Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  หู  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนังอักเสบ  หูอักเสบ 

บทนำ

ยาฟลูเมทาโซน (Flumetasone หรือ Flumethasone) เป็นยาประเภทคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ทางคลินิกนำมาผสมกับยาอื่นและใช้เป็นยาเฉพาะที่/ยาใช้ภายนอก เราสามารถพบเห็นสูตรตำรับของฟลูเมทาโซนในท้องตลาดดังนี้

ทั้งนี้ ถึงแม้ยาฟลูเมทาโซนจะเป็นยาใช้ภายนอก แต่สิ่งที่พึงระวังและต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งคือ ห้ามใช้ยาผิดวิธีเช่น นำยาฟลูเมทาโซนชนิดเป็นยาหยอดหูมาเป็นยาหยอดตา เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานี้ของผู้ป่วย/ผู้บริโภคควรต้องใช้ยาตามคำแนะนำของจากแพทย์ทุกครั้ง

ฟลูเมทาโซนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูเมทาโซน

ยาฟลูเมทาโซนมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ฟลูเมทาโซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลูเมทาโซนคือ ตัวยาจะยับยั้งการหลั่ง/การสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกายเช่น Cytokines ต่างๆ รวมทั้งยังปิดกั้นการหลั่งสารนั้นๆ จึงมีผลทำให้ร่าง กายลดการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นภายนอกที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบ

ฟลูเมทาโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูเมทาโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาขี้ผึ้งหรือยาครีมที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Flumetasone pivalate 0.02% + Salicylic acid 3%
  • ยาหยอดหูที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Flumetasone pivalate 0.02% + Clioquinol 1%

ฟลูเมทาโซนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาฟลูเมทาโซนมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

  1. สำหรับรักษาผิวหนังอักเสบ:
    • ผู้ใหญ่: ทายาบางๆในบริเวณผิวที่มีการอักเสบวันละ 2 - 3 ครั้งเป็นเวลา 7 - 10 วัน
  2. สำหรับรักษาหูชั้นนอกอักเสบ:
    • ผู้ใหญ่: หยอดหูข้างที่มีการอักเสบครั้งละ 2 - 3 หยดวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 7 - 10 วัน

*อนึ่ง ในเด็ก:

เนื่องจากยานี้เป็นยาในกลุ่มยาสเตียรอยด์ที่อาจก่อผลข้างเคียงต่อเด็กได้ง่ายกว่าต่อผู้ใหญ่ การใช้ยานี้และขนาดยาในเด็กจึงต้องเป็นคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟลูเมทาโซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาหรือหยอดหูควรทำอย่างไร?

หากลืมทายา/หยอดหู/ใช้ยาฟลูเมทาโซนสามารถใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในเวลาถัดไป สามารถใช้ยาในขนาดที่ปกติไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาเป็น 2 เท่า

ฟลูเมทาโซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูเมทาโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูเมทาโซนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูเมทาโซนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาฟลูเมทาโซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลูเมทาโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยยาฟลูเมทาโซนเป็นยาใช้ภายนอก โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยามีน้อย จึงยังไม่มีราย งานปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาฟลูเมทาโซนอย่างไร?

ควรเก็บยาฟลูเมทาโซนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ฟลูเมทาโซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูเมทาโซนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
LOCORTEN VIOFORM (โลคอร์เทน วีโอฟอร์ม) AFT Pharmaceuticals Ltd
Lorinden (ลอรินเดน) Jelfa
Flumetanol (ฟลูเมทานอล) ARISTOPHARMA LTD.
Locasalen (โลคาซาเลน) Sandoz

บรรณานุกรม

1.http://en.wikipedia.org/wiki/Flumetasone [2015,June13]
2.http://www.mims.com/USA/drug/info/flumetasone/flumetasone?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,June20]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/flumetasone%20%2b%20salicylic%20acid/?type=full&mtype=generic[2015,June20]
4.> http://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/l/locortenvioformeardrop.pdf[2015,June20]
5.http://www.mims.com/USA/drug/info/flumetasone%20%2b%20clioquinol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,June20]
6.http://www.mims.com/USA/drug/info/flumetasone/flumetasone [2015,June20]
7.http://www.drugbank.ca/drugs/DB00663 [2015,June20]
8. http://www.medicines.org.uk/emc/PIL.29037.latest.pdf [2015,June20]
9.http://www.aristopharma.com/product-details.php?pid=196 [2015,June20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom