Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ควรถามอะไรกับแพทย์ เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
25 พฤษภาคม 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่า เคยเล่าให้ทราบแล้วว่า ควรถามแพทย์ว่าอะไรเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง แต่มาได้อ่านที่ทางสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา(American Cancer Society: ACS) ได้เขียนแนะนำคำถามที่ควรถามแพทย์ผู้ให้การรักษา จึงคิดว่า น่าจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้ง

แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ ควรต้องปรับใช้ ทั้ง ลด หรือเพิ่มคำถาม เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทราบ รวมไปถึงลักษณะสังคมไทยด้วย เพราะคำถามทั้งหมด เป็นคำถามที่แนะนำสำหรับคนสหรัฐอเมริกา ที่วัฒนธรรมต่างจากเรามาก โดยเฉพาะในเรื่องของผู้ป่วยกับแพทย์

ที่สำคัญอีกประการ เวลาไปพบแพทย์ ควรจดคำถามทุกคำถามไปด้วยพร้อมปากกา และสมุดจดบันทึก และให้มีครอบครัวสายตรงที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปด้วยอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยรับฟังและช่วยจดคำตอบจากแพทย์ด้วย

คำถามที่ทาง ACS แนะนำให้คนอเมริกันถามแพทย์ ซึ่งมีทั้งหมด 15 ข้อ คือ

 1. เป็นมะเร็งชนิดอะไร?
 2. ขอสำเนาผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อที่ตรวจได้ไหม?
 3. เป็นมะเร็งของอวัยวะอะไร?
 4. ก้อนมะเร็งมีขนาดประมาณเท่าไร ยังอยู่เฉพาะที่ หรือลุกลามแล้ว?
 5. โรคอยู่ในระยะใด? ลุกลาม แพร่กระจายไปอวัยวะไหนบ้างแล้ว?
 6. โรคมีการพยากรณ์โรค(ผลการรักษา)อย่างไร?
 7. มีโอกาสรักษาหายไหม? ประมาณได้ไหมว่า กี่%?
 8. ทีมผู้รักษามีประสพการการรักษาโรคนี้ไหม? (ข้อนี้ต้องชั่งใจก่อนถาม เพราะดูขัดกับสังคมแพทย์ไทย)
 9. ควรต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรอีกไหม ก่อนที่จะเริ่มการรักษาได้?
 10. โรคมีกี่วิธีรักษาให้เลือก?
 11. ตัวแพทย์เอง คิดว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุด เพราะอะไร?
 12. เป้าหมายการรักษา คือ อะไร เพื่อหายขาด ไม่หายขาดแต่อาจยืดอายุได้ หรือเพื่อบรรเทาอาการ
 13. ควรต้องตรวจทางพันธุกรรมไหม? (ข้อนี้ ไม่เหมาะกับประเทศเรา เพราะเรายังไม่มีบริการด้านนี้ที่เข้าถึงได้ และค่าใช้จ่ายแพงมาก รวมทั้งประเทศเรายังไม่มีระบบในการให้คำปรึกษา และดูแลรักษาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของโรคมะเร็ง )
 14. ขอข้อมูลเพื่อปรึกษาแพทย์ท่านอื่นเพื่อขอความเห็นได้ไหม (Second opinion) ข้อนี้ก็ต้องชั่งใจก่อนถาม เพราะสังคมแพทย์ไทยยังไม่คุ้นชินกับ Second opinion
 15. มีโครงการการศึกษาวิจัยการรักษาโรคนี้ ที่อาจขอเข้าร่วมโครงการได้ไหม? (ข้อนี้ ก็ยากสำหรับบ้านเรา เพราะเรายังขาดแคลนการศึกษาวิจัยทางการรักษาโรคมะเร็ง เพราะขาดเงินสนับสนุน)

บรรณานุกรม

  http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003285-pdf.pdf [2015,March 21]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งกับแบคทีเรีย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom