Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  ระบบโรคผิวหนัง  ระบบโรคติดเชื้อ  โรคติดเชื้อภาวะติดเชื้อ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผื่น  ผิวหนังขึ้นผื่น  เจ็บมาก  ผื่นตุ่มน้ำใส 

โรคงูสวัดคือโรคอะไร? เกิดได้อย่างไร?

โรคงูสวัด(Herpes zoster หรือ Shingles หรือบางคนเรียกสั้นๆว่า Zoster) คือ โรคผื่น/ตุ่มน้ำใส ที่มักเกิดรวมเป็นกระจุกตามแนวยาวของเส้นประสาท เจ็บมาก ที่เกิดตาผิวหนังตำแหน่งใดก็ได้ทั่วตัว แต่มักเกิดที่ลำตัว บริเวณเอว และที่สะโพก/แก้มก้น โดยเกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคอีสุกอีใส ได้แก่ ‘วาริเซลลา ซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella zoster virus หรือ เรียกย่อว่า VZV/วีซีวี ไวรัส)’

ทั้งนี้ เมื่อโรคอีสุกอีใสหายแล้ว จะยังคงมีเชื้อไวรัสนี้หลงเหลือซุกซ่อนอยู่ในปมประสาทต่างๆ โดยเฉพาะของลำตัว รอเวลาที่ร่างกายอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดลง เช่น ผู้สูงอายุ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือ มีโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง หรือ กินยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ในการปลูกถ่ายอวัยวะ เชื้อไวรัสที่หลบอยู่นี้จึงเจริญเติบโตและก่อให้เกิดโรคงูสวัดได้

โรคงูสวัด เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่ง พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ มักพบในคนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส (Chickenpox)มาก่อน และหลังจากโรคอีสุกอีใสหายแล้วนานเป็น เดือน ปี หลายปี หรือเป็น 10 ปี จึงเกิดโรคงูสวัดตามมาเมื่อมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายอ่อนแอลง เช่น เมื่อสูงอายุ มีความเครียด หรือเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

สถิติโรคงูสวัดใกล้เคียงกันทั่วโลก มีรายงานพบในคนปกติทั่วไป 1.2-3.4 รายใน1,000 แสนคนในแต่ละปี และพบในผู้อายุมากกว่า 65ปี 3.9-11.8 รายใน1,000คนต่อปี

ใครมีปัจจัยเสี่ยงเกิดงูสวัด?

งูสวัด

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงเกิดงูสวัด ได้แก่

โรคงูสวัดมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคงูสวัด ได้แก่

ทั้งนี้มีการศึกษา พบอาการปวดเส้นประสาทตามตำแหน่งรอยโรคหลังโรคนี้หาย

โรคงูสวัดติดต่อได้ไหม?

โรคงูสวัด เป็นโรคติดต่อได้จากการสัมผัส ผื่น หรือ ตุ่มพองของโรค โดยผู้สัมผัส ไม่เกิดเป็นงูสวัด แต่จะเกิดเป็นโรคอีสุกอีใส เมื่อไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน หรือ ไม่เคยฉีด วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส หรือ บางครั้งแม้เคยฉีดวัคซีนนี้มาแล้วก็ตาม(พบได้น้อย)

แพทย์วินิจฉัยโรคงูสวัดได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคงูสวัดได้จาก

รักษาโรคงูสวัดได้อย่างไร?

การรักษาโรคงูสวัด คือ

โรคงูสวัดรุนแรงไหม?

โดยทั่วไป โรคงูสวัด เป็นโรคไม่รุนแรง/มีการพยากรณ์โรคที่ดี มักรักษาหายภายใน 2-3 สัปดาห์ และไม่ค่อยเกิดเป็นซ้ำ(แต่เมื่อเกิดเป็นซ้ำ มักไม่ค่อยเกิน 3 ครั้ง)

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเอง การพบแพทย์/การมาโรงพยาบาล เมื่อเป็นงูสวัด หรือสงสัยเป็นงูสวัด ได้แก่

ป้องกันโรคงูสวัดอย่างไร? มีวัคซีนไหม?

การป้องกันโรคงูสวัด คือ หลีกเลี่ยงสัมผัสผื่นและตุ่มโรคของผู้ป่วยโรคนี้ รวมถึงโรคอีสุกอีใส โดยเฉพาะเมื่อไม่เคยฉีด วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส หรือ ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส มาก่อน

บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (วัคซีนคนละชนิดกับ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส แต่เป็นวัคซีนที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย)ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในประเทศเรา เมื่อสนใจวัคซีนตัวนี้ ควรปรึกษาแพทย์(แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ‘วัคซีนงูสวัด’)

บรรณานุกรม

  1. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Shingles [2019,Feb16]
  3. https://emedicine.medscape.com/article/1132465-overview#showall [2019,Feb16]
  4. https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/herpesviruses/herpes-zoster [2019,Feb16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom