Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

แผลในทางเดินอาหาร 

บทนำ

ยาคารเบนอกโซโลน (Carbenoxolone) เป็นสารอนุพันธุ์ของกรดที่มีชื่อว่า Glycyrrhetinic acid (กรดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสาร Prostaglandin สารที่เกี่ยวข้องกับการหลังน้ำย่อยของ กระเพาะอาหาร ลำไส้ และตับอ่อน) สรรพคุณทางยาที่นำมาใช้ในวงการแพทย์ได้แก่ ช่วยรักษาแผลอักเสบของหลอดอาหารอันมีสาเหตุจากอาการกรดไหลย้อนรวมถึงแผลในปาก และในบางงานวิจัย ยังกล่าวถึงการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอีกด้วย

ยาคาร์เบนอกโซโลนดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหารของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระ เพาะอาหาร ซึ่งเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือด จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้เป็นอย่างดีและเป็นปริมาณมาก ยานี้จะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับน้ำดีและขับออกมากับอุจจาระ รูปแบบที่มีจัดจำ หน่ายจะเป็นทั้งชนิดรับประทานและเจลทาแผลในปาก โดยมีบริษัทข้ามชาติเป็นผู้ผลิตและจัดจำ หน่ายเสียเป็นส่วนใหญ่

คาร์เบนอกโซโลนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คาร์เบนอกโซโลน

ยาคาร์เบนอกโซโลนมีสรรพคุณดังนี้

คาร์เบนอกโซโลนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคาร์เบนอกโซโลนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดการสร้างเมือกจากเยื่อเมือก (Mocosal barrier) ขึ้นมาปกคลุมตั้งแต่ในช่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้ โดยเมือกเหล่านี้จะทำหน้าที่ป้องกันกรดและน้ำย่อยไม่ให้ทำลายเนื้อเยื่อบุภายในอวัยวะดัง กล่าว

คาร์เบนอกโซโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคาร์เบนอกโซโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • ยาเจล ขนาดความแรง 2% (ตัวยา 20 มิลลิกรัม/ยาเจล 1 กรัม)
  • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 50 มิลลิกรัม/แคปซูล
  • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด

คาร์เบนอกโซโลนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคาร์เบนอกโซโลนมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับโรคกรดไหลย้อน (GERD: Gastroesophageal reflux disease):

ผู้ใหญ่: รับประทาน 20 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง

ข. สำหรับแผลในปาก:

ผู้ใหญ่: ทายาขนาดความเข้มข้น 2% (ตัวยา 20 มิลลิกรัม/ยาเจล 1 กรัม) ในบริเวณที่เป็นแผลวันละ 4 ครั้ง

***** หมายเหตุ:

  • ในเด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคาร์เบนอกโซโลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน/ใช้ยาคาร์เบนอกโซโลนสามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทาน/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

คาร์เบนอกโซโลนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคาร์เบนอกโซโลนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เกิดอาการบวมน้ำ ตรวจเลือดพบระดับเกลือโซเดียมในร่างกายสูงขึ้นและระดับของเกลือโพแทส เซียมในร่างกายต่ำ ปวดศีรษะ น้ำหนักตัวขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้คาร์เบนอกโซโลนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้คาร์เบนอกโซโลนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคาร์เบนอกโซโลนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

คาร์เบนอกโซโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

คาร์เบนอกโซโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

  • การใช้ยาคาร์เบนอกโซโลนร่วมกับยา Amiloride และยา Spironolactone จะเกิดการต้านฤทธิ์ซึ่งกันและกัน มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาดังกล่าวด้อยลงไป จึงควรหลีกเลี่ยงและไม่ใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน
  • การใช้ยาคาร์เบนอกโซโลนร่วมกับกลุ่มยาขับปัสสาวะ (Diuretics เช่น Hydrochlorothiazide ) จะเร่งให้ร่างกายขาดเกลือโพแทสเซียมได้เร็วยิ่งขึ้น การใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกันควรต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์และควรรับประทานยาอย่างเคร่งครัด

ควรเก็บรักษาคาร์เบนอกโซโลนอย่างไร?

ควรเก็บยาคาร์เบนอกโซโลนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

คาร์เบนอกโซโลนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคาร์เบนอกโซโลนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Duogastrone (ดูแก๊สโตรน)Sanofi-Aventis
Herpesan (เฮอร์พีแซน)Rowa
Carbelone (คาร์เบโลน)Royal, Taiwan
Carbosan (คาร์โบแซน)Rowa Pharmaceuticals
Carboxe (คาร์บอกซ์)Shiteh Organic
Copu (โคพู)Winston
Herpesan (เฮอร์พีแซน)Rowa
Rowadermat (โรวาเดอร์แมท)Rösch & Handel
Rowagel (โรวาเจล)Rowa
Sanodin (แซโนดิน)Ern

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/USA/drug/info/carbenoxolone/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec27]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Carbenoxolone[2014,Dec27]
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/780088[2014,Dec27]
4. http://www.drugs.com/international/carbenoxolone.html [2014,Dec27]
5. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=129&drugName=&type=9 [2014,Dec27]
6. http://www.mims.com/Philippines/drug/info/Rowagel/?type=full#Indications [2014,Dec27]
7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/320112 [2014,Dec27]
8. http://www.catalog.md/drugs/duogastrone.html[2014,Dec27]
9. http://www.przychodnia.pl/el/leki.php3?lek=350 [2014,Dec27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom