Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

ทั่วไป

ยาฟลูคลอกซาซิลลิน (Flucloxacillin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram positive bacteria) ได้ดี วงการแพทย์นำมาใช้รักษาการติดเชื้อของทางเดินหายใจ หู จมูก คอ การติดเชื้อที่ผิวหนังเช่น บาดแผล ฝี สิว หรือแม้แต่การติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ/เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocarditis) การติดเชื้อที่กระดูกและที่ข้อต่างๆตามร่างกาย การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง/เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อวัยวะในช่องทางเดินอาหาร การติดเชื้อในกระแสเลือด/ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ การติดเชื้อที่ไต ถุงน้ำดีและช่องทางเดินปัสสาวะ

รูปแบบยาฟลูคลอกซาซิลลินในยาแผนปัจจุบันมีทั้งชนิดแคปซูล ยาเม็ด ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน และยาฉีด

จากการศึกษาเรื่องการกระจายตัวของยาฟลูคลอกซาซิลลินในร่างกายพบว่า หลังจากยาเข้าสู่กระแสเลือด ก็จะรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนถึงประมาณ 95% ตัวยายังสามารถผ่านไปกับน้ำนมมารดาได้อีกด้วย ตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของยาอยู่ตลอดเวลา ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือด

ยาฟลูคลอกซาซิลลินจัดเป็นยาอันตรายที่มีผลข้างเคียงข้อห้ามใช้หรืออาจกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ยาในผู้ป่วยบางราย การใช้ยาที่ปลอดภัยควรต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ผู้บริโภค/ผู้ ป่วยไม่สมควรซื้อหายานี้มารับประทานเอง

ยาฟลูคลอกซาซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฟลูคลอกซาซิลลิน

ยาฟลูคลอกซาซิลลินมีสรรพคุณดังนี้คือ ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มสแตปฟิโลคอกคัส (Staphylococcus) ที่ดื้อต่อยาเบนซิลเพนิซิลลิน (Benzylpenicillin/Penicillin G) เช่น การติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ/เยื่อบุหัวใจอักเสบ การติดเชื้อที่กระดูก

ฟลูคลอกซาซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฟลูคลอกซาซิลลินคือ ตัวยาจะเข้าจับกับผนังเซลล์ของแบคทีเรียและยับยั้งการสังเคราะห์หรือการสร้างผนังเซลล์ดังกล่าว ส่งผลให้เซลล์แบคทีเรียแตกออกและตายลงในที่สุด

ฟลูคลอกซาซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฟลูคลอกซาซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 125 และ 250 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน ขนาด 125 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร
  • ยาฉีดชนิดผง (ใช้ผสมสารละลายก่อนใช้ยา) ขนาดความแรง 500 มิลลิกรัม/ขวด

ฟลูคลอกซาซิลลินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาฟลูคลอกซาซิลลินมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
  • เด็กอายุ 2 - 10 ปี: รับประทานครั้งละ 125 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
  • เด็กอายุมากกว่า 10 ปี: ขนาดรับประทานเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่
  • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มนี้ การใช้ยาในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้ในช่วงท้องว่างหรือรับประทานก่อนมื้ออาหาร ½ - 1 ชั่วโมง
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฟลูคลอกซาซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฟลูคลอกซาซิลลินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฟลูคลอกซาซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฟลูคลอกซาซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น อาจกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ยา เกิดลมพิษ มีไข้ ปวดข้อ ผื่นคัน เกิดภาวะโลหิตจางชนิดที่เรียกว่า Haemolytic anaemia เกิดภาวะไตอักเสบ ตับอักเสบ ตัวเหลือง เกิดความผิดปกติของเลือดเมื่อตรวจเลือดซีบีซี/CBC (เช่น เม็ดเลือดขาวต่ำ/Neutropenia และ เกล็ดเลือดต่ำ/Thrombocytopenia) ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการ Stevens-Johnson syndrome เกิดอาการทางสมอง (เช่น ทำให้เกิดการชัก)

มีข้อควรระวังการใช้ฟลูคลอกซาซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฟลูคลอกซาซิลลินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฟลูคลอกซาซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฟลูคลอกซาซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาฟลูคลอกซาซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาฟลูคลอกซาซิลลินอย่างไร?

ควนเก็บยาฟลูคลอกซาซิลลินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius), สำหรับยาน้ำแขวนตะกอนที่ผสมน้ำแล้วให้เก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ฟลูคลอกซาซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฟลูคลอกซาซิลลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Aofolin (อาฟูลิน) Bright Future
Fu Wei (ฟู่ เหวย) Haibin Pharm
Kun Bai (คุน ไบ) Tai Sheng Pharm
Kun Te (คุน เท) Hisun Pharm
Yifen (ยี่เฟน) Tai Sheng Pharm
NEOFLOX (นีโอฟลอกซ์) Neon Labs
Flucloxil (ฟลูคลอกซิล) CCM Duopharma BioTech
Flubex (ฟลูเบกซ์) Beximco
Flumed 500 (ฟลูเมด 500) Medicon Lab
Flumox (ฟลูมอกซ์) Zifam India
Evilox (อีวีลอกซ์) ACME
Fluclox (ฟลูคลอกซ์) Lloyd
Fluxin (ฟลูซิน) Shanxi Taisheng
Stafloxin (สแตฟลอกซิน) Westmont
Genaflox (เจนาฟลอกซ์) General Pharma

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Flucloxacillin [2015,Feb7]
2. http://www.mims.com/Philippines/drug/search/?q=flucloxacillin [2015,Feb7]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/flucloxacillin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb7]
4. http://www.mims.com/vietnam/drug/info/Genaflox/ [2015,Feb7]
5. http://www.mims.com/Malaysia/Drug/info/Flucloxil/ [2015,Feb7]
6. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00301 [2015,Feb7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom