Frame Top

บุหรี่ไฟฟ้า (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
26 ตุลาคม 2013

สำหรับของเหลวที่ทำให้เกิดละอองในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมักเรียกว่า E-juice หรือ E-liquid ซึ่งเป็นส่วนผสมของ Propylene glycol (PG) Vegetable glycerin (VG) และ/หรือ Polyethylene glycol 400 (PEG400) มีการแต่งรส และมีส่วนผสมของนิโคตินแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่ของเหลวนี้จะขายเป็นขวดหรือเป็นหลอดที่ใช้แล้วทิ้ง

ยอดขายของบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ จากยอด 50,000 ในปี พ.ศ.2551 เป็นยอด 3.5 ล้านในปี พ.ศ.2555 โดยในปี พ.ศ.2554 จำนวน 1 ใน 5 ของผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่หันมาลองบุหรี่ไฟฟ้ากัน

ในขณะที่เด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างเกรด 6-12 ที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มจำนวนจากร้อยละ 3.3 ในปี พ.ศ.2554 เป็นร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ.2555 โดยร้อยละ 10 ของเด็กเหล่านี้ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน

อะไรคือความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า? ยังคงเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เพราะยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจน อย่างไรก็ดีได้เริ่มมีงานวิจัยเล็กๆ ที่กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่จะรายงานถึงข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีสารพิษให้โทษน้อยกว่าการสูบบุหรี่ยาสูบธรรมดา

ทั้งนี้ Mr. Thomas Glynn ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของสมาคมมะเร็งอเมริกันกล่าวว่า การสูดเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอากาศสดสะอาดแล้ว ล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น เขากล่าวว่า ในระยะสั้นบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่มีจะอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่ถ้าเป็นการสูบระยะเวลานานเป็นประจำแล้ว เรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

จากการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Lancet นักวิจัยได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับแผ่นปิดผิวหนังนิโคตินเพื่อเลิกบุหรี่ (Nicotine patches) และวิธีเลิกบุหรี่อื่นๆ แล้วพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้นักสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 6 เดือน อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน FDA ได้สั่งห้ามนักการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าทำการโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้

เนื่องจากยังไม่มีกฎบังคับในการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็ก ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าหลายยี่ห้อยังมีรสและสีที่ดึงดูด จึงทำให้วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวทดลองในการเริ่มสูบบุหรี่ หน่วยควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention) พบว่า มีวัยรุ่นเกือบ 1.8 ล้านคน ที่ทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า และจำนวนเด็กไฮสกูลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้เพิ่มเป็นจำนวนเท่าตัวระหว่างปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555

ต่อไปนี้คือข้อมูลทั่วไปที่สมาคมปอดของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เกี่ยวกับความจริงของบุหรี่ว่า

การสูบบุหรี่มีผลทำลายสุขภาพ

บุหรี่มีส่วนประกอบของสารเคมีมากกว่า 4,800 ชนิด ในจำนวนนี้มี 69 ชนิด ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของการตายด้วยโรคมะเร็งปอด และอีกประมาณร้อยละ 80-90 ของภาวะอุดตันภายในปอด (Emphysema and chronic bronchitis = COPD) ล้วนมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

แหล่งข้อมูล:

  1. 5 Things You Need to Know About E-Cigarettes. http://abcnews.go.com/Health/facts-cigarettes/story?id=20345463 [2013, October 25].
  2. Electronic cigarette. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_cigarette [2013, October 25].
  3. General Smoking Facts. http://www.lung.org/stop-smoking/about-smoking/facts-figures/general-smoking-facts.html [2013, October 25].
Blog
บุหรี่ไฟฟ้า (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน miyamoto Thananich Moo25
Frame Bottom