Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กล่องเสียง  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เสียงแหบ 

บทนำ

กล่องเสียง (larynx) เป็นอวัยวะเดี่ยว อยู่ด้านหน้าของลำคอ มีหน้าที่ในการออกเสียง ช่วยการหายใจ และช่วยการกลืนอาหาร ซึ่งอวัยวะที่อยู่ติดกับกล่องเสียงทางด้านหน้า คือ ต่อมไทรอยด์ และอวัยวะที่อยู่ติดกับกล่องเสียงทางด้านหลัง คือ หลอดอาหาร ดังนั้นเมื่อเป็นมะเร็งกล่องเสียง โรคจึงลุกลามเข้าอวัยวะทั้งสองได้ง่าย

เนื้อเยื่อกล่องเสียงเอง ยังแบ่งออกเป็น 3 ตำแหน่ง คือ

โรคมะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer) สามารถเกิดได้กับเนื้อเยื่อกล่องเสียงในทุกตำแหน่ง โดยในคนไทยพบเกิดโรคกับเนื้อเยื่อตำแหน่งเหนือสายเสียงมากที่สุด รองลงไป คือ ในเนื้อเยื่อตำแหน่งสายเสียง และในเนื้อเยื่อตำแหน่งอยู่ใต้ต่อสายเสียง ตามลำดับ

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง จัดเป็นมะเร็งพบได้บ่อยชนิดหนึ่งของคนทั่วโลก(พบได้ประมาณ 2% ของมะเร็งทั้งหมด) รวมทั้งในชายไทย ถึงแม้ยังไม่ติดหนึ่งในสิบมะเร็งพบบ่อยก็ตา

โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นโรคของผู้ใหญ่ มักพบสูงขึ้นในช่วงอายุ 60-70 ปี และพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 4-5 เท่า ในสหรัฐอเมริกาพบโรคนี้ได้ ประมาณ 5 รายต่อประ ชากร 100,000 คน(รวมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย)ต่อปี ส่วนในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ในผู้หญิง 0.3 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คน และในผู้ชาย 2.5 รายต่อประชากรชาย 100,000 คน

มะเร็งกล่องเสียงมีสาเหตุจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็งกล่องเสียง แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด คือ การสูบบุหรี่ นอกจากนั้น ที่มีความสำคัญน้อยกว่า ได้แก่

อนึ่งโรคมะเร็งทุกชนิด ไม่ใช่โรคติดต่อ รวมทั้งมะเร็งกล่องเสียง ไม่สามารถติดต่อได้จากทางใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการหายใจ การคลุกคลี การสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือ การสัมผัสเลือดผู้ป่วย เพียงแต่ โรคมะเร็งบางชนิดอาจถ่ายทอดได้จากทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว

มะเร็งกล่องเสียงมีอาการอย่างไร?

ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งกล่องเสียง แต่เป็นอาการเหมือนมีกล่องเสียงอักเสบจากสาเหตุทั่วไป ซึ่งอาการที่พบบ่อยได้แก่

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งกล่องเสียงได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งกล่องเสียงได้จาก ประวัติอาการ ประวัติสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การตรวจร่างกาย ตรวจคลำลำคอ ตรวจภาพกล่องเสียงด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่ที่ให้ผลแน่นอน คือ ส่องกล้องตรวจกล่องเสียง ร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

โรคมะเร็งกล่องเสียงมีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งกล่องเสียงแบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ซึ่งในแต่ระยะยังแบ่ง ย่อยได้อีก เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้เป็นข้อบ่งชี้ทางการรักษา และเพื่อการศึกษาต่างๆ ดังนั้นในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ 4 ระยะหลักเท่านั้น

รักษาโรคมะเร็งกล่องเสียงได้อย่างไร?

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง คือ การผ่าตัด หรือ รังสีรักษา วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียวในโรคระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ส่วนในโรคระยะที่ 3 และระยะที่ 4 กลุ่มที่ยังไม่มีโรคแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต การรักษา คือ การผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา และอาจร่วมกับยาเคมีบำบัดด้วยในผู้ป่วยบางราย ส่วนการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในการศึกษา ซึ่งยารักษาตรงเป้ายังมีราคาแพงมหาศาลเกินกว่าผู้ป่วยทุกคนจะเข้าถึงยาได้

มีผลข้างเคียงจากรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียงอย่างไรบ้าง?

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง ขึ้นกับวิธีรักษา และผลข้างเคียงจะสูงขึ้นเมื่อใช้หลายๆวิธีรักษาร่วมกัน เมื่อมีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคที่ก่อให้มีการอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น โรคภูมิต้านตนเอง เมื่อสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในผู้สูงอายุ

โรคมะเร็งกล่องเสียงรุนแรงไหม?

โรคมะเร็งกล่องเสียง จัดเป็นโรคมีความรุนแรงปานกลาง แต่รักษาหายได้ โดยโอกาสรัก ษาหาย ขึ้นกับระยะโรค ตำแหน่งกล่องเสียงที่เกิดโรค(เมื่อเกิดโรคที่สายเสียง ความรุนแรงโรคน้อยกว่า ความรุนแรงสูงขึ้นเมื่อเกิดโรคกับกล่องเสียงตำแหน่งอยู่เหนือสายเสียง และความรุน แรงโรคสูงมาก เมื่อเกิดโรคในตำแหน่งอยู่ใต้ต่อสายเสียง) อายุ และสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยทั่วไป อัตรารอดที่ 5 ปี ในโรคระยะที่ 1 ประมาณ 70-90% โรคระยะที่ 2 ประมาณ 60-70 % โรคระยะที่ 3 ประมาณ 40-60% โรคระยะที่ 4 กลุ่มยังไม่มีการแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต ประมาณ 20-40% ส่วนเมื่อมีโรคแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิตแล้ว โอกาสอยู่ได้ 2 ปี ประมาณ 30-50%

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งกล่องเสียงไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบโรคมะเร็งกล่องเสียงตั้งแต่ยังไม่มีอาการ(การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง) ดังนั้นวิธีดูแลตนเองที่ดีที่สุด คือ รีบพบแพทย์เมื่อมีอาการดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อมีเสียงแหบนานเกิน 2 สัปดาห์

ป้องกันโรคมะเร็งกล่องเสียงได้อย่างไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งกล่องเสียงให้ได้เต็มร้อย แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้ คือ ไม่สูบบุหรี่/เลิกบุหรี่ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/เลิกแอลกอฮอล์

ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ควรรีบพบแพทย์เสมอ เมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ อาการของโรคมะเร็งกล่องเสียง และภายหลังการดูแลตนเองแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อมีเสียงแหบ หรือ เมื่อกังวลใจกลัวว่าจะเป็นมะเร็งกล่องเสียง

ดูแลตนเองอย่างไร? ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง อ่านเพิ่มเติมใน การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บรรณานุกรม

  1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  2. Edge, S. et al. (2010). AJCC: Cancer staging handbook. New York: Springer.
  3. Gunderson, L., and Tepper, J. (2007). Clinical Radiation Oncology (second edition). Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone.
  4. Khuhaprema, T. et al. (2010). Cancer in Thailand. Volume. V, 2001-2003. Thai National Cancer Institute.
  5. Laryngeal cancer http://en.wikipedia.org/wiki/Laryngeal_cancer [2012, Jan 2].
updated 2013, May 22


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom