Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เม็ดเลือดขาวต่ำ 

บทนำ

ยาซาร์กรามอสทิม(Sargramostim) เป็นยาในกลุ่ม แกรนูโลไซต์ แมโครฟาจ โคโลนี- สติมิวเลตทิงแฟกเตอร์(Granulocyte Macrophage colony-stimulating factor ย่อว่า GM CSF) ทางคลินิกนำมาใช้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวของไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งหลังจากเข้ารับการทำเคมีบำบัด/ได้รับยาเคมีบำบัด นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม(Recombinant DNA technology) กับเชื้อราจำพวกยีสต์ทำให้เกิดดีเอ็นเอ(DNA)สายผสม ส่งผลให้ยีสต์ที่นำมาเพาะเลี้ยงผลิตสารชีวโมเลกุลที่มีโครงสร้างเลียนแบบตัวกระตุ้นภูมิต้านทานโรค(ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค หรือ ภูมิคุ้มกันโรค)ตามธรรมชาติ อย่างเช่น จีเอมซีเอสเอฟ(GM-CSF)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาซาร์กรามอสทิมเป็นยาฉีด สามารถให้ยาโดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดำก็ได้ ผู้ป่วยส่วนมากได้รับยานี้ในครั้งแรกมักจะไม่เกิดผลข้างเคียงแต่อย่างใด ด้วยตัวยาซาร์กรามอสทิมจะใช้เวลาประมาณ 7–14 วันในการออกฤทธิ์ แต่มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ได้รับยานี้ครั้งแรก อาจพบอาการความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ใบหน้าแดง และรู้สึกเหมือนจะเป็นลม อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้ก็มักจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อผู้ป่วยได้รับยานี้ในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ มีคำแนะนำที่แพทย์จะกำชับให้ผู้ป่วยเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองหลังจากได้รับยาซาร์กรามอสทิม เช่น พบอาการไข้สูง 38 องศาเซลเซียส(Celsius) หนาวสั่น ซึ่งเป็นสัญญาณว่า มีการติดเชื้อเกิดขึ้น หรือเกิดอาการวิงเวียนเมื่อเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถ ตัวบวม น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัสสาวะน้อยลง หรือปัสสาวะไม่ออก/ปัสสาวะขัด หายใจขัด/หายใจลำบาก รู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก กรณีดังกล่าว ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที /ฉุกเฉิน

คำเตือนที่แพทย์จะกำชับผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามขณะที่ได้รับยาซาร์กรามอสทิม มีดังต่อไปนี้

อนึ่ง ตัวยาซาร์กรามอสทิมไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็ง แต่เป็นยาที่ใช้สนับสนุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งเพื่อการกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย โดยเราจะพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลของยานี้ได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา หรือจากเภสัชกรที่ประจำในสถานพยาบาลนั้น

ซาร์กรามอสทิมมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ซาร์กรามอสทิม

ยาซาร์กรามอสทิมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ซาร์กรามอสทิมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาซาร์กรามอสทิมเป็นยาที่มีคุณสมบัติ/กลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นการแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด Neutrophils, Eosinophils , Macrophages รวมถึงเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes ให้มีปริมาณเพียงพอและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ร่างกายสามารถนำมาปกป้องคุ้มครองจากการติดเชื้อจากกลุ่มเชื้อโรคชนิดต่างๆ

ซาร์กรามอสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซาร์กรามอสทิมมีรูปแบบการจัดจำหน่าย ดังนี้

  • ยาฉีดแบบผงแห้ง ที่ประกอบด้วย Sargramostim ขนาด 250 ไมโครกรัม/ขวด
  • ยาฉีดแบบของเหลว ที่ประกอบด้วย Sargramostim ขนาด 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

ซาร์กรามอสทิมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาซาร์กรามอสทิมมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. ใช้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวหลังการทำเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีรักษา:

ข. ใช้เป็นยากระตุ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก:

อนึ่ง:

  • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาแน่ชัดถึงความปลอดภัยและขนาดยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาซาร์กรามอสทิม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ซาร์กรามอสทิมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซาร์กรามอสทิมสามารถกระตุ้นให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ซาร์กรามอสทิมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซาร์กรามอสทิม เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาซาร์กรามอสทิมด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ซาร์กรามอสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซาร์กรามอสทิมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาซาร์กรามอสทิมอย่างไร?

ควรจัดเก็บยาซาร์กรามอสทิม ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ซาร์กรามอสทิมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซาร์กรามอสทิม มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Leukine (ลูคีน)Sanofi Aventis

บรรณานุกรม

  1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/103362s5237lbl.pdf [2018,March31]
  2. https://davisplus.fadavis.com/3976/meddeck/pdf/sargramostim.pdf [2018,March31]
  3. http://chemocare.com/chemotherapy/drug-info/Sargramostim.aspx [2018,March31]
  4. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/sargramostim/ [2018,March31]
  5. https://www.drugs.com/ppa/sargramostim.html [2018,March31]
  6. https://www.drugs.com/sfx/sargramostim-side-effects.html [2018,March31]
  7. https://www.drugs.com/drug-interactions/sargramostim-index.html?filter=2&generic_only= [2018,March31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom