Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทวารหนัก  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อุจจาระเป็นเลือด 

บทนำ

โรคมะเร็งทวารหนัก (Anal cancer หรือ Anal carcinoma) เป็นโรคพบได้ไม่บ่อยนัก แต่กำลังพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันพบประมาณ 1-2%ของโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารทั้งหมด (กระเพาะอาหารและลำไส้) โดยทั่วโลกในปี 2002 พบผู้ป่วยใหม่ที่เกิดโรคนี้ ประมาณ 30,400 คน ซึ่งประมาณ 90% มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV, Human papillomavirus, ไวรัสในกลุ่มเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก) จากเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย

โรคมะเร็งทวารหนัก เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ อายุที่พบโรคได้สูงสุด อยู่ในช่วง 60-65 ปี พบในผู้หญิงบ่อยกว่าในผู้ชาย ประมาณ 1.5-4 เท่า

ในประเทศไทย ช่วงพ.ศ. 2544-2546 พบมะเร็งทวารหนักในผู้หญิง 0.1 รายต่อประชา กรหญิง 100,000 คนต่อปี และในผู้ชาย 0.2 รายต่อประชากรชาย 100,000 คนต่อปี

โรคมะเร็งทวารหนักมีกี่ชนิด?

มะเร็งทวารหนัก

โรคมะเร็งทวารหนักมีได้หลากหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยเป็นประมาณ 90-95% คือ ชนิด สะความัส (Squamous cell carcinoma) และชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา (Adenocarcinoma) ดังนั้น โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งทวารหนัก จะหมายถึงโรคมะเร็งทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งรวมทั้งในบทความนี้ด้วย

โรคมะเร็งทวารหนักเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งทวารหนัก แต่พบปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

 

โรคมะเร็งทวารหนักมีอาการอย่างไร?

อาการที่พบได้บ่อยของโรคมะเร็งทวารหนัก คือ

 

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งทวารหนักได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งทวารหนักได้จาก ประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจคลำต่อมน้ำเหลืองขาหนีบ การตรวจทางทวารหนัก อาจมีการตรวจส่องกล้องทวารหนัก และ/หรือลำไส้ใหญ่ แต่ที่ให้ผลแน่นอนคือ การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อ/แผล เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งเมื่อทราบผลตรวจแน่นอนแล้ว จะมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อประเมินระยะของโรค เช่น ตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์ดูโรคมะเร็งกระจายสู่ปอด ตรวจภาพช่องท้องด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดูการลุกลามแพร่กระจายของโรคยังต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน ช่องท้อง ตับ และอวัยวะอื่นๆในช่องท้อง ตรวจเลือดต่างๆ และตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินสุขภาพผู้ป่วย

โรคมะเร็งทวารหนักมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งทวารหนักมี 4 ระยะ และบางระยะอาจแบ่งเป็นระยะย่อยได้อีก ทั้งนี้เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ช่วยในการให้การรักษาและใช้ในการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 ระยะหลัก ได้แก่

 

โรคมะเร็งทวารหนักรักษาอย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งทวารหนัก มักเป็นการรักษาร่วมกันทั้ง 3 วิธี คือ การผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและยายังมีรา คาแพงมหาศาลเกินกว่าผู้ป่วยทุกคนจะเข้าถึงยาได้

มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งทวารหนักอย่างไร?

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งทวารหนัก ขึ้นกับวิธีรักษา ดังนี้

 

โรคมะเร็งทวารหนักรุนแรงไหม?

โรคมะเร็งทวารหนักเป็นโรคมีความรุนแรงปานกลาง ทั้งนี้อัตรารอดชีวิตที่ 5 ปีภายหลังการรักษา

  • ในโรคระยะที่ 1   ประมาณ 75-80%
  • ระยะที่ 2   ประมาณ 70-80%
  • ระยะที่ 3   ประมาณ 30-50%
  • ระยะที่ 4   ประมาณ 0-10%

อย่างไรก็ตามนอกจากระยะของโรคแล้ว ความรุนแรงของโรคยังขึ้นกับ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง การตอบสนองของโรคต่อรังสีรักษาและ/หรือยาเคมีบำบัด อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทวารหนักไหม? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทวารหนักให้พบตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ดังนั้นที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวแล้วในหัวข้ออาการ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ

ป้องกันโรคมะเร็งทวารหนักอย่างไร?

การป้องกันโรคมะเร็งทวารหนักเต็มร้อยเป็นไปไม่ได้ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่สามารถลดโอกาสเกิดลงได้ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังกล่าวแล้วที่หลีกเลี่ยงได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์สำส่อน การสูบบุหรี่

อนึ่ง การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก) เพื่อป้องกันโรคมะเร็งทวารหนัก เนื่องจากสัมพันธ์กับไวรัสชนิดเดียวกับที่ก่อโรคมะเร็งปากมด ลูก ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ซึ่งคาดว่าในไม่ช้านี้ อาจมีข้อมูลเพียงพอที่จะแนะนำต่อสาธารณ ชนได้ อย่างไรก็ตาวัคซีนตัวนี้ยังมีราคาแพง ดังนั้นการนำมาใช้คงมีอุปสรรคพอสมควร

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมใน การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และในบทการดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด

บรรณานุกรม

  1. Anal cancer http://en.wikipedia.org/wiki/Anal_cancer [2012, Jan 2].
  2. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  3. Edge, S. et al. (2010). AJCC: Cancer staging handbook. New York: Springer
  4. Haffty, B., and Wilson, L. (2009). Handbook of radiation oncology: basic principles and clinical protocols. Boston: Jones and Bartlett Publishers
  5. Halperin, E., Perez, C., and Brady, L. (2008). Perez and Brady: Principles and practice of Radiation Oncology (5th edition). Philadelphia: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins.
Updated 2013, July 15


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Sonson Puengjaru
Frame Bottom