Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาฟิโลดิปีน (Felodipine) เป็นยาสำหรับลดความดันโลหิตสูง จัดอยู่ในกลุ่มแคลเซียมแชน แนลบล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) ชื่อการค้าที่รู้จักกันดีคือ “Plendil” และ “Renedil” รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยารับประทาน

ตัวยาฟิโลดิปีนสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ค่อนข้างดี เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกลำเลียงไปเผาผลาญและถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีโดยตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 25 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อกำจัดปริมาณยาครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ หลังการรับประทาน ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายในช่วงเวลา 2.5 - 5 ชั่วโมง แพทย์/เภสัชกรจะแนะนำให้รับประทานยาพร้อมกับน้ำเปล่าเท่านั้น ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมกับน้ำผลไม้ด้วยน้ำผลไม้บางชนิดจะตรวจพบสาร Bergamottin ซึ่งจะเพิ่มความเป็นพิษหรือเพิ่มอาการข้างเคียง (ผลข้าง เคียง) ของยาฟิโลดิปีนได้อย่างมาก

การใช้ยาชนิดนี้ยังมีข้อห้ามอีกหลายประการอย่างเช่น ผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์อยู่ก่อน ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็นชนิดกลุ่มอาการ Sick sinus syndrome และรวม ถึงชนิดกลุ่ม Second and third degree AV heart block ฯลฯ

ตัวผู้ป่วยเองควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางการแพทย์และโรคประจำตัวที่เป็นอยู่โดยละเอียดด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา และแพทย์สามารถสั่งจ่ายหรือปรับขนาดการรับประทานยาได้ง่ายยิ่งขึ้น คำแนะนำเพิ่มเติมที่แพทย์มักจะแนะนำให้กับผู้ป่วยระหว่างการรับประทานยานี้เช่น

 • หากพบอาการวิงเวียนให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมสุราด้วยจะก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายมากขึ้น
 • กรณีที่รับประทานยานี้แล้วในช่วงสัปดาห์แรกๆผู้ป่วยอาจมีอาการเหนื่อยง่าย แต่จะค่อยๆดีขึ้น กรณีที่มีอาการแย่ลงต้องรีบกลับไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • กรณีตั้งครรภ์หรือเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาควรต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง หรือแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นรับประทาน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเองควรต้องปฏิบัติและรับประทานยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด

ฟิโลดิปีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟิโลดิปีน

ยาฟิโลดิปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ฟิโลดิปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาฟิโลดิปีนซึ่งเป็นยาประเภทแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยา จะทำให้ผนังกล้ามเนื้อเรียบบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการคลายตัว ส่งผลให้มีเลือดและออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น จากกลไกนี้ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตลดลง ประกอบกับลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ตามสรรพคุณ

ฟิโลดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟิโลดิปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 2.5, 5 และ 10 มิลลิ กรัม/เม็ด

ฟิโลดิปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟิโลดิปีนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง ขนาดยาที่ใช้คงระดับการรักษาคือ 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทาน 2.5 มิลลิกรัมวันละครั้ง
 • เด็ก: ขนาดรับประทานของเด็กยังมิได้มีการระบุยืนยันอย่างมีหลักฐานทางคลินิก

*อนึ่ง:

 • แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานได้ตามการตอบสนองของผู้ป่วยต่อยานี้
 • ห้ามเคี้ยวยานี้ก่อนรับประทาน
 • ให้กลืนยานี้พร้อมน้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ
 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟิโลดิปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟิโลดิปีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฟิโลดิปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟิโลดิปีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) โดยแบ่งออกเป็นระดับดังนี้

ก. อาการข้างเคียงที่พบบ่อย: เช่น ใบหน้า-แขน-มือ-ขาและเท้ามีอาการบวม น้ำหนักตัวเพิ่ม อาจเป็นเหน็บชาที่มือหรือเท้า

ข. อาการข้างเคียงที่พบน้อย: เช่น ปวดตามร่างกาย ไอแห้งๆ หนาวสั่น อึดอัด/หายใจลำบาก หูอื้อ มีไข้ ปวดศีรษะมาก เสียงแหบ คัดจมูก จาม เจ็บคอ อ่อนเพลีย

ค. กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยานี้เกินขนาด: จะพบอาการรู้สึกตัวอุ่นๆ ใบหน้า-แขน-คอ-หน้าอกส่วนบนมีอาการแดง

อนึ่ง อาการข้างเคียงบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษาแต่อย่างใด ด้วยร่างกายจะค่อยๆปรับสภาพจนทำให้อาการข้างเคียงเหล่านั้นหายไป

อย่างไรก็ตาม หากพบอาการข้างเคียงที่รบกวนต่อการดำรงชีวิตประจำวันหรือเมื่อกังวลในอาการหรืออาการรุนแรง ควรรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล หรือมาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉินขึ้นกับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น เพื่อแพทย์ปรับแนวทางการรักษาและดูแลรักษาอาการข้าง เคียงที่เกิดขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ฟิโลดิปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟิโลดิปีนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟิโลดิปีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควร ต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟิโลดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟิโลดิปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาฟิโลดิปีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาฟิโลดิปีนในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟิโลดิปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟิโลดิปีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Felodipin Stada (ฟิโลดิปิน สตาดา) Stada
Feldil SR (เฟลดิล เอสอาร์) Standard Chem & Pharm
Felim (เฟลิม) Sandoz
Felodipine Sandoz (ฟิโลดิปีน แซนดอซ) Sandoz
Felopine 5 (ฟิโลดิปีน 5) Berlin Pharm
Feloten (ฟิโลเทน) Biolab
Plendil (เพลนดิล) AstraZeneca
Topidil (ทอปิดิล) T. O. Chemicals

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Felodipine [2015,Aug1]
 2. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=felodipine [2015,Aug1]
 3. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Felodipine [2015,Aug1]
 4. http://www.drugs.com/cdi/felodipine.html [2015,Aug1]
 5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/felodipin%20stada%202-5-5-10%20retard/?type=BRIEF [2015,Aug1]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/felodipine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Aug1]
 7. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a692016.html#storage-conditions [2015,Aug1]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom