Frame Top

ซ่า ! จนข้อเสื่อม (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
10 ธันวาคม 2012

นักวิจัย Bing Lu, MD, DrPh. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) ได้เปิดเผยถึงผลการวิจัยว่า ยิ่งผู้ชายดื่มเครื่องดื่มที่มีโซดาใส่น้ำตาลมากเท่าไร ยิ่งทำให้เป็นโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) มากขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในผู้หญิง

เขากล่าวว่า อย่าเข้าใจว่าปริมาณแคลอรี่ในโซดาอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรืออ้วนเกินไป จนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคข้อเสื่อม ทั้งนี้เพราะการวิจัยนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มคนอ้วนและกลุ่มคนไม่อ้วน ผลปรากฏว่า เครื่องดื่มที่มีโซดาใส่น้ำตาลมีความสัมพันธ์กับโรคข้อเสื่อมในกลุ่มคนไม่อ้วนเท่านั้น นั่นหมายความว่าการดื่มน้ำอัดลม (Soft drinks) ทำให้ข้อเสื่อมได้ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ข้อต้องรับน้ำหนักมาก

ในขณะเดียวกัน Scott Zashin, MD อาจารย์ภาควิชาวิทยารูมาติก (Rheumatology) ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสในดัลลัส กล่าวว่า เรายังไม่สามารถสรุปเช่นนั้นได้ เพราะงานวิจัยนี้ยังต้องการการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอีก Zashin กล่าวอีกว่า ในคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมนั้น น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทุกปอนด์จะทำให้เกิดแรงน้ำหนักบนข้อเข่าอีก 4 เท่า ดังนั้นจึงควรดูแลทั้งด้านอาหารและน้ำหนักไปด้วยกัน

นักวิจัย Bing Lu กล่าวว่าส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดื่มที่มีโซดาใส่น้ำตาล ก็คือ กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) กาเฟอีน (Caffeine) สีและความหวาน ที่อาจมีผลต่อการดูดซึมของแคลเซียมในการสร้างกระดูกและความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันอีก

นอกจากนี้เป็นที่น่าสงสัยว่า ทำไมงานวิจัยนี้จึงใช้ได้เฉพาะในผู้ชายเท่านั้น แต่ไม่มีผลกับผู้หญิง ซึ่ง Bing Lu กล่าวว่า มันอาจเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศก็ได้ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีความสัมพันธ์กับการเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันอีกเช่นกัน

Bing Lu และคณะได้ทำการศึกษางานวิจัยนี้ในผู้หญิงและผู้ชายจำนวน 2,149 คน โดยมีการเอกซเรย์ข้อเข่าก่อน ในระยะแรกของการศึกษาทุกคนจะทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำอัดลม (ไม่รวมเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาลที่เรียกว่า Sugar-free beverages) ที่พวกเขาดื่มโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 4 ปี

นักวิจัยได้ติดตามดูพัฒนาการของโรคข้อเสื่อมทุกปีโดยการวัดช่องว่างระหว่างข้อ (ยิ่งกระดูกอ่อนหายไปเท่าไร ช่องว่างระหว่างข้อก็แคบลงเท่านั้น) วัดดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า Body Mass Index (BMI) และมีการดูปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วย พบว่า ผู้ชายที่ดื่มน้ำอัดลมสัปดาห์ละ 5 แก้วขึ้นไป จะมีช่องว่างระหว่างข้อที่แคบลงเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ไม่ได้ดื่ม

โรคดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis หรือ Degenerative arthritis หรือ Degenerative joint disease หรือ Hypertropic arthritis) เป็นอาการเสื่อมของข้อต่อซึ่งรวมถึง ผิวกระดูกอ่อน (Articular cartilage) และ ขอบของกระดูกในข้อ (Subchondral bone)

อาการหลักที่เกิดขึ้น คือ อาการปวด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสื่อมสมรรถภาพและเมื่อยล้า อาการปวดโดยทั่วไปจะเป็นอาการปวดแบบแปล็บๆ (Sharp ache) หรือมีความรู้สึกแสบร้อนบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โรคข้อเสื่อมอาจทำให้เกิดเสียงดังกร็อบแกร็บ (Crepitus) เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือสัมผัสถูกข้อนั้นๆ และผู้ป่วยอาจรู้สึกถึงการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและการหดตัวของเส้นเอ็น บางทีข้อจะเต็มไปด้วยของเหลว อากาศชื้นและความเย็นจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดมากขึ้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Soda May Worsen Knee Osteoarthritis in Men. http://www.webmd.com/osteoarthritis/news/20121108/soda-may-worsen-knee-osteoarthritis-in-men [2012, December 9].
  2. Osteoarthritis. http://en.wikipedia.org/wiki/Osteoarthritis [2012, December 9].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Kongkaw Nn89 Dominiccoco
Frame Bottom