Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  ระบบโรคผิวหนัง 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

โรค หรือภาวะ หรืออาการผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema) ซึ่งจากศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2547 เรียกอาการนี้ว่า “ผิวหนังอักเสบออกผื่น” ที่จริงแล้วมิใช่ชื่อโรค แต่เป็นคำเรียกรวมของลักษณะผื่นผิวหนังที่มีอาการคัน แดง ตกสะเก็ด ซึ่งเป็นผลจากผิวหนังอักเสบที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ และเนื่องจากผื่นผิวหนังอักเสบนี้เป็นผลจากหลายโรค จึงส่งผลให้เป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในแผนกผู้ป่วยนอกของคลินิกโรคผิวหนังหรือของคลินิกตรวจโรคทั่วไป ทั้งนี้จากการเก็บสถิติของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ พบว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการผื่นผิวหนังอักเสบที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 26,000 - 35,000 ราย และพบได้ในทุกเพศและในทุกวัย

อนึ่ง โรคหรืออาการนี้ คนไทยเรียกกันอีกหลายชื่อนอกจาก 2 ชื่อดังกล่าวในตอนต้นเช่น ผิวหนังอักเสบ, ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง, โรคแพ้ผื่นคัน, โรคแพ้ผื่นคันผิวหนังอักเสบ, ผิวหนังอักเสบจากกรรมพันธุ์, ผื่นแพ้เอกซิมา

ผื่นผิวหนังอักเสบเกิดได้อย่างไร?

ผื่นผิวหนังอักเสบ

ผื่นผิวหนังอักเสบนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น เป็นผลจากโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคเซบเดิร์ม โรคผื่นแพ้สัมผัส โดยอาจเกี่ยวข้องกับทั้งพันธุกรรม (พบโรคได้สูงขึ้นในคนที่ครอบครัวมีประ วัติอาการนี้) และสิ่งแวดล้อม (พบอาการได้สูงขึ้นในกลุ่มคนที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง หรือไม่ถูกสุขอนามัย)

ผื่นผิวหนังอักเสบติดต่ออย่างไร?

ผื่นผิวหนังอักเสบนี้มิใช่โรคติดต่อ จึงไม่สามารถติดต่อระหว่างบุคคลได้ ไม่ว่าจะด้วยการสัม ผัส คลุกคลี ทางการหายใจและ/หรือใช้ของใช้ร่วมกัน กินอาหารร่วมกัน

ผื่นผิวหนังอักเสบมีอาการอย่างไร?

อาการของผื่นผิวหนังอักเสบขึ้นกับระยะของการเกิดโรค

อนึ่ง ผื่นผิวหนังอักเสบสามารถเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนของร่างกาย อาจเกิดตำแหน่งเดียว หรือหลายตำแหน่งพร้อมกัน ที่พบเกิดบ่อยคือตามข้อพับต่างๆ

แพทย์วินิจฉัยผื่นผิวหนังอักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยผื่นผิวหนังอักเสบได้จากประวีติอาการ ประวัติโรคประจำตัว ประวัติโรคในครอบครัว การตรวจร่างกายผู้ป่วย การตรวจดูรอยโรค/ลักษณะผื่นที่ผิวหนัง

ส่วนการหาสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบนั้น ขึ้นอยู่กับประวัติทางการแพทย์ต่างๆของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเช่น หากสงสัยว่าผื่นนี้สาเหตุเกิดจากผื่นแพ้สัมผัส แพทย์อาจทำการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเช่น การตรวจวิธีเฉพาะทางโรคผิวหนังที่เรียกว่า “Patch test” เพื่อดูว่าสิ่งใด/สารใดเป็นสาเหตุให้ผิวหนังเกิดการแพ้

ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

เมื่อผิวหนังเกิดผื่นและอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการเลวลงหลังการดูแลตนเองภายใน 2 - 3 วัน สามารถมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการรักษาที่ถูกต้องได้เสมอ

รักษาผื่นผิวหนังอักเสบอย่างไร?

ผื่นผิวหนังอักเสบ

การรักษาผื่นผิวหนังอักเสบจะต้องร่วมกับการรักษาสาเหตุด้วยเสมอ ซึ่งการรักษาสาเหตุจะแตกต่างกันในแต่ละสาเหตุเช่น การรักษาควบคุมโรคเซบเดิร์ม หรือการรักษาควบคุมโรคผื่นแพ้สัม ผัส เป็นต้น

นอกจากนั้น ผู้ป่วยต้องคอยสังเกตว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ เพื่อการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นๆเช่น ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รวมไปถึงอุณหภูมิ เหงื่อ และสิ่งแวดล้อม

ผื่นผิวหนังอักเสบก่อผลข้างเคียงอย่างไร?

เนื่องจากผื่นผิวหนังอักเสบมักมีอาการคัน การเกาผื่นมากและรุนแรง จึงอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงคือการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้

ผื่นผิวหนังอักเสบมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

ผื่นผิวหนังอักเสบมีการพยากรณ์โรคโดยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่ไม่ทำให้เสียชีวิต (ตาย) โดยอาการมักเป็นๆหายๆขึ้นกับสาเหตุของผื่นผิวหนังอักเสบนั้นเช่น หากเป็นผื่นผิวหนังอักเสบที่เกิดจากผื่นแพ้สัมผัส ถ้าไม่หลีกเลี่ยงสารที่ทำให้ผิวหนังเกิดการแพ้/การอักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบก็จะเป็นๆหายๆจนกว่าจะเลี่ยงสารที่ทำให้เกิดการแพ้นั้นได้

ดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อมีผื่นผิวหนังอักเสบคือ

 • พยายามเลี่ยงการเกาผื่นและตัดเล็บให้สั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนจากการเกา
 • หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ของผิวหนัง
 • รักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุให้ได้ดี
 • อาบน้ำเพื่อรักษาความสะอาดร่างกายวันละ 1 - 2 ครั้งโดยอาบน้ำด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง เลือก ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดที่อ่อนโยนต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือทำให้ผิวแห้งเช่น ใช้สบู่เด็กอ่อน
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และไม่ก่อให้เกิดการเสียดสีระคายต่อผิวหนัง
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองผิวหนัง
 • ใช้ครีมให้ความชุ่มชื้นกับผิว (Moisturizer) ชนิดที่ไม่ก่ออาการแพ้แก่ผิวหนังเช่น ไม่มีส่วน ผสมของน้ำหอมหรือไม่ใส่สารกันบูด
 • สังเกตการใช้ชีวิตประจำวันว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการ ให้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆ
 • ทายา กินยา ตามแพทย์สั่งให้ถูกต้อง ไม่ขาดยา
 • การฉีดวัคซีนต่างๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพราะอาจเกิดการแพ้ขึ้นผื่นที่รุนแรงจากแพ้วัคซีนรุนแรงได้
 • พบแพทย์ตามนัดเสมอ

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์ก่อนนัด?

หลังการรักษา หากผื่นยังลุกลามมากขึ้นหรือผื่นเกิดการติดเชื้อเช่น เกิดหนอง แนะนำให้มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัด

ป้องกันเกิดผื่นผิวหนังอักเสบได้อย่างไร?

ป้องกันการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบได้โดย

 • เลี่ยงการสัมผัสสารเคมีต่างๆ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเท่าที่จำเป็น เพื่อลดโอกาสเกิดผื่นผิวหนังอักเสบที่มีสาเหตุจากแพ้สาร เคมี
 • บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยครีมที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น (Moisturizer) เป็นประจำเพื่อลดโอกาสเกิดการระคายเคืองของผิว
 • สังเกตการใช้ชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงานว่า มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นหรือก่อการระคายเคืองต่อผิว (รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม) ให้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้น
 • รักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุผื่นผิวหนังอักเสบให้ได้ดี

บรรณานุกรม

1. ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555 , อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Dermatitis[2015,March7] 2. Lowell A. Goldsmith, Stephen I. Katz, Barbara A. Gilchrest, Amy S. Paller, David J.Leffell, Klaus Wolff. Dermatology in general medicine. 8 ed.สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน Kongkaw Nn89 NBP docdoc Tnj_2 mrbean
Frame Bottom