Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไม่ยอมนอน 

บทนำ

ยาคลอรอลไฮเดรต (Chloral hydrate) เป็นสารอินทรีย์นำมาใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียดและยานอนหลับ ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1832 (พ.ศ. 2375) แต่นำมาใช้ทางการ แพทย์ในปี ค.ศ. 1869 (พ.ศ. 2412) โดยมีรูปแบบเป็นยาน้ำชนิดรับประทาน

คลอรอลไฮเดรตสามารถดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร ทั้งสามารถซึมผ่านเข้ารกและน้ำนมของมารดาได้ และจะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านทางปัสสาวะ ยาบางส่วนจะถูกขับออกผ่านไปกับน้ำดี

กระทรวงสาธารณสุขของไทยจัดให้คลอรอลไฮเดรตเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประ เภท 4 ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป แต่จะมีใช้และเตรียมขึ้นในสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นการใช้ยานี้จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาแต่ผู้เดียว

คลอรอลไฮเดรตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คลอรอลไฮเดรต

คลอรอลไฮเดรตมีสรรพคุณดังนี้

คลอรอลไฮเดรตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคลอรอลไฮเดรตคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์กดสมองทำให้เกิดอาการง่วงนอน โดยมีเวลาของการออกฤทธิ์หลังรับประทานที่ประมาณ 30 - 60 นาที และฤทธิ์ของยาจะคงอยู่ประมาณ 4 - 8 ชั่วโมง

คลอรอลไฮเดรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคลอรอลไฮเดรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาน้ำ ขนาด 200 และ 500 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร
 • ยาแคปซูล ขนาด 500 มิลลิกรัม

คลอรอลไฮเดรตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาคลอรอลไฮเดรตมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. บรรเทาอาการนอนไม่หลับ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 2 กรัมครั้งเดียวก่อนนอน
 • เด็กอายุ 1 เดือน - 12 ปี: รับประทาน 30 - 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมครั้งเดียวก่อนนอน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1 กรัม
 • เด็กอายุ 12 - 18 ปี: รับประทาน 0.5 - 1 กรัมครั้งเดียวก่อนนอน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2 กรัม
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน: ไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงขนาดยา ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
 • ผู้สูงอายุ: ต้องให้แพทย์ปรับขนาดรับประทานลดลงตามดุลพินิจของแพทย์

ข. ใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียด:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 250 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 1 เดือน - 12 ปี: รับประทาน 30 - 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขนาดรับ ประทานสูงสุดไม่เกิน 1 กรัม/วัน
 • เด็กอายุ 12 - 18 ปี: รับประทาน 1 - 2 กรัมครั้งเดียว ก่อนทำหัตถการทางการแพทย์ประ มาณ 45 - 60 นาที
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน: ไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงขนาดยา ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
 • ผู้สูงอายุ: ต้องให้แพทย์ปรับขนาดรับประทานลดลงตามดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาคลอรอลไฮเดรต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาคลอรอลไฮเดรตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

คลอรอลไฮเดรตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคลอรอลไฮเดรตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น ระคาย เคืองที่กระเพาะอาหาร ท้องอืด วิงเวียน ผื่นคัน ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย ฝันร้าย เม็ดเลือดขาวต่ำ

*****หมายเหตุ:

มีข้อควรระวังการใช้คลอรอลไฮเดรตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคลอรอลไฮเดรตดังนี้เช่น

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาคลอรอลไฮเดรตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

คลอรอลไฮเดรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคลอรอลไฮเดรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาคลอรอลไฮเดรตอย่างไร

สามารถเก็บยาคลอรอลไฮเดรตในอุณหภูมิห้อง ควรเก็บยาบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

คลอรอล ไฮเดรตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคลอรอลไฮเดรตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
PMS-Chloral Hydrate (พีเอ็มเอส-คลอรอล ไฮเดรต)Pharmascience
Little's Chloral Syrup Paed (ลิตเติ้ลส คลอรอล ไซรัป พีเออีดี)Little Pharm
Somnote (ซัมโน้ต)G. Pohl Boskamp GmbH & Co.

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Chloral_hydrate [2014,Dec6]
2. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/PMS-Chloral%20Hydrate/?type=brief [2014,Dec6]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/chloral%20hydrate/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec6]
4. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/little-s%20chloral%20syrup%20paed/ [2014,Dec6]
5. https://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=Chloral_Hydrate [2014,Dec6]
6. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682201.html#discontinued [2014,Dec6]
7. http://www.rxresource.org/prescription-information/Somnote-Breckenridge-Pharmaceutical-Inc.html [2014,Dec6]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom