Frame Top
User

พยากรณ์จำนวนเพื่อน Facebook จากขนาดอาณาบริเวณของสมอง

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
24 ตุลาคม 2011

จาก HealthNewsby โดย Drucilla Dyess

Geraint Rees นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย London ได้เปิดเผย ผลการศึกษาวิจัยซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย เรื่องการเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญในเชิงบวก ระหว่างจำนวนเพื่อนออนไลน์ผ่าน Facebook กับปริมาณเนื้อเทา (ชั้นของเยื่อสมอง ณ ที่ซึ่งกระบวนการประมวลผลทางจิตเกิดขึ้น) ในอาณาบริเวณสมอง รวมทั้งส่วนที่ยื่นเป็นทอนซิล (Amygdala), ร่องขมับ (Temporal sulcus) ด้านขวาบน, รอยนูนขมับ (Tempral gyrus) ด้านซ้ายกลาง และสมองส่วนนอกที่เรียกว่า Entorhinal cortex ด้านขวา

ทีมนักวิจัยใช้ MRI (Magnetic Resonance Imaging) ในการตรวจวิเคราะห์สมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 125 คน ซึ่งใช้บริการของเว็บไซต์ Facebook เป็นประจำ แล้วศึกษาเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก 40 คน เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ออกมา

ผู้ร่วมศึกษาวิจัยในครั้งนี้ บางคนที่เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายสังคมมีเพื่อนออนไลน์ถึง 1,000 คน แม้ผู้ร่วมศึกษาวิจัยจะเป็นผู้ใช้ Facebook ไม่ถึง 200 คน แต่การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมแห่งนี้มีอัตราการเติบโตที่เร็วมาก (ปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก) ทำให้ Facebook กลายเป็นส่วนสำคัญของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสหัสวรรษใหม่ โดยเฉพาะในบรรดาหนุ่มสาว

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลมหาศาล แต่เรามีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวผลกระทบของเครือข่ายดังกล่าวต่อสมอง จึงนำไปสู่การสรุปที่ปราศจากข้อพิสูจน์ว่า อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า เราสามารถใช้เครื่องมือที่ทรงพลังในประสาทวิทยาศาสตร์ในการตอบคำถามต่างๆ อาทิ อะไรคือผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อสมองของคนเรา

คงต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปอีก เพื่อกำหนดลักษณะของสิ่งที่ค้นพบ อาทิ การมีเพื่อนเครือข่ายสังคมมาก จะนำไปสู่การมีขนาดสมองที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่ หรือเราสามารถใช้อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตต่อการเปลี่ยนแปลงในสมองคนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ของทีมงาน Facebook เกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งไม่เปิดเผยนาม พบว่า ไม่ว่าผู้ใช้ Facebook จะมีเพื่อนสักกี่คน ส่วนใหญ่แล้วเป็นการสื่อสารซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนฝูงเพียงเดือนละ 10 ถึง 20 คน เท่านั้น

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยนี้ยังแสดงว่าผู้หญิงโต้ตอบกับเพื่อนใน Facebook เพียง 4 คน แต่เชื่อมโยงไปถึง 50 คนในเครือข่าย และสื่อสารกับเพื่อนเพียง 16 คน ถ้าเธอมีเครือข่าย 500 คน ในขณะที่ผู้ชายโต้ตอบกับเพื่อนใน Facebook เพียง 3 คน แต่เชื่อมโยงในเครือข่ายถึง 50 คน และสื่อสารกับเพื่อนเพียง 10 คน ถ้าเขามีเครือข่าย 500 คน

อนึ่ง Mark Zuckerberg ผู้ให้กำเนิด Facebook ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในเวลานี้ จนมีผู้ไปนำสร้างเป็นภาพยนตร์ ชื่อ “The Social Network” ของ Columbia Pictures ทำให้ผู้ชมทราบถึงเบื้องหลัง ‘อุบัติการณ์’ ของมหาเศรษฐีระดับโลกรายล่าสุด

เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “บุคคลแห่งปี พ.ศ. 2553” (Person of the Year 2010) ของนิตยสาร Time ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของโลกก็ว่าได้ ติดอยู่ในทำเนียบเดียวกับบุคคลสำคัญๆ ของโลก รวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายคน ทั้งๆ ที่มีอายุไม่ถึง 30 ปีด้วยซ้ำ ทำให้ชื่อเสียงของ “หนุ่มอัจริยะ” คนนี้ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก ช่วยเพิ่มแรงกระเพื่อม ให้กระแสการเติบโตของ Facebook เป็นไปอย่าง “ยั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่”

แหล่งข้อมูล:

  1. Predicting Number of Facebook Friends Based on Size of Brain Regions. http://www.healthnews.com/en/news/Predicting-Number-of-Facebook-Friends-Based-on-Size-of-Brain-Regions/3j0ISeBMH6ZxI$RpxO7Yyf/?pageNr=2# [2011, October 22].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom