Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  โภชนาการ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ในบรรดาน้ำมันพืชที่มีใช้กันในปัจจุบัน น้ำมันปาล์ม(Palm oil)จัดว่าเป็นน้ำมันพืชที่มีผู้บริโภคมากที่สุดในโลก โดยมีฐานผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย การนำปาล์มมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกมาก เกิดการทำลายสภาพแวดล้อมพันธุ์พืชจนทำให้ รัฐบาลแต่ละประเทศต้องออกกฎหมายคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าต่างๆเพื่อป้องกันการทำลายระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ

น้ำมันปาล์ม เป็นน้ำมันพืชที่สกัดได้จากเปลือกและเนื้อในเมล็ดของผลปาล์ม ธรรมชาติของน้ำมันปาล์มที่ได้จากเปลือกของผลจะมีสีน้ำตาลออกแดง ทั้งนี้ด้วยมีองค์ประกอบของสาร Beta-carotene(สารให้สีเหลืองใน พืชผัก ผลไม้ เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ) และมีกรดไขมันอยู่หลายชนิดที่เป็นทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัว หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง น้ำมันปาล์มจะมีลักษณะหนืดมาก

น้ำมันปาล์มที่ใช้เป็นน้ำมันพืช ยังต้องผ่านกระบวนการกลั่นคัดแยกเพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มโอเลอิน(Palm olein, น้ำมันปาล์มที่ทนความร้อนได้สูงถึง250เซลล์เซียส(Celsius) เหมาะนำมาใช้ปรุงอาหาร และทอดอาหาร เพราะลดโอกาสเกิดสารอนุมูลอิสสระจากการทอดลงได้ ) และน้ำมันปาล์มสเตียริน(Palm stearin, น้ำมันปาล์มชนิดเป็นก้อนขาวเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง ใช้ทำเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น เนยขาว ครีมเทียม เบเกอรี และน้ำมันไบโอดีเซล) ซึ่งทั้ง2 ชนิดนี้มีราคาจำหน่ายที่แตกต่างกันออกไป

ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มมีอะไรบ้าง?

น้ำมันปาล์ม

ประโยชน์ของน้ำมันปาล์ม เช่น

1. น้ำมันปาล์มที่ได้จากการบีบอัดของผลปาล์ม ถูกนำมาใช้เป็นน้ำมันพืชเพื่อกระบวนการผัดและทอดอาหารในครัวเรือน หรือใช้เป็นส่วนผสมในอาหารจำพวกมายองเนส (Mayonnaise) หรือทำเป็นน้ำมันสลัด (Salad oil)

ในน้ำมันปาล์มประกอบไปด้วย

นอกจากนี้ยังประกอบด้วย Carotenoid, Sterols, Vitamin E และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ อย่างเช่น Flavonoids และ Phenolic acid

หากพิจารณาในแง่คุณค่าของสารอาหาร การบริโภคน้ำมันปาล์ม อย่างเหมาะสมย่อมจะก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย

2. นอกจากการใช้น้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นน้ำมันพืชแล้ว ยังมีการนำไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกหรือที่เรียกว่าน้ำมันไบโอดีเซล(Biodiesel) จนบางครั้งเกิดกรณีพิพาท ทำให้น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคขาดแคลน

3. ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร(Lubricant) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมหนักของประเทศอังกฤษ

4. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสบู่ ซึ่งหลายประเทศจะคุ้นเคยในชื่อการค้าว่า Sunlight และPalmolive

*หมายเหตุ:

ขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มเป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มเป็นดังนี้ คือ

ทั่วไป การผลิตน้ำมันปาล์มจากทลายปาล์ม จะได้ผลผลิตน้ำมันปาล์มประมาณ 20% ขึ้นไป

องค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัว-ไม่อิ่มตัวในน้ำมันปาล์มเป็นอย่างไร?

องค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัว-ไม่อิ่มตัวในน้ำมันปาล์มเป็นดังนี้คือ

อนึ่ง น้ำมันปาล์มมีจุดหลอมเหลวที่ 35 องศาเซลเซียส มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือ มีความหนืดสูง มีจุดเกิดควันที่อุณหภูมิ 232 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำมันปาล์ม ทนความร้อนได้ดี สามารถใช้ทอดอาหารที่ต้องการไฟแรงได้

น้ำมันปาล์มดีต่อสุขภาพอย่างไร?

ในน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย สารให้พลังงานคือ กรดไขมันทั้งชนิดอิ่มตัวและชนิดไม่อิ่มตัว รวมถึงอนุพันธ์ของวิตามินอี(Vitamin E) ทำให้นักวิชาการศึกษาและค้นหาประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพจากน้ำมันปาล์มดังนี้ เช่น

น้ำมันปาล์มมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคอย่างไร?

ผลข้างเคียงของน้ำมันปาล์มต่อผู้บริโภค เช่น

เลือกใช้น้ำมันปาล์มอย่างไร?

ทั่วไป ควรเลือกใช้น้ำมันปาล์มดังนี้

  • ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่ใช้เป็นอาหารเสริม หรือใช้เป็นน้ำมันพืชเพื่อปรุงอาหาร ควรตรวจสอบเลขที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ สามารถดูเลข อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)ที่กำกับมากับฉลากผลิตภัณฑ์จากเว็บไซด์

http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx [2018,March31]

เมื่อเข้าเว็บไซด์ ให้พิมพ์เลข อย. ที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์ จะต้องปรากฏชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อย.

เก็บน้ำมันปาล์มอย่างไร?

ทั่วไป ควรเก็บน้ำมันปาล์ม ดังนี้

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil [2018,July28]
  2. https://www.statista.com/statistics/263937/vegetable-oils-global-consumption/ [2018,July28]
  3. http://www.palmoilhealth.org/faq/the-surprising-differences-between-palm-oil-and-palm-kernel-oil/ [2018,July28]
  4. https://www.youtube.com/watch?v=RLNktwDqjr0 [2018,July28]
  5. https://www.healthline.com/nutrition/palm-oil#section4 [2018,July28]
  6. http://www.mpoc.org.my/The_Oil.aspx [2018,July28]
  7. https://www.news-medical.net/health/Is-Palm-Oil-Good-or-Bad-in-Diet.aspx [2018,July28]
  8. https://www.livestrong.com/article/132886-adverse-effects-palm-oil/ [2018,July28]
  9. http://www.mpoc.org.my/The_Oil.aspx [2018,July28]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน kampanar
Frame Bottom