Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับ  ถุงน้ำดี  ท่อน้ำดี  ระบบทางเดินน้ำดี  ระบบทางเดินอาหาร 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กายวิภาคและสรีรวิทยาของตับ

ตับ (Liver หรือ Hepar) เป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องด้านขวาบน ติดกับกระบังลม มีซี่ โครงคลุมอยู่ด้านหน้า ด้านล่างเป็น ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ส่วนกลาง ด้านซ้ายของตับเป็นกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนดูโอเดนัมและตับอ่อน (pancreas) ตับอ่อนแม้จะมีชื่อคล้ายตับแต่อยู่คนละข้างของช่องท้อง และมีหน้าที่คนละอย่างไม่เหมือนกันเลย

กายวิภาคและสรีรวิทยาถุงน้ำดีและท่อน้ำดี

บรรณานุกรม

  1. Pathologic Basis of Diseases, Robbins and Cotrans 2007

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom