Frame Top

จัดฟันออนไลน์ ฟันตายในปาก (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
6 เมษายน 2016
จัดฟันออนไลน์ฟันตายในปาก

ขณะที่ ร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กล่าวว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งห้ามจำหน่าย ‘ลวดดัดฟันแฟชั่น’ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากทันตแพทยสภา กรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าอันตราย มีสารปนเปื้อน และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า วัสดุจัดฟันแฟชั่นเหล่านี้ เป็นวัสดุที่ไม่มีมาตรฐานและคุณภาพ เช่น ลวด ซึ่งเป็นลวดธรรมดา โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อใดๆ และกาวส่วนใหญ่เป็นกาวตราช้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังตรวจพบอีกว่า ธุรกิจดัดฟันแฟชั่นโดยส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ประกอบการจัดฟัน เช่น คีมที่ใช้สำหรับช่าง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสม เพราะการซื้อวัสดุจัดฟันแฟชั่นที่ไม่มีคุณภาพมาใส่ในช่องปาก อาจทำให้เกิดการบาดเหงือก กระทั่งแผลติดเชื้อ และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงอยากขอเตือนว่าอย่าไปใช้บริการดังกล่าว หากจำเป็นต้องรักษาฟัน ต้องดำเนินการใส่โดยทันตแพทย์เท่านั้น

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment / Orthodontics / Braces / Retainers) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสภาพฟันเก (Crooked teeth) ฟันซ้อน (Crowded teeth) ฟันยื่น (Protruding teeth) ช่วยปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน และแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ (Malocclusion) เพื่อให้ฟันด้านบนและด้านล่างสบกันพอดี

ในการจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน (Orthodontists) จะเป็นผู้ดูแลและทำการจัดฟันด้วยการวิเคราะห์จากประวัติสุขภาพ ตรวจสุขภาพปาก พิมพ์รอยฟัน (Impressions of teeth) ถ่ายรูปใบหน้าและฟัน เอ็กซเรย์ปากและศีรษะ แล้ววางแผนการรักษาจากข้อมูลเหล่านี้

โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือจัดฟัน (Braces) เป็นหลัก แต่ก็มีบางกรณีที่ต้องใช้การผ่าตัดแก้ไขด้วย โดยเครื่องมือจัดฟันหลักๆ จะประกอบด้วย คือ สายรัด (Bands) ลวด (Wires) และอื่นๆ ซึ่งต่างกันไปในแต่ละคน

การจัดฟันมีหลายชนิด บางชนิดถอดได้ตอนกินอาหารหรือตอนทำความสะอาด บางชนิดต้องใส่ตลอด โดยแบ่งเป็น

การจัดฟันแบบโลหะหรือแบบดั้งเดิม (Metal braces/Traditional braces) เป็นการจัดฟันชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักเห็นกันได้ทั่วไป ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพ มีการใช้ลวดที่ใช้ในการดึงฟัน (Archwires) ที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและเจ็บน้อยลงกว่าในอดีต

ข้อดี : ราคาไม่แพง สามารถเลือกสีที่ใช้ได้

ข้อเสีย : เป็นแบบที่สังเกตุเห็นได้ง่าย

การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Ceramic braces) มีขนาดและรูปร่างเหมือนการจัดฟันแบบโลหะ ยกเว้นการติดเครื่องมือ (Bracket) ที่มีสีเหมือนฟันจริงหรือเป็นสีใส

ข้อดี : เป็นแบบที่สังเกตุเห็นได้น้อยกว่าแบบโลหะ ฟันขยับได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบพลาสติกใส (Invisalign)

ข้อเสีย : ราคาแพงกว่าแบบโลหะ เครื่องมือที่ติดเป็นคราบได้ง่ายหากไม่ดูแลรักษา

แหล่งข้อมูล

1. คุ้มแล้วหรือ เพื่อลุคคุณหนู? สั่งซื้อวัสดุจัดฟันออนไลน์ ติดเองง่าย กับปัญหาฟันตายในปาก. http://www.thairath.co.th/content/595150 [2016, April 5].

2. Dental Braces and Retainers. http://www.webmd.com/oral-health/guide/braces-and-retainers [2016, April 5].

3. Types of Braces. http://www.oralb.com/embraceit/types-of-braces [2016, April 5].

4. Braces. http://kidshealth.org/en/kids/braces.html# [2016, April 5].

5. Braces and orthodontics. http://www.nhs.uk/Livewell/dentalhealth/Pages/braces.aspx [2016, April 5].

Blog
จัดฟันออนไลน์ ฟันตายในปาก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom