Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  ระบบศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมากโต  ศีรษะล้าน 

บทนำ

ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) เป็นยาที่ใช้รักษาต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia) และอาการศีรษะล้าน ยานี้มีฤทธิ์ต่อต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน/Androgen (Antian drogen) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย จึงมีผลข้างเคียงประการหนึ่งคือ ลดสมรรถภาพทางเพศ

รูปแบบของยาฟิแนสเทอไรด์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะเป็นชนิดยารับประทาน ตัวยาสามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 63% และเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 90% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ และร่างกายต้องใช้เวลา 6 - 8 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% ผ่านทางไต/ทางปัสสาวะ โดยในผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 70 ปี) จะใช้เวลาในการกำจัดยามากกว่า

ฟิแนสเทอไรด์ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของเราและระบุการใช้กับผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต โดยใช้ขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด หากใช้ขนาด 1 มิลลิกรัม โดยระบุการใช้เพื่อรักษาศีรษะล้าน จะไม่ถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

จากข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ฟิแนสเทอไรด์ ระบุถึงขอบเขต ระยะเวลาของการใช้ยา ขนาดรับประทาน และผลข้างเคียงที่อาจเกิดติดตามมา จึงเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเคร่งครัดกับการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ และไม่ปรับเปลี่ยนขนาดการใช้ด้วยตนเอง

ฟิแนสเทอไรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟิแนสเทอไรด์

ฟิแนสเทอไรด์มีสรรพคุณดังนี้

ฟิแนสเทอไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟิแนสเทอไรด์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5-แอลฟารีดักเตส (5-alpha reductase inhibitor) ซึ่งเอนไซม์ 5-alpha reductase มีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ไปเป็นสารไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone, DHT: สารที่มีผลต่อการทำงานของเซลล์ต่อมลูกหมากและต่อรากผม) จากผลดังกล่าวจึงทำให้ฟิแนสเทอไรด์มีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ฟิแนสเทอไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟิแนสเทอไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/เม็ด

ฟิแนสเทอไรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟิแนสเทอไรด์มีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับอาการศีรษะล้าน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 มิลลิกรัมวันละครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การใช้ยาเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไปจะเริ่มเห็นเส้นผมขึ้น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ผมร่วง การหยุดยาอาจพบอาการศีรษะล้านกลับมาใหม่ภายใน 12 เดือน

ข. สำหรับรักษาอาการต่อมลูกหมากโต:

 • ผู้ใหญ่:รับประทานขนาด 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ หลังใช้ยาอาการปัสสาวะขัดจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ

*****หมายเหตุ: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงการใช้ยานี้ในเด็ก เพราะโรคต่างๆดังกล่าวเป็นโรคพบในผู้ใหญ่

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟิแนสเทอไรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟิแนสเทอไรด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฟิแนสเทอไรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟิแนสเทอไรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการหนาวสั่น เหงื่อออกมาก รู้สึกสับสน วิงเวียน เป็นลม ปวดศีรษะ หน้า – มือ - แขนบวม เต้านมคัดตึง มีอาการผื่นคัน น้ำหนักเพิ่มหรือลดลงก็ได้ สมรรถภาพทางเพศลดลง มีอา การจาม ปวดท้อง ปวดหลัง ท้องเสีย นอกจากนี้อาจพบอาการในผู้ป่วยบางรายเช่น ความดันโล หิตต่ำ เกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชาย คลื่นไส้ และท้องอืด ตรวจเลือดพบเอนไซม์การทำงานของตับสูงขึ้น (ตับอักเสบ) และมีอารมณ์ซึมเศร้า

มีข้อควรระวังการใช้ฟิแนสเทอไรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ฟิแนสเทอไรด์ดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนการใช้ยานี้ในผู้หญิงและเด็ก ด้วยโรคที่ใช้ยานี้รักษา มักพบในผู้ชาย
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ ด้วยยามีผลต่อทารกในครรภ์
 • ห้ามใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร เพราะยานี้ผ่านออกมากับน้ำนมได้
 • ไม่แนะนำการใช้ยานี้รักษาอาการศีรษะล้านในผู้สูงอายุ
 • ระวังการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นชนิดเซลล์รุนแรงเมื่อใช้ยานี้
 • ในผู้ชายควรหมั่นตรวจคลำเต้านมระหว่างใช้ยานี้ เพราะยาอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติของเต้านมเช่น มีก้อนเนื้อ ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล
 • หากพบอาการสมรรถภาพทางเพศเสื่อม สามารถกลับไปขอคำปรึกษากับแพทย์ผู้รักษา
 • ระหว่างการใช้ยานี้และพบอาการวิงเวียน ควรเลี่ยงการขับขี่ยวดยานหรือการทำงานกับเครื่องจักร
 • ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟิแนสเทอไรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟิแนสเทอไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟิแนสเทอไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษาฟิแนสเทอไรด์อย่างไร?

ควรเก็บยาฟิแนสเทอไรด์ภายใต้อุณหภูมิ 15 - 30 เซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ควรเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ฟิแนสเทอไรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟิแนสเทอไรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Benstat (เบนสแตท)Biolab
Firide (ฟิไรด์)Siam Bheasach
Harifin-1 (แฮริฟิน-1)T. O. Chemicals
Harifin-5 (แฮริฟิน-5)T. O. Chemicals
Propecia (โพรพิเชีย)MSD
Proscar (โพรสการ์)MSD
Prosteride (โพรสเตอไรด์)Atlantic Lab
Stercia-5 (สเตอร์เชีย-5)Mega Lifesciences
Sterzar (สเตอร์ซาร์)Mega Lifesciences

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Finasteride#History [2014,Dec13]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/finasteride/?type=full&mtype=generic [2014,Dec13]
3. http://www.drugs.com/cdi/finasteride.html [2014,Dec13]
4. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/127#item-8754 [2014,Dec13]
5. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=finasteride [2014,Dec13]
6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Propecia/?type=full#Dosage [2014,Dec13]
7. http://www.drugs.com/sfx/finasteride-side-effects.html [2014,Dec13]
8. http://www.drugs.com/drug-interactions/finasteride-index.html?filter=2&generic_only [2014,Dec13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom