Frame Top

ช่วยด้วย! น้ำท่วมปอดคุณยาย (ตอนที่ 7 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
21 กุมภาพันธ์ 2013

เรายังสามารถลดความเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะน้ำท่วมปอด ได้จากการ :

สำหรับการป้องกันภาวะน้ำท่วมปอดจากการอยู่ในพื้นที่สูง (HAPE) นั้น ในกรณีที่เดินทางหรือปีนไปอยู่ในที่สูง ให้ค่อยๆ ปรับตัวให้ชินกับอากาศ แม้ว่าจะมีคำแนะนำแตกต่างกันมากมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำว่าในแต่ละวันไม่ควรขึ้นสูงมากกว่า 1,000 หรือ 2,000 ฟุต (300 - 600 เมตร) นอกจากนี้ควรดื่มน้ำให้มากเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ เพราะยิ่งอยู่ในที่สูงเท่าไรก็ยิ่งหายใจเร็วขึ้น จึงต้องมีการสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมากไปในอากาศเมื่อเราหายใจออกจากปอด

และแม้ว่าคุณจะมีการร่างกายที่สมบูรณ์ หรือแม้คุณจะเคยปีนเขาหรือเล่นสกีในที่สูงมาก่อน ก็ไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิด HAPE ได้ การกินยา Acetazolamide ก่อนขึ้นที่สูง 12 – 72 ชั่วโมง สามารถช่วยป้องกันการเกิด HAPE ได้ และควรกินยาต่ออีก 2 - 3 วัน หากพบว่ามีอาการของการป่วยจากการอยู่ในที่สูง โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะหรือนอนไม่หลับ

แหล่งข้อมูล

  1. Prevention. http://www.mayoclinic.com/health/pulmonary-edema/DS00412/DSECTION=prevention [2013, February 20].
  2. ไขมันทรานส์ http://th.wikipedia.org/wiki/ไขมันทรานส์ [2013, February 20].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom