Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

องคชาติ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

ยามิโรเดนาฟิล (Mirodenafil หรือ Mirodenafil hydrochloride หรือ Mirodenafil HCl) เป็นยาในกลุ่ม PDE5 inhibitor ใช้บำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ(นกเขาไม่ขัน) ถูกพัฒนาโดยบริษัท SK Chemicals Life Science โดยมีการจัดจำหน่ายและทำการตลาดที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกา ยามิโรเดนาฟิลมีรูปแบบของเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน และยาอม สำหรับยาอมเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบการกลืนยาเม็ดและทำให้ยานี้มีความแตกต่างจากยารักษาอาการนกเขาไม่ขันตัวอื่นๆ กรณียาอมจะเริ่มออกฤทธิ์เมื่ออมยาไปประมาณ 1.25 ชั่วโมง (ยานี้ชนิดเม็ด จะออกฤทธิ์ได้ช้ากว่านี้) อนึ่ง ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยามิโรเดนาฟิล ที่โดนตับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีแล้วออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

จากการศึกษาทางคลินิก พบว่าในกลุ่มบุรุษที่มีภาวะนกเขาไม่ขัน และมีภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งได้รับยาประเภท Alpha1-blocker ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยา Alpha1-blocker ร่วมกับยามิโรเดนาฟิล ด้วยจะก่อให้เกิดผลข้างข้างเคียงที่รุนแรงตามมาจากยาทั้ง 2ตัว แพทย์มักจะแนะนำให้ใช้ยามิโรเดนาฟิลหลังจากผู้ป่วยได้รับยาAlpha1-blocker ไปแล้ว 6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ

ปัจจุบันยามิโรเดนาฟิลยังไม่มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทย และมีการใช้อยู่ในเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Mvix และ Mvix S” ซึ่งการนำเข้า ประเทศของยานี้ จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมของคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ซึ่งได้จัดให้ยามิโรเดนาฟิลอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษและเป็นยาอันตรายที่ต้องใช้ยานี้ภายใต้คำสั่งของแพทย์แต่ผู้เดียว

มิโรเดนาฟิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

มิโรเดนาฟิล

ยามิโรเดนาฟิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

มิโรเดนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยามิโรเดนาฟิล เป็นตัวยาในกลุ่ม PDE5 inhibitor มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำลายสารบางชนิด(ที่เกี่ยวกับการไหลเวียนเลือด)ที่มีอยู่ตาเนื้อเยื่ออวัยวะเพศชาย จึงส่งผลทำให้การไหลเวียนเลือดของอวัยวะเพศชายเป็นไปได้ดีขึ้น และก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

มิโรเดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยามิโรเดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

มิโรเดนาฟิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยามิโรเดนาฟิล มีขนาดการใช้กรณีเป็นยาเม็ดอมในปาก สำหรับบำบัดอาการนกเขาไม่ขันในบุรุษ เช่น

 • บุรษผู้ใหญ่: อมยา 1 เม็ด(50 มิลลิกรัม) ให้ละลายในปากก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 ชั่วโมง แพทย์อาจแนะนำให้เพิ่มขนาดยาที่ใช้อมเป็น 100 มิลลิกรัม ทั้งนี้ขึ้นกับสุขภาพร่างกายและการตอบสนองของผู้ป่วยต่อยานี้ในแต่ละบุคคล
 • บุรุษผู้ใหญ่: กรณีเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาดการใช้ยานี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์และโรคประจำตัว

*อนึ่ง:

 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กและสตรี
 • ความถี่ในการใช้ยานี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์
 • ตัวยานี้จะละลายในปากโดยใช้เวลาเพียง 10–15 วินาที
 • รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยานี้ ยังมีแบบยาชนิดรับประทานพร้อมน้ำดื่มด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริโภค ควรต้องสอบถามแพทย์/เภสัชกรในสถานพยาบาล ก่อนนำยานี้กลับมาใช้ว่า เป็นยาชนิดอมละลายในปาก หรือชนิดรับประทานพร้อมน้ำ

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยามิโรเดนาฟิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

ยานี้ใช้บำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ(นกเขาไม่ขัน) หากลืมรับประทาน ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด กรณีเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยานี้ในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติเท่านั้น

มิโรเดนาฟิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ตัวยามิโรเดนาฟิล สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)คล้ายกับยา PDE5 inhibitor ตัวอื่นๆ เช่น มีอาการใบหน้าแดง และปวดศีรษะ

มีข้อควรระวังการใช้มิโรเดนาฟิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยามิโรเดนาฟิล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีและเด็ก
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้เองโดยไม่ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยาอื่นใดเมื่อต้องใช้ยามิโรเดนาฟิล ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา)ยกเว้นเป็นคำสั่งแพทย์
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วอาการนกเขาไม่ขันไม่ดีขึ้น ควรกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด
 • การใช้ยานี้กับผู้ป่วยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปหาซื้อ หรือแอบทดลองใช้ยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยามิโรเดนาฟิลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

มิโรเดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยามิโรเดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • หลีกเลี่ยงการใช้ยามิโรเดนาฟิลร่วมกับยากลุ่ม Alpha1 blocker(Alpha blocker) เพื่อเป็นการป้องกันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยาร่วมกัน กรณีต้องใช้ยาทั้ง 2 ชนิด ควรเว้นระยะเวลาของการใช้ยาห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป

ควรเก็บรักษามิโรเดนาฟิลอย่างไร?

ควรเก็บยามิโรเดนาฟิล ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

มิโรเดนาฟิลมีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยามิโรเดนาฟิล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Mvix (เอ็มวิคซ์)SK Chemical Life Science
Mvix S (เอ็มวิคซ์ เอส)SK Chemical Life Science

บรรณานุกรม

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4026230/[2017,Sept9]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Mirodenafil[2017,Sept9]
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23017527?dopt=AbstractPlus[2017,Sept9]
 4. http://www.skchemicals.com/ls/eng/product/info4_02.html[2017,Sept9]
 5. http://www.skchemicals.com/ls/eng/product/info4_01.html[2017,Sept9]
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27034723[2017,Sept9]
 7. https://books.google.co.th/books?id=ZyYmDwAAQBAJ&pg=PA190&lpg=PA190&dq=MIRodenafil+SIDE+EFFECT&source=bl&ots=-co0Bv7dhu&sig=1gJyGRrazmA1IYDWr_qhV9JmAXw&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwj87qLE_cDVAhVENY8KHZazD544ChDoAQgsMAE#v=onepage&q=MIRodenafil%20SIDE%20EFFECT&f=false[2017,Sept9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom