug2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom