Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

โภชนาการ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาบรอมเฮกซีน (Bromhexine ) จัดเป็นยาที่ใช้รักษาโรคในระบบทางเดินหายใจอันเนื่องจากการมีเสมหะมาก ทำให้หายใจไม่สะดวกและมีอาการไอตามมา

ยาบรอมเฮกซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

บรอมเฮกซีน

สรรพคุณของยาบรอมเฮกซีนคือ เป็นยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอจากโรคหวัด

ยาบรอมเฮกซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาบรอมเฮกซีนคือ เพิ่มสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจ และทำให้ขนกวัดหรือขนของเซลล์ (Cilia) ซึ่งอยู่ที่ผนังท่อทางเดินหายใจของมนุษย์ โบกพัดนำเอาสิ่งสกปรกรวมถึงเสมหะออกจากท่อทางเดินหายใจ

ยาบรอมเฮกซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาบรอมเฮกซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาเม็ด ขนาด 8 มิลลิกรัม
  • ยาน้ำเชื่อม, อิลิกเซอร์ (Elixir) ขนาด 4 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา)

ยาบรอมเฮกซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

มีขนาดการใช้ยาบรอมเฮกซีนที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับอายุ ความรุนแรง สภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นจึงควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อรับประ ทานเอง ขนาดรับประทานสูงสุดในผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 8 - 16 มิลลิกรัม/ครั้งวันละไม่เกิน 3 ครั้ง ส่วนในเด็กควรต้องอยู่ในคำแนะนำของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาบรอมเฮกซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทายาบรอมเฮกซีนควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาบรอมเฮกซีนสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไปให้รับประทานขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาบรอมเฮกซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ยาบรอมเฮกซีนคือ อาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอา หาร - ลำไส้ ปวดศีรษะ ง่วงนอน เหงื่อออกมาก ผื่นคัน มีอาการไอเพิ่มขึ้น หลอดลมตีบ

มีข้อควรระวังการใช้ยาบรอมเฮกซีนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาบรอมเฮกซีนคือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาบรอมเฮกซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาบรอมเฮกซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ไม่พบว่ายาบรอมเฮกซีนมีปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่น

ควรเก็บรักษายาบรอมเฮกซีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาบรอมเฮกซีนโดยเก็บยาให้พ้นแสงแดด เก็บยาในที่แห้ง สามารถเก็บยาในอุณหภูมิห้องได้ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาบรอมเฮกซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าของยาบรอมเฮกซีนและบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยคือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ASOVON (อโซวอน)Medicine Products
AXISTAL (อะซิสทอล)Asian Pharm
BISOLVON (ไบโซลวอน)Boehringer Ingelheim
BISOLVON EX (ไบโซลวอน เอ็กซ์)Boehringer Ingelheim
BOMEXIN (โบมีซิน)Pond’s Chemical
BROMOSON (โบรโมซัน)Unison
BROMSO (บรอมโซ)T.O. Chemicals
BROMSO – EX (บรอมโซ- เอ็กซ์)T.O. Chemicals
BROMXINE (บรอมซีน)General Drugs House
BROMXINE ATLANTIC (บรอมซีน แอทแลนติค)Atlantic Lab
BRONCHOPREX (บรอนโคเพร็ก)Kenyaku
BRONCLEAR (บรอนเคลียร์)Polipharm
COHEXINE (โคเฮ็กซีน)Community Pharm PCL
DEXBROXINE (เด็กซ์โบรซีน)Pharmasant Lab
DISOL (ไดซอล)Siam Bheasach
IDA (ไอดา)The Forty – Two
IDA – D (ไอดา-ดี)The Forty – Two
KUPA (คูปา)M & H Manufacturing
MANOVON (มาโนวอน)March Pharma
MIHEXINE (ไมเฮ็กซีน)Milano
MUCOLATE (มูโคเลท)Pharmasant Lab
MUCOXIN (มูโคซิน)Pharmasant Lab
NASOREST EXPECTORANT (นาโซเรส เอ็กเพ็กทอแรนท์)Community Pharm PCL
OHEXINE (โอเฮ็กซีน)Greater Pharma
PRESCO (เพรสโค)Polipharm
ROBITUSSIN ME (โรบิทัสซิน เอ็มอี)Wyeth Consumer Healthcare
TAUGLICOLO (ทอจิกโคโล)Siam Bheasach
TROMADIL (โทรมาดิล)Biolab
TUSNO (ทัสโน)Milano

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Bromhexine [2014,Dec13].
2. http://www.mims.com/Thailand/interaction/Search/bromhexine [2014,Dec13].

Updated 2014, Dec 13


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom