Frame Top

ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 3)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 กรกฎาคม 2015
ทำไมจึงด่างขาว

เราไม่สามารถพยากรณ์ว่าโรคจะพัฒนาไปอย่างไร บางกรณีโรคก็หยุดเองโดยไม่ได้รักษา แต่ส่วนมากจะสูญเสียสีผิวไป และยากที่จะกลับมามีสีเหมือนเดิม

โรคด่างขาวไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการหยุดยั้งหรือทำให้ขั้นตอนการเปลี่ยนสีเกิดช้าลงเท่านั้น

คนที่เป็นโรคด่างขาวอาจมีความเสี่ยงสูงในการมี

นอกจากการสอบถามประวัติครอบครัวและการตรวจผิวแล้ว แพทย์อาจทำการตรวจและวินิจฉัยโรคโดยการ

  • นำชิ้นเนื้อตัวอย่างไปตรวจ (Biopsy)
  • ตรวจเลือด
  • นอกจากนี้อาจแนะนำให้ไปพบแพทย์เฉพาะทาง เช่น จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) ที่ตรวจการอักเสบของม่านตา (Uveitis) และนักตรวจการได้ยิน (Audiologist) ที่ตรวจการสูญเสียการได้ยิน

ทางเลือกในการการรักษาขึ้นกับ

  • จำนวนด่างขาวที่เกิด (Number)
  • บริเวณหรือวงกว้างที่เป็น (Widespread)
  • ความพอใจของผู้ป่วยในการเลือกวิธี

มีหลายวิธีในการพยายามทำให้สีผิวคืนกลับมา แต่ผลอาจแตกต่างกันไปและคาดการณ์ไม่ได้ การรักษาบางวิธีก็ทำให้เกิดผลข้างเคียง และอาจใช้เวลาเป็นเดือนในการรู้ผล

ปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดที่หยุดยั้งโรคด่างขาวได้อย่างแท้จริง แต่การใช้ยาบางชนิดเดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับการรักษาด้วยแสงก็สามารถช่วยให้สีผิวดูดีขึ้น โดยวิธีที่ใช้อาจได้แก่

  1. Vitiligo. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vitiligo/basics/definition/con-20032007 [2015, July 8].
  2. http://www.niams.nih.gov/health_info/vitiligo/vitiligo_ff.asp [2015, July 8]. Vitiligo. http://www.niams.nih.gov/health_info/vitiligo/ [2015, July 8]. Vitiligo.
Blog
ทำไมจึงด่างขาว ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom