น้ำหนักเพิ่มหลังเคมีบำบัด Weight gain post chemotherapy - หาหมอ.com
Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อ้วนขึ้น 

ทำไมน้ำหนักเพิ่มหลังเคมีบำบัด?

ในผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ในผู้ป่วยบางคนซึ่งมักพบในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชายมาก ภายหลังครบการรักษาแล้วมักมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือ อ้วนขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุได้จาก

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีน้ำหนักเพิ่มหลังเคมีบำบัด? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

น้ำหนักเพิ่มหลังเคมีบำบัด

การดูแลตนเอง และการพบแพทย์เมื่อมีน้ำหนักตัวเพิ่มหลังยาเคมีบำบัด คือ

 • กินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบทุกวัน แต่จำกัดอาหารให้พลังงาน คือ แป้ง น้ำตาไขมัน และโปรตีน โดยเฉพาะอาหารไขมันและแป้ง
 • หลีกเลี่ยงอาหารทอด ผัด
 • กินผัก ผลไม้ เพิ่มมากขึ้นในทุกมื้ออาหาร อาหารว่าง และเมื่อหิว
 • ดื่มน้ำสะอาดมากๆ อย่างน้อยวันละ 8- 10 แก้ว เมื่อไม่มีโรคต้องจำกัดน้ำดื่ม
 • เคลื่อนไหวร่างกายเสมอทั้งวัน
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ
 • รักษาสุขภาพจิต เพราะบางคนถ้าเครียด จะกินมากขึ้น
 • จดบันทึกรายการ รวมทั้งปริมาณ อาหาร เครื่องดื่ม ที่บริโภคในทุกๆมื้อ ทุกๆวัน เพื่อปรับลดสิ่งไม่จำเป็น
 • ปรึกษา แพทย์ พยาบาลเมื่อมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว บางครั้งแพทย์อาจแนะนำให้พบโภชนากร เพื่อช่วยแนะนำการกินที่ถูกต้อง

ป้องกันน้ำหนักเพิ่มหลังเคมีบำบัดอย่างไร?

การป้องกันน้ำหนักเพิ่มหลังครบยาเคมีบำบัด จะคล้ายคลึงกับในการดูแลตนเองเมื่อมีน้ำหนักเพิ่ม ซึ่งที่สำคัญ คือ

 • กินอาหารมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ในทุกวัน แต่ต้องจำกัดอาหารให้พลังงาน โดยเฉพาะไขมัน และแป้ง โดยเพิ่ม ผัก ผลไม้ ให้มากๆ โดยเฉพาะเมื่อหิว
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ
 • เคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ
 • จดบันทึกรายการอาหาร เครื่องดื่มที่บริโภคในทุกๆมื้อ ทุกๆวันเพื่อปรับลดสิ่งไม่จำเป็น

บรรณานุกรม

 1. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
 2. http://chemocare.com/chemotherapy/side-effects/weight-changes.aspx [2016,Sept17]
 3. http://www.cancer.org/Treatment/TreatmentsandSideEffects/TreatmentTypes/Chemotherapy/ChemotherapyPrinciplesAnIn-depthDiscussionoftheTechniquesanditsRoleinTreatment/chemotherapy-principles-indepth-toc [2016,Sept17]
 4. http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/side-effects/weight-gain [2016,Sept17]
 5. http://www.healthline.com/health/cancer/effects-on-body [2016,Sept17]
 6. http://www.healthywomen.org/content/article/how-chemotherapy-can-affect-your-weight [2016,Sept17]
Updated 2016,Sept17


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน t0uch007 tanapat3900
Frame Bottom