Frame Top

พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 11)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
8 มกราคม 2017
พัฒนาการในเด็ก

ช่วงนี้เด็กจะมีบุคลิกภาพและความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์/สังคมดังนี้

 • สนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น
 • มีความขัดแย้งกับพ่อแม่น้อยลง
 • มีความอิสระจากพ่อแม่มากขึ้น
 • ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง แต่ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้น

มีความรู้สึกเศร้าหรือหดหู่จนทำให้ผลการเรียนตก มีปัญหาเรื่องการใช้ยา เพศสัมพันธ์และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการคิดและการเรียนรู้ ดังนี้

 • ให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเรียนต่อและแผนการทำงานในอนาคต
 • มีเหตุผลในการเลือก รู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้น

ในช่วงนี้พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ดังนี้

 • พูดกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กกังวล และให้ความสนใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเด็ก
 • ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมที่สนใจ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี ดูหนัง ศิลปะ
 • ส่งเสริมให้เด็กทำงานจิตอาสา
 • ให้รางวัลกับความสำเร็จของเด็ก
 • แสดงความรักกับเด็ก ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เคารพความคิดของเด็ก รับฟังสิ่งที่เด็กพูด
 • ช่วยเด็กในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี สร้างโอกาสให้เขาเพื่อให้เขาใช้วิจารณญานเอง และพร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุน
 • หากเด็กติดสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น เกมส์ หรือ แช็ท ให้สอนเด็กถึงการตัดสินใจที่ดีในการโพสต์ข้อความ และการใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมเหล่านี้
 • พูดคุยกับเด็ก และช่วยวางแผนล่วงหน้าในการเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ที่ลำบาก เช่น การใช้ยา การมีเพศสัมพันธ์ การเมาแล้วขับ
 • เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของเด็ก
 • ส่งเสริมให้เด็กพักผ่อนและออกกำลังกายให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์

ด้านความปลอดภัยของเด็กวัยรุ่น

 • พูดคุยกับเด็กถึงอันตรายของการใช้ยา การดื่มแอลกฮอล์ การสูบบุหรี่ และการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยง ถามเด็กว่าเขารู้และคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ และแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกับเด็ก ฟังสิ่งที่เด็กพูดและตอบคำถามอย่างจริงจและตรงไปตรงมา
 • สอนให้เด็กรู้จักการเลือกคบเพื่อนที่ดี
 • รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนและมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือไม่ วางแผนกับเด็กว่าควรโทรหาพ่อแม่เมื่อไร พ่อแม่จะไปตามตัวได้ที่ไหน และควรกลับเข้าบ้านเวลาไหน

บรรณานุกรม

1. Facts About Child Development. https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ [2017, January 6].

Blog
พัฒนาการในเด็ก (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nong nong Sempoon
Frame Bottom