Frame Top
User

ข้าวไทย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตอนที่ 3

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
3 ธันวาคม 2016
ข้าวไทยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

จากรายงานการวิจัยจาก สถาบันวิจัยโภชนาการร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ - ปานกลาง คือข้าวเจ้าแดง ข้าวมะลิแดงและข้าวเจ้าเหลือง การศึกษาพบว่าข้าวพื้นเมืองที่เป็นข้าวสีแดงจนถึงสีม่วงเข้ม มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าหรือดีเท่าๆกับผลไม้ตระกูลเบอรี่และสูง กว่าข้าวเคลือบสีชนิดต่างๆ

จึงสรุปได้ว่าข้าวพื้นเมืองน่าจะมีศักยภาพในการช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพได้ดีเนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย และสารอาหารเหล่านั้นจะทำงานร่วมกันในการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้.

เพราะคนไทยเราประทานข้าวเป็นอาหารหลักอย่างน้อย 2 มื้อต่อวัน เป็นโอกาสที่เราจะเข้าถึงสารต้านอนุมูลอิสระชนิดดีง่ายเพียงแค่ลงทุนหาข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีในท้องถิ่นมารับประทานแทนข้าวขัดข้าวเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระในทุกมื้ออาหาร.

อ้างอิง

รัชนี คงคาฉุยฉาย.ข้าวกับการส่งเสริมสุขภาพ.การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 8 เรื่องโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค; วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2557,ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom