Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทางเดินหายใจตอนบน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ดีคอลเจน (Decolgen) เป็นชื่อการค้าของยาเม็ดที่ใช้บำบัดรักษาอาการของไข้หวัด/โรคหวัด ในประเทศไทยมีขึ้นทะเบียนอยู่ 2 สูตรตำรับ คือ

- ‘Decolgen tab’ จัดอยู่ในหมวดยาทั่วไปที่ไม่ใช่ยาอันตราย ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 500 มิลลิกรัม + Chlorpheniramine maleate 2 มิลลิกรัมต่อเม็ด

- และ ‘Decolgen prin tab’ มีตัวยาลดน้ำมูกเพิ่มเข้ามาจากสูตรแรกและถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย มีส่วนประกอบของตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 500 มิลลิกรัม + Phenylephrine HCl 10 มิลลิกรัม + Chlorpheniramine maleate 2 มิลลิกรัมต่อเม็ด

สามารถหาซื้อยานี้ทั้ง 2 สูตรตำรับยาได้ตามร้านขายยาทั่วไป ด้วยเป็นที่รู้จักของคนไทยมาหลายสิบปี หลายครอบครัวได้ซื้อหาและเก็บไว้เป็นยาประจำบ้าน เราสามารถพบเห็นสูตรตำรับที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับตำรับยาดีคอลเจนอีกมากมายหลายชื่อการค้า (ที่คุ้นเคยได้แก่ ยาทิฟฟี่/Tiffy) ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำการใช้ยาหมวดนี้จากเภสัชกรใกล้บ้านหรือใช้ยาตามคำสั่งแพทย์

ยาดีคอลเจนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ดีคอลเจน

ยาดีคอลเจนมีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้หวัด/โรคหวัด ไซนัสอักเสบ ไข้ละอองฟาง ลดอาการคัดจมูกเนื่องจากน้ำมูกมาก

ยาดีคอลเจนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาดีโคลเจนคือ

จากกลไกของยาดังกล่าวจึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาดีคอลเจนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ก. ยาดีคอลเจนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ข. สำหรับยาที่มีชื่อการค้าอื่นและมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกันมีดังนี้

ยาดีคอลเจนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาดีคอลเจนมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. Decolgen tab:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 - 4 ครั้ง
  • เด็กอายุ 7 - 12 ปี: รับประทานครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 - 4 ครั้ง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี: ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

ข. Decolgen prin tab:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ดทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  • เด็กอายุมากกว่า 12 ปี: รับประทานครั้งละ 1 เม็ดทุก 4 - 6 ชั่วโมง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ไม่มีข้อมูลเรื่องขนาดยาที่แน่ชัด ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

*****หมายเหตุ:

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาดีคอลเจน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาดีคอลเจนสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาดีคอลเจนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาดีคอลเจนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ง่วงนอน วิงเวียน ปากแห้ง บางคนอาจพบอาการผื่นคันตามมา

มีข้อควรระวังการใช้ยาดีคอลเจนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาดีคอลเจนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาดีคอลเจนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาดีคอลเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การใช้ยาดีคอลเจนร่วมกับยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) อาจทำให้เกิดฤทธิ์ของการกดประสาทส่วนกลางหรือสมองเพิ่มมากขึ้น จนเป็นเหตุให้มีอาการวิงเวียน ง่วงนอนมากกว่าเดิม หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน

การใช้ยาดีคอลเจนร่วมกับยากลุ่ม MAOIs สามารถทำให้ยาดีคอลเจนออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้น และส่งผลต่อการรักษารวมถึงอาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงของยาดีคอลเจนที่อาจติดตามมา จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มดังกล่าวร่วมกัน

การใช้ยาดีคอลเจนร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Warfarin ส่วนประกอบที่เป็น Paracetamol ของยาดีคอลเจนอาจทำให้ฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพิ่มมากขึ้นจนเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่าย หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีๆไป

ควรเก็บรักษายาดีคอลเจนอย่างไร?

ควรเก็บยาดีคอลเจนภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาดีคอลเจนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดีคอลเจนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Acetacol (อะเซตาคอล) PP Lab
Acetapyrin-C (อะเซตาพีริน-ซี)PP Lab
Anhista (แอนฮีสตา) Sriprasit Pharma
C-Colotab (ซี-โคโลแท็บ) Chinta
Cetaphen (เซตาเฟน) SSP Laboratories
Colcap (คอลแค็ป) Asian Union
Coldetab (คอลเดแท็บ) Chew Brothers
Coldocap (คอลโดแค็ป) Asian Pharm
Cologen (โคโลเจน) T. O. Chemicals
Decolgen (ดีคอลเจน) Great Eastern
Decono (ดีโคโน) Milano
Deramol Kids (ดีรามอล คิดส์) L.B.S.
Fiddy Syrup (ฟิดดี ไซรัป) SSP Laboratories
Icolid Plus (ไอโคลิด พลัส) Greater Pharma
Locko (ล็อกโค) General Drugs House
McXY Cold (แม็กซี โคล) Millimed
Mofazt (โมแฟซ) Mega Lifesciences
Pacogen (พาโคเจน) Chinta
Tiffy (ทิฟฟี่) Thai Nakorn Patana

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=paracetamol%20%2B%20chlorpheniramine[2014,Nov8]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Decolgen/decolgen-decolgen%20prin?type=brief [2014,Nov8]
3 http://www.reviewstream.com/reviews/?p=73995 [2014,Nov8]
4 http://www.amazon.com/Decolgen-Prin-Tablets-Sachets-Each/dp/B00AP3HZ4G [2014,Nov8]
5 http://www.alagangpinoy.com.ph/products/id/Decolgen-379 [2014,Nov8]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP mochadiva
Frame Bottom