Frame Top

ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
1 สิงหาคม 2018
ฝีดาษฝากแผล-2

      

      อาการของโรคฝีดาษจากวัวจะคล้ายคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ (เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษทำจากเชื้อฝีดาษวัว) โดยมีอาการดังนี้

      โรคฝีดาษจากวัวจะรุนแรงหากเกิดกับคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ หรือคนที่มีประวัติในการเป็นภูมิแพ้ เช่น ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ไข้ละอองฟาง (Hay fever)

      อาการแทรกซ้อนของโรคฝีดาษจากวัว ได้แก่

      ยังไม่มีวิธีรักษาโรคฝีดาษจากวัว แผลจะหายได้เองภายใน 6-12 สัปดาห์ แต่อาจมีการให้

      ทั้งนี้ การป้องกันโรคฝีดาษจากวัวสามารถทำได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งที่ติดเชื้อ เช่น วัวหรือแมวที่ติดเชื้อ และล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง

      ส่วนโรคฝีดาษในคน หรือที่เรียกว่า ไข้ทรพิษ (Smallpox) นั้นก็เป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดกับคน มีอาการรุนแรงกว่าโรคฝีดาษจากวัว โดยผู้ป่วยจะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นเป็นผื่นตาผิวหนัง แม้หายจากโรคนี้แล้วก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่

แหล่งข้อมูล:

  1. Smallpox. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/smallpox/symptoms-causes/syc-20353027 [2018, July 31].
  2. Cowpox.https://www.dovemed.com/diseases-conditions/cowpox/ [2018, July 31].
  3. Cowpox.http://diseases.emedtv.com/cowpox/cowpox.html [2018, July 31].
Blog
ฝีดาษฝากแผล (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom