Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยากลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoid) เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่อยู่ในหมวดย่อยของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) มีอิทธิพลและหน้าที่สำคัญต่อร่างกายคือ

อนึ่ง หากจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษารวมถึงความเหมาะสมต่ออาการโรคของยา กลุ่มนี้ จำเป็นต้องให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้วินิจฉัยคัดกรองการใช้กับผู้ป่วย จึงจะเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

กลูโคคอร์ติคอยด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กลูโคคอร์ติคอยด์

ยากลูโคคอร์ติคอยด์มีสรรพคุณดังนี้เช่น

กลูโคคอร์ติคอยด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

อาจแบ่งกลไกการออกฤทธิ์ของยากลูโคคอร์ติคอยด์ตามการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้

ก.ยาใช้เฉพาะที่: ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวในบริเวณที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อ จึงป้องกันการทำลายเนื้อเยื่อในบริเวณที่อักเสบดังกล่าว

ข.ยาสำหรับสูดพ่น: ออกฤทธิ์โดยบรรเทาและลดการอักเสบของหลอดลม ทำให้หลอดลมเปิดกว้างเพื่อให้อากาศเข้าออกได้สะดวก อีกทั้งลดปริมาณการสร้างเมือกหรือสารคัดหลั่งที่คอยอุดกั้นตามหลอดลมอีกด้วย

ค.ยารับประทาน:หลังดูดซึมเข้าร่างกายจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ (Receptors) ของร่างกายป้อง กันมิให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปทำลายบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ อีกทั้งกดการตอบสนองของภูมิคุ้ม กันต้านทานโรคของร่างกาย จึงทำให้อาการโรคทุเลาขึ้น

ง:ยาฉีด: กลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับชนิดรับประทาน แต่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า

กลูโคคอร์ติคอยด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลูโคคอร์ติคอยด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

กลูโคคอร์ติคอยด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยยาในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์มีหลากหลายรายการ ขนาดรับประทาน/การใช้ยาจึงขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ โดยต้องอาศัยข้อมูลประจำตัวของตัวผู้ป่วย/ประวัติทางการแพทย์ ชนิดของโรคและอาการ ร่วมกับเลือกใช้ยาให้ตรงตามอาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด

ดังนั้น การจะเลือกใช้ยาในกลุ่มนี้ทั้งชนิดยา ขนาดยา และระยะเวลาที่ใช้ยา จึงควรเป็นคำ แนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากลูโคคอร์ติคอยด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน/ใช้ยากลูโคคอร์ติคอยด์สามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยา/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กลูโคคอร์ติคอยด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้าง เคียง) ดังนี้เช่น การใช้ยาไปนานๆอาจเกิดการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายต่อร่างกายผู้ป่วยได้, มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง, ลดการดูดซึมของแคลเซียมเป็นผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุนตามมา, หากมีบาดแผลตามร่างกายจะทำให้แผลหายช้า, เกิดภาวะไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์เพิ่มสูงขึ้น, เกิดภาวะหน้าบวมกลม, น้ำหนักตัวเพิ่ม, ความดันเลือด/ความดันโลหิตสูง, มีสิวขึ้นทั้งใบหน้าและทั่วตัว, ประจำเดือนผิดปกติ, อ่อนเพลีย, อารณ์แปรปรวน, อาจสับสน และอาจรู้สึกซึม เศร้า

มีข้อควรระวังการใช้กลูโคคอร์ติคอยด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลูโคคอร์ติคอยด์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กลูโคคอร์ติคอยด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากลูโคคอร์ติคอยด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษากลูโคคอร์ติคอยด์อย่างไร?

ควรเก็บยากลูโคคอร์ติคอยด์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

กลูโคคอร์ติคอยด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากลูโคคอร์ติคอยด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Prednersone (เพรดเนอร์โซน)General Drugs House
Prednisolone A.N.H. (เพรดนิโซโลน เอ.เอ็น.เฮช)A N H Products
Prednisolone Asian Pharm (เพรดนิโซโลน เอเชียน ฟาร์ม)Asian Pharm
Prednisolone Atlantic (เพรดนิโซโลน แอทแลนติก)Atlantic Lab
Prednisolone GPO (เพรดนิโซโลน จีพีโอ)GPO
Predsomed (เพรดโซเมด)Medicpharma
Prednisolone Greater Pharma (เพรดนิโซโลน เกรตเตอร์ ฟาร์มา)Greater Pharma
Beta (เบต้า)Chew Brothers
Betacort (เบต้าคอร์ท)Utopian
Bethasone (เบทาโซน)Greater Pharma
Betnovate (เบทโนเวท)GlaxoSmithKline
Archidex Eye/Ear (อาร์ชิเด็กซ์ อาย/เอีย)T P Drug
B. Dexol (บี. เดกซอล)Medicine Products
Cadexcin-N (คาเดกซิน-เอ็น)Thai Nakorn Patana
CD-Oph (ซีดี-ออฟ)Seng Thai
Decadron With Neomycin (เดกคาดรอน วิท นีโอมายซิน)MSD
Dexa (เดกซา)Utopian
Dexa ANB (เดกซา เอเอ็นบี)ANB
Dexacin (เดกซาซิน)ANB
Dexaltin (เดกซอลติน)ANB
Dexamethasone Charoen Bhaesaj (เดกซาเมทาโซน เจริญเภสัช)Charoen Bhaesaj Lab
Dexamethasone General Drugs House (เดกซาเมทาโซน เจเนอรัล ดักซ์ เฮาส์)General Drugs House
Dexamethasone GPO (เดกซาเมทาโซน จีพีโอ)GPO
Dexamethasone K.B. (เดกซาเมทาโซน เค.บี.)K.B. Pharma
Dexamethasone Medicine Products (เดกซาเมทาโซน เมดิซิน โพรดักซ์)Medicine Products
Dexamethasone Medicpharma (เดกซาเมทาโซน เมดิกฟาร์มา)Medicpharma
Dexamethasone Pharmasant (เดกซาเมทาโซน ฟาร์มาสัน)Pharmasant Lab
Dexamethasone T Man (เดกซาเมทาโซน ที แมน)T. Man Pharma
Dexamethasone T.P. (เดกซาเมทาโซน ที.พี.)T P Drug
Dexano (เดกซาโน)Milano
Dexa-O (เดกซา-โอ)Chinta
Dexa-P (เดกซา-พี)P P Lab
Dexapro (เดกซาโปร)Medicine Products

บรรณานุกรม

1. http://www.drugs.com/drug-class/glucocorticoids.html [2015,April11]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoid[2015,April11]
3. http://www.healthline.com/health/glucocorticoids#Overview1 [2015,April11]
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol [2015,April11]
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Cortisone [2015,April11]
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisolone[2015,April11]
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisone [2015,April11]
8. http://www.healthline.com/health/glucocorticoids#Overview1 [2015,April11]
9. http://www.merckmanuals.com/vet/pharmacology/anti-inflammatory_agents/corticosteroids.html[2015,April11]
10. http://web.stanford.edu/group/hopes/cgi-bin/hopes_test/glucocorticoids/ [2015,April11]
11. http://www.drugs.com/drug-interactions/budeprion-with-prednisone-440-3239-1936-0.html [2015,April11]
12. http://www.elephantcare.org/Drugs/glucocor.htm [2015,April11]
13. http://www.medicinenet.com/prednisolone_solutionsyrup-oral/page5.htm#Storage [2015,April11]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom