Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาควินาพริล (Quinapril) เป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitor, Angio tensin converting enzyme inhibitor) ถูกนำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวๆในการรักษาหรือจะใช้ร่วมกับยาอื่นเช่น Thiazide หรือ Digoxin ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ข้อห้ามใช้บางประการที่ควรทราบของยาควินาพริลได้แก่

ทั้งนี้ ก่อนการสั่งจ่ายยานี้แพทย์มักจะซักถามประวัติสุขภาพอาทิเช่น

หลังการจ่ายยานี้แพทย์อาจจะสำทับเรื่องอาการต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้เช่น

หากพบอาการไอแห้งๆ (ไอไม่มีเสมหะ) หลังใช้ยานี้ควรต้องกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยา บาลก่อนนัดเพื่อให้แพทย์พิจารณาปรับการรักษา

หากพิจารณาเรื่องการกระจายตัวของยานี้ในร่างกายจะพบว่า ยาควินาพริลถูกออกแบบให้เป็นยาชนิดรับประทาน แต่ไม่ควรรับประทานพร้อมอาหารที่มีไขมันมากด้วยจะลดการดูดซึมของยานี้ เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 97% ก่อนที่จะถูกส่งไปเผาผลาญที่ตับ ถึงแม้ยานี้สามารถซึมผ่านเข้าน้ำนมมารดาได้เล็กน้อยแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยากับมารดาที่เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนมของตนเอง และร่างกายคนเราต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อการขับยานี้ออกจากกระแสเลือดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ยาควินาพริลที่วางจำหน่ายในบ้านเรามีหลายขนาดความแรงตั้งแต่ขนาด 5 มิลลิกรัมจนถึง 40 มิลลิกรัม การใช้ยาได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และผู้ป่วยไม่สมควรไปหาซื้อยานี้มารับประทานด้วยตนเอง

ควินาพริลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ควินาพริล

ยาควินาพริลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ควินาพริลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาควินาพริลคือ ตัวยาจะเข้าไปยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสาร Angio tensin I ไปเป็น Angiotensin II ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง เมื่อกลไกดังกล่าวโดนปิดกั้นจากตัวยานี้จะทำให้การหดตัวของหลอดเลือดกลับมาสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลง

ควินาพริลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาควินาพริลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ควินาพริลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาควินาพริลมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัมวันละครั้ง การรับประทานยานี้ในช่วงแรกๆ ให้รับประทานก่อนนอนหรือแบ่งรับประทาน 2 ครั้งเช้า - เย็น สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาขับปัสสาวะร่วมด้วย อาจเริ่มรับประทานยาควินาพริล 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง จากนั้นให้คอยตรวจสอบความดันโลหิตควบคู่กันไปและปรับยาตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น โดยทั่วไปขนาดรับ ประทานที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 20 - 80 มิลลิกรัม/วันโดยอาจรับประทานวันละครั้งหรือแบ่งรับ ประทานวันละ 2 ครั้งก็ได้ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา
 • ผู้สูงอายุ: รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัมวันละครั้ง หรือแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง/วัน และต้องคอยตรวจสอบระดับความดันโลหิตควบคู่กันไป

ข. สำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว:

 • ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น และอาจปรับขนาดรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาที่อาจปรับขนาดรับประทานระหว่างช่วงสัปดาห์ได้อีก 20 - 40 มิลลิกรัมโดยแบ่งรับประทาน 2 ครั้ง

*อนึ่ง:

 • ควรรับประทานยานี้ช่วงท้องว่าง และรับประทานยาให้ตรงเวลา
 • ในเด็ก: ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่แน่ชัดถึงผลข้างเคียงและขนาดการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

 • *****หมายเหตุ:
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

  เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาควินาพริล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

  หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

  หากลืมรับประทานยาควินาพริลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

  ควินาพริลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

  การใช้ยาควินาพริลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการ วิงเวียน ปวดศีรษะ อ่อนแรง มีผื่นคัน เกลือโพแทสเซียมในเลือดสูง เจ็บหน้าอก ดีซ่าน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

  *ทั้งนี้ หากพบอาการแพ้ยาหรือได้รับยาเกินขนาดต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

  มีข้อควรระวังการใช้ควินาพริลอย่างไร?

  มีข้อควรระวังการใช้ยาควินาพริลเช่น

  ***** อนึ่ง:

  ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาควินาพริลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

  ควินาพริลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

  ยาควินาพริลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

  ควรเก็บรักษาควินาพริลอย่างไร?

  ควรเก็บยาควินาพริลในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในรถยนต์หรือในห้องน้ำ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  ควินาพริลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

  ยาควินาพริลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

  ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
  Accupril (แอคคูพริล) Pfizer
  Accuretic (แอคคูเรติก) Pfizer
  Quinsil (ควินซิล)Actavis

  บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Quinapril [2015,Aug1]
  2. http://www.drugs.com/cdi/quinapril.html [2015,Aug1]
  3. http://mims.com/MALAYSIA/Home/GatewaySubscription/?generic=quinapril [2015,Aug1]
  4. http://www.mims.com/India/drug/info/quinapril/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Aug1]


  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
  Frame Bottom