Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

โภชนาการ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาบรอมเฮกซีน (Bromhexine) จัดเป็นยาที่ใช้รักษาโรคในระบบทางเดินหายใจอันเนื่องจากการมีเสมหะมาก ทำให้หายใจไม่สะดวก และมีอาการไอตามมา

ยาบรอมเฮกซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

สรรพคุณของยาบรอมเฮกซีน คือ ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอจาก โรคหวัด

ยาบรอมเฮกซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาบรอมเฮกซีน คือ เพิ่มสารคัดหลั่งในระบบทาง เดินหายใจ และทำให้ขนกวัดหรือขนของเซลล์ (Cilia) ซึ่งอยู่ที่ผนังท่อทางเดินหายใจของมนุษย์โบกพัด นำเอาสิ่งสกปรกรวมถึงเสมหะออกจากท่อทางเดินหายใจ

ยาบรอมเฮกซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบรอมเฮกซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • ยาเม็ดขนาด 8 มิลลิกรัม
  • ยาน้ำเชื่อม, อิลิกเซอร์ (Elixir) ขนาด 4 มิลลิกรัม /5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา)

ยาบรอมเฮกซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

มีขนาดการใช้ยาบรอมเฮกซีน ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับอายุ ความรุนแรง สภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นจึงควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย สั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อรับประทานเอง ขนาดรับประทานสูงสุดในผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 8-16 มิลลิกรัม/ครั้ง วันละไม่เกิน 3ครั้ง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้ง ยาบรอมเฮกซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาบรอมเฮกซีน ควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบรอมเฮกซีน สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาบรอมเฮกซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ยาบรอมเฮกซีน คือ อาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหาร-ลำไส้ ปวดศีรษะ ง่วงนอน เหงื่อออกมาก ผื่นคัน มีอาการไอเพิ่มขึ้น หลอดลมตีบ

มีข้อควรระวังการใช้ยาบรอมเฮกซีนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาบรอมเฮกซีน คือ

ยาบรอมเฮกซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ไม่พบว่ายาบรอมเฮกซีนมีปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่น

ควรเก็บรักษายาบรอมเฮกซีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาบรอมเฮกซีน โดยเก็บยาให้พ้นแสงแดด เก็บยาในที่แห้ง สามารถเก็บยาในอุณหภูมิห้องได้ และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาบรอมเฮกซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าของยาบรอมเฮกซีน และบริษัทผู้ผลิตที่มีในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ASOVON (อโซวอน)
AXISTAL (อะซิสทอล)
BISOLVON (ไบโซลวอน)
BISOLVON EX (ไบโซลวอน เอ็กซ์)
BOMEXIN (โบมีซิน)
BROMOSON (โบรโมซัน)
BROMSO (บรอมโซ)
BROMSO – EX (บรอมโซ- เอ็กซ์)
BROMXINE (บรอมซีน)
BROMXINE ATLANTIC (บรอมซีน แอทแลนติค)
BRONCHOPREX (บรอนโคเพร็ก)
BRONCLEAR (บรอนเคลียร์)
COHEXINE (โคเฮ็กซีน)
DEXBROXINE (เด็กซ์โบรซีน)
DISOL (ไดซอล)
IDA (ไอดา)
IDA – D (ไอดา-ดี)
KUPA (คูปา)
MANOVON (มาโนวอน)
MIHEXINE (ไมเฮ็กซีน)
MUCOLATE (มูโคเลท)
MUCOXIN (มูโคซิน)
NASOREST EXPECTORANT (นาโซเรส เอ็กเพ็กทอแรนท์)
OHEXINE (โอเฮ็กซีน)
PRESCO (เพรสโค)
ROBITUSSIN ME (โรบิทัสซิน เอ็มอี)
TAUGLICOLO (ทอจิกโคโล)
TROMADIL (โทรมาดิล)
TUSNO (ทัสโน)
Medicine Products Asian Pharm Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim Pond’s Chemical Unison T.O. Chemicals T.O. Chemicals General Drugs House Atlantic Lab Kenyaku Polipharm Community Pharm PCL Pharmasant Lab Siam Bheasach The Forty – Two The Forty – Two M & H Manufacturing March Pharma Milano Pharmasant Lab Pharmasant Lab Community Pharm PCL Greater Pharma Polipharm Wyeth Consumer Healthcare Siam Bheasach Biolab Milano

บรรณานุกรม

  1. Bromhexine. http://en.wikipedia.org/wiki/Bromhexine [2011, Sept 18].
  2. Bromhexine. http://www.mims.com/Thailand/interaction/Search/bromhexine [2011, Sept 18].

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน kanya99 aonanth davilbow.bowtiwewizz alone53
Frame Bottom