Frame Top
User

ซื้อยาทานเองได้เปล่า

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
26 เมษายน 2019
ซื้อยาทานเองได้เปล่า-1


      

      ผมเชื่อว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีคำถามในใจ แต่ไม่กล้าถามหมอว่า จะซื้อยาทานเองได้เปล่า เพราะการทาหมอแต่ละครั้งมันเสียเวลาทั้งการรอคอย การเดินทาง ต้องลางาน ถ้ายาหาซื้อได้ก็อยากซื้อทานเอง ผมขอตอบครับว่าได้แน่นอน แต่ลองมาดูกันก่อนว่า การมาพบแพทย์แต่ละครั้งมีประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจำเป็นต้องมาหรือไม่

      1. การมาพบแพทย์แต่ละครั้งก็จะได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ชั่งน้ำหนัก พบแพทย์ ให้แพทย์ตรวจร่างกาย สอบถามอาการผิดปกติ อาการที่เป็นผลแทรกซ้อน หรือไม่พึงประสงค์จากการรักษา อาจมีการปรับยาด้วยถ้ามีอาการเปลี่ยนไปจากเดิม

      2. กรณีเป็นโรคที่ต้องมีการปรับการรักษาหรือติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เช่น ภาวะความดันสูง แพทย์ต้องประเมินผลการตรวจวัดระดับความดันทุกครั้ง เบาหวานแพทย์ก็ต้องดูระดับน้ำตาล ควรมาพบแพทย์ดีกว่า

      3. กรณีทานยาละลายลิ่มเลือด แพทย์ต้องดูระดับค่าการแข็งตัวของเลือดทุกครั้ง แบบนี้ก็ควรต้องมาพบแพทย์

      4. กรณีเป็นโรคที่ต้องมีการปรับลดยาทุกครั้ง เช่น โรคธัยรอยด์เป็นพิษ แบบนี้ก็ควรต้องมาพบแพทย์

      5. กรณีอาการไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เช่น หอบหืด ไตเสื่อม แบบนี้ก็ต้องมาพบแพทย์

      กรณีที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วอาการคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เช่น ไขมันสูง ลมชักที่รักษาได้ดีแล้ว แบบนี้ก็สามารถสอบถามจากแพทย์ว่าขอมาพบ 6 เดือน หรือ 1 ปีครั้งได้หรือเปล่า ปลอดภัยหรือไม่ ยาที่ทานสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาได้หรือไม่ ถ้าแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถทำได้ ก็ดีครับ จะได้รับการรักษาต่อเนื่องแบบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย สรุปคือทำได้ แต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งกรณีเป็นโรคเรื้อรังและโรคนั้นอาการคงที่

      


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Nnaadd313
Frame Bottom