Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนังติดเชื้อรา  

บทนำ

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์ (Whitfield ointment) เป็นยาทาภายนอก/ยาใช้ภายนอกสำหรับรักษาอาการติดเชื้อราตาผิวหนังเช่น กลาก น้ำกัดเท้า และสังคัง เป็นต้น

สูตรตำรับขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีส่วนประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์คือ กรดเบนโซอิก (Benzoic acid) 6% กับ กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) 3% ส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้เป็นเนื้อของขี้ผึ้งคือ Lanolin (สารใช้ทำขี้ผึ้ง) หรือ Vaseline ซึ่งชื่อของขี้ผึ้งชนิดนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับแพทย์ผิวหนังชาวอังกฤษที่มีชื่อว่า Arthur Whitfield

กลไกการออกฤทธิ์ที่ใช้รักษาการติดเชื้อราทางผิวหนังของขี้ผึ้งชนิดนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายและไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก กล่าวคือ กรดเบนโซอิกจะยับยั้งและหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา ส่วนกรดซาลิไซลิกจะเร่งการหลุดลอกของผิวหนังที่ทายา/ที่มีเชื้อราให้หลุดออกไป เพียง เท่านี้อาการติดเชื้อราตาผิวหนังจะดีขึ้นตามลำดับ

สูตรตำรับของยาขี้ผึ้งชนิดนี้จะทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ ไม่เหมือนกับยาทาประเภทครีม ที่ให้ความรู้สึกดีกว่า แต่ด้วยราคาที่ไม่สูงจนเกินไปรวมถึงการเข้าถึงได้ของผู้บริโภค ประเด็นสำ คัญคือยังมีประสิทธิภาพของการรักษา จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่ยังทำให้ขี้ผึ้งวิทฟิลด์เป็นที่ยอม รับจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้ยังคงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ทุกครั้ง

ขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ผึ้งวิทฟิลด์

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีสรรพคุณใช้รักษาการติดเชื้อราตาผิวหนังเช่น

ขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์คือ ส่วนประกอบสำคัญของขี้ผึ้งวิทฟิลด์เช่น

  • กรดเบนโซอิกจะยับยั้งการเจริญเติบโต การลุกลามของเชื้อรา โดยรบกวนกระบวนการทางชีวภาพของเชื้อราจนเสียสมดุลของการดำรงชีวิตและตายลงในที่สุด
  • ประกอบกับกรดซาลิไซลิกจะทำให้ผิวหนังบริเวณทายาค่อยๆหลุดลอก โดยออกฤทธิ์กัดทำลายเนื้อเยื่อของชั้นผิวหนัง จากกลไกเหล่านี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาขี้ผึ้งทาผิวภายนอก/ยาใช้ภายนอก

ขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: ทายาบริเวณที่มีการติดเชื้อราวันละ 2 - 3 ครั้ง
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาขี้ผึ้งวิทฟิลด์สามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจทำให้มีอาการแสบ คันในบริเวณที่ทายา มีภาวะผิวแห้ง หรือก่อให้เกิดการแพ้ในบริเวณที่ทายา

มีข้อควรระวังการใช้ขี้ผึ้งวิทฟิลด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมขี้ผึ้งวิทฟิลด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์เป็นยาใช้ทาภายนอก/ยาใช้ภายนอก จึงยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษายาขี้ผึ้งวิทฟิลด์อย่างไร?

สามารถเก็บยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้ เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาขี้ผึ้งวิทฟิลด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอิ่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Benzo Ointment (เบนโซ ออยเมนท์) Greater Pharma/td>
Whitfield’s Ointment (วิทฟิลด์ ออยเมนท์) Amherst Lab

บรรณานุกรม

  1. http://china.mims.com/philippines/drug/info/united%20home%20whitfield-s%20ointment/ [2015,May30]
  2. http://www.drugs.com/mtm/whitfields-ointment-topical.html[2015,May30]
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Whitfield%27s_ointment [2015,May30]
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Salicylic_acid" rel="external nofollow [2015,May30]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Benzoic_acid[2015,May30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom