Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศสตรี  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

การใช้ผ้าอนามัยแบบสอด  

ผ้าอนามัยแบบสอดคืออะไร?

ผ้าอนามัยแบบสอด (Tampon) เป็นผ้าอนามัยชนิดหนึ่งใช้ซับเลือดประจำเดือนสตรี โดยจะมีลักษณะเป็นแท่ง กลม ยาว เรียว ใช้สอดเข้าไปในช่องคลอดขณะมีประจำเดือน เพื่อซับเลือดประ จำเดือนไม่ให้เลือดไหลออกมาเลอะเทอะภายนอก ผ้าอนามัยแบบสอดสามารถใช้นิ้วจับผ้าอนามัยสอดเข้าไปในช่องคลอดได้ แต่บางบริษัทจะมีการผลิตพลาสติกเป็นท่อช่วยเป็นเครื่องนำผ้าฯสอดเข้าไปในช่องคลอดแทนการใช้มือสอดผ้าอนามัยเข้าไปในช่องคลอด

ใครสามารถใช้ผ้าอนามัยแบบสอดได้?

ผ้าอนามัยแบบสอด

ผ้าอนามัยแบบสอดสามารถใช้ได้ทั้งสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหรือยังไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ในสตรีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์อาจมีอาการเจ็บระคายเคืองขณะใช้มากกว่า

มีวิธีใช้ผ้าอนามัยแบบสอดอย่างไร?

ผ้าอนามัยแบบสอดมีวิธีใช้ดังนี้คือ

 1. ดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกก่อนสอดผ้าอนามัยฯ
 2. ล้างมือให้สะอาดเมื่อใส่และถอดผ้าอนามัย
 3. การใส่ผ้าอนามัยแบบสอดมี 2 วิธีคือ
 4. 3.1

  แบบสอดที่มีแท่งหรือแกนตัวนำเพื่อช่วยการใส่ (Applicator): โดยผ้า อนามัยจะบรรจุอยู่ในแท่งตัวนำนี้ ลักษณะแท่งจะคล้ายปากกา เวลาจะใส่อาจใช้เป็นท่านั่งหรือยืนก็ได้ตามถนัดหรือยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูง หลังจากแกะที่ห่อหุ้ม Applicator ออกแล้ว ใช้มือที่ถนัดจับแท่ง Applicator ไว้แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือด้านที่ไม่ถนัดแหวกบริเวณปากช่องคลอด (Labia minora) จากนั้นสอด Applicator เข้าไปในช่องคลอดจนถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้บนแท่ง แล้วทำการดันแกนของแท่งเพื่อดันให้ผ้าอนามัยที่อยู่ในแท่ง Applicator หลุดเข้าไปอยู่ในช่องคลอด จากนั้นดึง Applicator ออก จะมีสายหรือเชือกที่ต่อกับปลายผ้าอนามัยยื่นยาวออกมานอกช่องคลอดเพื่อใช้ดึงผ้าอนามัยออกจากช่องคลอด ซึ่งเมื่อใช้ Applicatorไปแล้วก็ทิ้งขยะไปไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ โดยทั่วไปผ้าอนามัยแต่ละชิ้นจะมาใน Applicator แต่ละอัน

  3.2

  แบบที่ไม่มี Applicator: สามารถใช้มือที่ถนัดจับผ้าอนามัยใส่เข้าไปในช่องคลอดได้เลยโดยมีวิธีการใส่เหมือนที่กล่าวมาแล้ว ควรดันผ้าอนามัยเข้าไปอยู่ประมาณ กึ่งกลางของช่องคลอด (ปลายผ้าอนามัยที่มีเชือกผูกควรอยู่ระดับความลึก 5 - 6 ซม./เซน ติเมตรจากปากช่องคอด) แล้วปล่อยด้านที่มีเส้นเชือกออกมาข้างนอกช่องคลอด หากใส่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะไม่รู้สึกระคายเคือง

 5. ควรเลือกใช้ขนาดของผ้าอนามัยแบบสอดให้เหมาะสมกับปริมาณเลือดประจำเดือน หากเป็นวันที่เลือดประจำเดือนมากต้องใช้ขนาดที่ซึมซับเลือดได้มากขึ้น
 6. การใส่แบบสอดต้องใส่วันที่มีประจำเดือนมา เลือดประจำเดือนจะช่วยให้การใส่ลื่นขึ้น หรือสามารถใช้เจลหล่อลื่นชนิดมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก (K-Y jelly) ใส่ที่หัว Applicator หรือที่ผ้าอนามัย (กรณีเป็นขนิดไม่มีApplicator) ได้เมื่อเริ่มใช้ใหม่ๆ
 7. ไม่ปล่อยให้ผ้าอนามัยแบบสอดอยู่ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง โดยทั่วไปประมาณ 4 - 6 ชั่วโมงหรือเมื่อมีความรู้สึกว่าหนักๆหน่วงๆในช่องคลอดควรเปลี่ยนผ้าอนามัย
 8. ไม่ควรใส่ผ้าอนามัยแบบสอดทิ้งไว้ในช่องคลอดตลอดทั้งคืน ในเวลากลางคืนที่ต้องนอนยาวควรเปลี่ยนมาใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่น
 9. หลังจากใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไปแล้ว เวลาปัสสาวะ อุจจาระ หากไม่มีการปนเปื้อนก็ไม่จำ เป็นต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย หลังการว่ายน้ำหากไม่มีเลือดเลอะออกมาภายนอกก็ยังไม่จำเป็น ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย แต่หากมีความรู้สึกว่ามีเลือดเต็มผ้าอนามัยมีอาการหน่วงๆควรต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย

ข้อดีของผ้าอนามัยแบบสอดมีอะไรบ้าง?

ผ้าอนามัยแบบสอดมีข้อดีดังนี้

 1. สะดวก ไม่ต้องพกผ้าอนามัยแบบแผ่น
 2. สบายตัว เนื่องจากไม่ต้องใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่น
 3. สามารถแต่งตัวได้ตามต้องการ
 4. สามารถว่ายน้ำได้ขณะมีประจำเดือนไม่ทำให้เลอะเทอะ

ข้อด้อยของผ้าอนามัยแบบสอดมีอะไรบ้าง?

ผ้าอนามัยแบบสอดมีข้อด้อยดังนี้

 1. ราคาสูงกว่าผ้าอนามัยแบบแผ่น
 2. หากใส่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการเจ็บ ระคายเคือง เป็นแผลในบริเวณอวัยวะเพศภาย นอกและที่ช่องคลอด
 3. หากใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกินไปสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายที่รุน แรงได้
 4. หากสายดึงผ้าอนามัยขาดจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการดึงผ้าอนามัยออกจากช่องคลอด (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ การดูแลตนเองและอันตรายจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด)

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อใช้ผ้าอนามัยแบบสอด?

การดูแลตนเองเมื่อใช้ผ้าอนามัยแบบสอดได้แก่

 1. ดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศภายนอก (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง อวัยวะเพศภายนอกสตรี)
 2. ควรตัดเล็บให้สั้นเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วนที่อวัยวะเพศภายนอกและในช่องคลอดเมื่อสอดใส่ผ้าอนามัยแบบสอด
 3. ควรเลือกขนาดผ้าอนามัยแบบสอดให้เหมาะสมกับปริมาณเลือดประจำเดือน
 4. ก่อนใช้ควรตรวจสอบความคงทนของเชือกปลายผ้าอนามัย ลองดึงดูว่าไม่ขาดหรือหลุดง่าย
 5. ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบสอดทุก 4 - 6 ชั่วโมง ไม่ควรค้างผ้าอนามัยไว้นานเกิน 8 ชั่วโมง
 6. ไม่ควรใส่ผ้าอนามัยแบบสอดทิ้งไว้ในช่องคลอดตลอดทั้งคืน ช่วงการนอนควรเปลี่ยนมาใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นแทน
 7. หากหลังใส่ผ้าอนามัยแบบสอดแล้วมีกลิ่นเหม็นผิดปกติหรือมีไข้ ต้องรีบเอาผ้าอนามัยออก แล้วรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล
 8. หากสายเชือกสำหรับดึงผ้าอนามัยออกมาเกิดขาด สามารถใช้นิ้วชี้เข้าไปเกี่ยวเอาผ้าอนามัยออกมาได้ หากนำผ้าอนามัยฯออกมาเองไม่ได้ ควรต้องรีบไปสถานพยาบาล/โรงพยาบาล ให้แพทย์/พยาบาลช่วยเอาออกให้ อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะจะเกิดอันตราย (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ อันตรายจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด)
 9. หลังจากใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไปแล้ว เวลาปัสสาวะ อุจจาระ หากไม่มีการปนเปื้อนก็ไม่จำ เป็นต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย หลังการว่ายน้ำหากไม่มีเลือดเลอะออกมาภายนอกก็ยังไม่จำเป็น ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย แต่หากมีการความรู้สึกว่ามีเลือดเต็มผ้าอนามัยมีอาการหน่วงๆควรต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย
 10. การดูแลตนเองหลังใส่ผ้าอนามัยแบบสอด สามารถทำความสะอาดอวัยวะเพศภาย นอกได้ตามปกติ และไม่ต้องสวนล้างช่องคลอด

การใช้ผ้าอนามัยแบบสอดมีอันตรายไหม?

อันตรายที่ร้ายแรงในการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดคือ อาจทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด/ภาวะพิษเหตุติดเชื้ออย่างรุนแรงที่เรียกว่า Toxic shock syndrome และหากรักษาไม่ทันท่วง ที สามารถทำให้เสียชีวิต (ตาย) ได้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไม่ถูก ต้อง มีการปนเปื้อนเชื้อโรคขณะสอดใส่ หรือมีการทิ้งผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในช่องคลอดนานเกินไป ทำให้เกิดการหมักหมมของเลือดที่ทำให้มีการแบ่งตัวของแบคทีเรียเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น มีเลือดหรือมีหนองปนเลือดออกทางช่องคลอด มีกลิ่นเหม็น การรักษาต้องเอาผ้า อนามัยแบบสอดออก รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์จะต้องให้ยาปฏิชีวนะในการรักษา

อันตรายอย่างอื่นมีไม่มากเช่น เจ็บช่องคลอดเวลาสอดผ้าอนามัยเข้าไปในช่องคลอดหรือรู้ สึกไม่สบายหากใส่ไม่ถูกวิธี

สังเกตตัวเองได้อย่างไรว่าผิดปกติเมื่อใช้ผ้าอนามัยแบบสอด?

ควรสังเกตอาการตนเองเสมอเมื่อใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ซึ่งถ้าพบมีอาการดังจะกล่าวต่อไป ควรรีบเอาผ้าอนามัยออก แล้วรีบพบแพทย์/รีบไปโรงพยาบาล ซึ่งอาการดังกล่าวได้แก่

 1. หลังจากใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไปแล้วมีอาการปวดในช่องคลอดผิดปกติ
 2. หลังจากใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไปแล้วเลือดประจำเดือนมีกลิ่นเหม็นผิดปกติ
 3. มีไข้
 4. ปวดท้อง
 5. ท้องเสีย

บรรณานุกรม

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tampon [2015,June27]
2. http://www.mckinley.illinois.edu/handouts/toxic_shock_syndrome.html[2015,June27]
3. http://www.wikihow.com/Use-a-Tampon[2015,June27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Alice20036 Colamarch1
Frame Bottom