Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้ใหญ่  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อุจจาระเป็นเลือด 

ทั่วไป

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นอีกโรคมะเร็งพบบ่อยของคนไทย และทั่วโลก เป็นโรคของผู้ ใหญ่ มักพบในอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่อาจพบในเด็กโตได้ โดยผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคได้ใกล้เคียงกัน ลำไส้ใหญ่แบ่งเป็นส่วนที่อยู่ในช่องท้อง (Colon) และส่วนอยู่ในท้อง น้อย (อุ้งเชิงกราน) ซึ่งเรียกว่า ลำไส้ตรง (Rectum) หลายคนจึงเรียกว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Colorectal cancer) ซึ่งพบเกิดมะเร็งกับลำไส้ใหญ่ส่วนอยู่ในช่องท้องมากกว่าเกิดกับลำไส้ตรง

ทั่วโลก พบผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณ 1 ล้านคนต่อปี ในการนี้จะเสียชีวิตสาเหตุจากโรคประมาณ 0.5 ล้านคนต่อปี ส่วนในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 พบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนอยู่ในช่องท้องในผู้หญิง 5.2 รายและในส่วนลำไส้ตรง 2.6 ราย ต่อประชากรหญิง 100,000 คน ในผู้ชาย พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนอยู่ในช่องท้อง 7.4 ราย และในส่วนลำไส้ตรง 3.7 ราย ต่อประชากรชาย 100,000 คน

มะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน สาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไม่ทราบ แต่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอาการอย่างไร?

อาการพบบ่อยของโรคมะเร็งลำไส้ ได้แก่

แพทย์รู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จาก ประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ของคนในครอบครัว ตรวจร่างกาย ตรวจทางทวารหนัก ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณผิดปกติ ก้อนเนื้อ และ/หรือ ติ่งเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา อาจตรวจภาพลำไส้ใหญ่ด้วยการเอกซเรย์โดยสวนแป้งเข้าไปเคลือบลำไส้ใหญ่เพื่อให้มองเห็นภาพภายในลำไส้ใหญ่ (วิธีนี้ไม่ค่อยนิยมในปัจจุบัน) และ/หรือ ตรวจภาพลำไส้ใหญ่และช่องท้องด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอาจมีการตรวจอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

อนึ่ง เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถสร้างสารมะเร็ง (ทูเมอร์มากเกอร์ หรือ tumor marker)ได้ ซึ่งตรวจพบจากการตรวจเลือด แต่แพทย์ไม่ใช้เพื่อการวินิจฉัย เพราะสารมะเร็งชนิดนี้ สร้างได้ทั้งจากโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ เซลล์อักเสบของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ และจากเซลล์ปกติ แต่แพทย์จะใช้สารมะเร็งตัวนี้เพื่อประเมินผลและติดตามผลการรักษา

มะเร็งลำไส้ใหญ่มีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มี 4 ระยะ เช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ได้แก่

มะเร็งลำไส้ใหญ่รักษาอย่างไร?

การรักษาหลักของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ การผ่าตัด ส่วนเมื่อโรคมีการลุกลามแล้ว การรักษา มักเป็น ผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัด หรือ ผ่าตัดร่วมกับ รังสีรักษา และ/หรือ ยาเคมีบำ บัด ทั้งนี้ ขึ้นกับ ตำแหน่ง และระยะของโรค และอาจให้ รังสีรักษา และ/หรือ ยาเคมีนำก่อน แล้วจึงตามด้วยผ่าตัด หรือ อาจผ่าตัดก่อน แล้วจึงตามด้วยรังสีรักษาและ/หรือ ยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ขึ้นกับ อาการของผู้ป่วย ระยะโรค และตำแหน่งของโรค ส่วนยารักษาตรงเป้า ยังไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ และราคายายังแพงมหาศาลเกินกว่าผู้ป่วยทุกคนจะเข้าถึงยาได้

มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างไร?

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นกับวิธีรักษา และผลข้างเคียงจะมีโอกาสเกิดสูงขึ้น เมื่อใช้หลายวิธีรักษาร่วมกัน และ/หรือ เมื่อผู้ป่วยสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคเรื้อ รังประจำตัว โดยเฉพาะ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคที่ก่อการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น โรคภูมิต้านตนเอง และในผู้สูงอายุ

มะเร็งลำไส้ใหญ่รักษาหายไหม? รุนแรงไหม?

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคมีความรุนแรงปานกลาง แต่มีโอกาสรักษาหายได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับระยะโรค อายุ และสุขภาพผู้ป่วย ทั้งนี้ อัตรารอดที่ 5 ปี ในโรคระยะที่ 1 ประมาณ 75% ระยะที่ 2 ประมาณ 40-70% ระยะที่ 3 ประมาณ 20-60% และระยะที่ 4 ประมาณ 0-10%

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ไหม?

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นอีกโรคมะเร็งซึ่งมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และเมื่อได้รับการรักษา สามารถลดอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการตรวจคัดกรอง ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยแจ้งแพทย์ถึงความประสงค์ของตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (วิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่)

ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างไร?

การป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวที่หลีกเลี่ยงได้ และการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้ ซึ่งเมื่อพบติ่งเนื้อ การรักษา คือ การผ่าตัดติ่งเนื้อ เป็นการรักษาที่อันตรายน้อยมาก ไม่ใช่การผ่าตัดลำไส้

เมื่อไรควรพบแพทย์เพื่อตรวจโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่?

ควรพบแพทย์ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่เสมอ เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว หรือ เมื่อปกติ ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุ 50 ปี หรือ เมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรแจ้งแพทย์ เพราะแพทย์อาจให้ตรวจคัดกรอง ตั้งแต่อายุ 30-40 ปี เพราะคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรม มักเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมใน การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บรรณานุกรม

  1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Edge, S. et al. (2010). AJCC: Cancer staging handbook. New York: Springer.
  3. Gunderson, L., and Tepper, J. (2007). Clinical Radiation Oncology (second edition). Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone.
  4. Khuhaprema, T. et al. (2010). Cancer in Thailand. Volume. V, 2001-2003. Thai National Cancer Institute.
updated 2013, May 22


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Piffg Komsan1999 Sully gaga000
Frame Bottom