Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การปลูกถ่ายเซลล์สร้างอสุจิ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
3 สิงหาคม 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

มีข่าวเล็กๆทางอินเทอร์เน็ทที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่น่านำมาเล่าสู่กันฟัง แต่คงอีกไกลมากทีเดียว ที่จะมีบริการในบานเรา เพราะในประเทศตะวันตกเอง ก็ยังอยู่ในการศึกษาวิจัย ถีงแม้จะขยับจากสัตว์ทดลองมาเป็นการศึกษาในคนแล้วก็ตาม นั่นคือ ข่าวการเก็บเนื้อเยื่อ/เซลล์อัณฑะที่เป็นเซลลต้นกำเนิดสร้างอสุจิ ที่เรียกว่าย่อว่า SSC (Spermatogonial stem cell) ในเด็กเล็กผู้ชายที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทั้งนี้เพราะมะเร็งทั้ง2ชนิดนี้ในเด็กมีโอกาสที่จะรักษาได้หายสูงถึง 80% แต่ผลข้างเคียงหลักที่มักพบในเด็กมะเร็งทุกคน คือ การเป็นหมันเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ในเด็กผู้ชายที่โตแล้วที่อัณฑะสร้างอสุจิแล้ว การดูแลด้านเจริญพันธ์ คือการเก็บตัวอสุจิไว้ใน ธนาคารอสุจิ แต่ในเด็กเล็กผู้ชาย เซลล์อัณฑะ ยังไม่สามารถเจริญพอที่จะสร้างอสุจิได้ และยังไม่มียาชนิดใดที่จะกระตุ้นให้อัณฑะสร้างอสุจิก่อนถึงวัย แพทย์และนักวิทยาศาสตร์จึงร่วมมือกัน พยายามหาวิธีที่จะช่วยการเจริญพันธ์ของเด็กเล็กเมื่อหายจากโรคมะเร็ง และได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งที่กำลังมีการศึกษาในปัจจุบัน คือ การเก็บ SSC

(อนึ่งในเด็กหญิง มียาฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ไข่เจริญได้ถึงระดับหนึ่ง และทำการเก็บไข่ไว้ในธนาคารไข่ เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยหลังการรักษามะเร็งโรคหายขาดแล้ว)

การศึกษานี้ ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริก(U.S. FDA) รับรองให้อยู่เฉพาะในการศึกษาเท่านั้น ยังไม่รับรองผลว่าจะทำได้สำเร็จ และ/หรือปลอดภัยในคนทั่วไป ซึ่งวิธีการในการเก็บและปลูกถ่าย SSC นี้ได้มีการศึกษาและได้รับความสำเร็จในสัตว์หลายชนิด รวมถึงในลิงด้วย

ในข่าว เป็นการศึกษาจาก โรงพยาบาลชื่อ Medical Center’s Wake Forest Institute for Regeneration Medicine (WSIRM) ในสหรัฐอเมริกา โดยทำผ่าตัดอัณฑะ หลังดมยาสลบ แล้วตัดชื้นเนื้อ ในข่าวบอกว่าขนาดชิ้นเล็กๆจากอัณฑะ เพื่อการได้มาซึ่ง SSC และการให้ยาสลบผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อนี้ จะทำในขณะให้ยาสลบเพื่อเป็นการใส่ท่อหลอดเลือดเพื่อให้ยาเคมีบำบัด (ทำก่อนการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด) ดังนั้นการเก็บ SSC จึงไม่เพิ่มความเสี่ยงของการใช้ยาสลบเพิ่มไปจากขั้นตอนการรักษาปกติ

หลังจากนั้น เนื้อเยื่ออัณฑะจะนำไปเก็บในธนาคารเก็บ และจะฉีดกลับเข้าอัณฑะเจ้าของ(เพื่อการเจริญเติบโตตามธรรมชาติในอัณฑะ เพื่อการสร้างอสุจิตามธรรมชาติปกติ) หลังการรักษาโรคมะเร็งเสร็จสิ้น และผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็งแล้ว

นพ. H. Sadri-Ardekani หัวหน้าคณะในการศึกษาครั้งนี้ อธิบายและให้ความมั่นใจ พร้อมกับแถลงถึงความปลอดภัยของการเก็บเนื้อเยื่อว่า ได้ผ่านการศึกษาแล้วว่า ขั้นตอนในการเก็บ SSC นั้นได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และเป็นขั้นตอนที่ศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วว่าได้ผลดี รวมถึงสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งที่อยู่ในเนื้อเยื่อออัณฑะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงตัดปัญหาที่ว่า การปลูกถ่าย SSC อาจนำมาซึ่งการย้อนกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง จากเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือในเนื้อเยื่อ SSC ที่นำมาปลูกถ่าย

ผลการศึกษานี้ คงยังต้องรอคอยอีกนาน กว่าจะทราบได้ว่า มีประสิทธิภาพช่วยการเจริญพันธ์ของผู้ป่วยมะเร็งเด็กเล็กในผู้ชายได้จริงหรือไม่ รวมทั้งไม่มีผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงเกิดติดตามมา

บรรณานุกรม

  1. http://oncofertility.northwestern.edu/sites/oncofertility.northwestern.edu/files/uploadedfilecontent/fertility_preservation_in_males_-_landon_trost__robert_brannigan.pdf [2015,May16]
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141001133420.htm [2015,May16]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom