Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาดิลไทอะเซม (Diltiazem) เป็นยาในกลุ่ม Calcium channel blocker ทางคลินิกนำมารักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจขาดเลือด และอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในบางกรณีแพทย์ยังได้นำ ยานี้ไปใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรนอีกด้วย ผลข้างเคียงที่พึงระวังจากยานี้ได้แก่ อาการความดันโลหิตต่ำและภาวะหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานและยาฉีด

ตัวยาดิลไทอะเซมสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 40% อวัยวะตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดิลไทอะเซมอย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 4.5 ชั่วโมง ในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาดิลไทอะเซมลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)

การใช้ยานี้กับผู้ป่วยจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น ห้ามผู้ป่วยหยุดหรือปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง

ดิลไทอะเซมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ดิลไทอะเซม

ยาดิลไทอะเซมมีสรรพคุณดังนี้

ดิลไทอะเซมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาดิลไทอะเซมคือ ตัวยาจะช่วยขยาหลอดเลือดแดงโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมประจุแคลเซียมในบริเวณผนังหลอดเลือดแดงและกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้น จากกลไกดังกล่าวส่งผลให้เกิดฤทธิ์การรักษาตามสรรพคุณ

ดิลไทอะเซมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาดิลไทอะเซมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาเม็ด ขนาด 30, 60 และ 120 มิลลิกรัม/เม็ด
  • ยาแคปซูล ขนาด 90, 100, 120, 180, 200, 240, 300 และ 360 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาฉีด ขนาด 10 และ 50 มิลลิกรัม/ขวด

ดิลไทอะเซมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาดิลไทอะเซมมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

ก. สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Angina pectoris):

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 60 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งเช้า - กลางวัน - เย็น หากจำเป็นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 360 - 480 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลและผลข้างเคียงจากการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

ข. สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (Hypertension):

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 60 - 120 มิลลิกรัมเช้า - เย็น หากจำเป็นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานได้ถึง 360 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: รับประทาน 1.5 - 2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันทุก 8 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาเกิน 6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน และขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 360 มิลลิกรัม/วัน

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาดิลไทอะเซม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาดิลไทอะเซมสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ดิลไทอะเซมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาดิลไทอะเซมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปวดศีรษะ บวมบริเวณข้อเท้า ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียน อ่อนแรง หน้าแดง คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบายในทางเดินอาหาร อาจพบผื่นคัน ผิวหนังมีสะเก็ดลอก แพ้แสงแดด และอาจเกิดโรคตับอักเสบ

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดอาจพบอาการช็อกจากหัวใจเต้นช้าและจากมีความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผิดปกติ บางคนอาจพบอาการหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้น หากพบอาการดังกล่าวให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์จะให้การรักษาโดยใช้วิธีล้างท้องและให้ยาถ่านกำมันต์ (Activated charcoal) กับผู้ป่วยเพื่อลดปริมาณยาที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

มีข้อควรระวังการใช้ดิลไทอะเซมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาดิลไทอะเซมดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาดิลไทอะเซมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ดิลไทอะเซมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาดิลไทอะเซมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาดิลไทอะเซมอย่างไร?

สามารถเก็บยาดิลไทอะเซมที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง ของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ดิลไทอะเซมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดิลไทอะเซมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Angizem (แอนไจเซม) Sun Pharma
Cardil CR (คาร์ดิล ซีอาร์) Orion
Cascor XL (แคสคอร์ เอ็กซ์แอล) Ranbaxy
Denazox (เดนาซอก) Remedica
Dilcardia (ดิลคาร์เดีย) J.B. Chemicals
Dilem (ดิเลม) Douglas
Dilizem (ดิลิเซม) Berlin Pharm
Diltec (ดิลเทค) Utopian
Dilzem (ดิลเซม) Central Poly Trading
Ditizem (ดิทิเซม) Siam Bheasach
Herbesser 30/Herbesser 60 (เฮอร์เบสเซอร์ 30/เฮอร์เบสเซอร์ 60) Mitsubishi Tanabe Pharma
Herbesser 90 SR (เฮอร์เบสเซอร์ 90 เอสอาร์) Mitsubishi Tanabe Pharma
Herbesser Injection (เฮอร์เบสเซอร์ อินเจคชั่น) Mitsubishi Tanabe Pharma
Herbesser R100/Herbesser R200 (เฮอร์เบสเซอร์ อาร์100/เฮอร์เบสเซอร์ อาร์ 200) Mitsubishi Tanabe Pharma
Progor (โพรกอร์) SMB Technology

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Diltiazem [2015,Feb21]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/diltiazem%20hydrochloride/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb21]
3 http://www.drugs.com/drug-interactions/diltiazem-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Feb21]
4 http://reference.medscape.com/drug/cardizem-cd-diltiazem-342374 [2015,Feb21]
5 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=diltiazem [2015,Feb21]
6 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=diltiazem [2015,Feb21]
7 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=diltiazem&page=0 [2015,Feb21]
8 http://www.nhs.uk/medicine-guides/pages/MedicineOverview.aspx?condition=Angina&medicine=Diltiazem&preparation=Diltiazem%2060mg%20modified-release%20capsules [2015,Feb21]
9 http://www.empr.com/cardizem/drug/224/ [2015,Feb21]
10 http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/diltiazem-oral-route/proper-use/drg-20071775 [2015,Feb21]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sanook25222
Frame Bottom