Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กรดไหลย้อน 

บทนำ

กรดแอลจินิก (Alginic acid) ประกอบไปด้วยโมเลกุลของน้ำตาลมาจับเรียงตัวกันเป็นสายโซ่ยาว (Anionic polysaccharide) อาจเรียกในชื่ออื่นอีก เช่น แอลจิน (Algin) หรือแอลจิเนต (Alginate) พบได้มากในสาหร่ายสีน้ำตา

กรดแอลจินิก ถูกนำมาแปรรูปเป็นเกลือของสารประกอบมีชื่อเรียกว่า โซเดียมแอลจิเนต(Sodium alginate) และถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทอผ้า และผลิตภัณฑ์ยา

จากคุณลักษณะที่กรดแอลจินิกสามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเจลหรือฟิล์มบางๆ จึงถูกนำมาผลิตเป็นยารักษาภาวะ/โรคกรดไหลย้อน ซึ่งในบ้านเราสามารถพบเห็นกรดแอลจินิกเป็นส่วนผสมในรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำชนิดรับประทาน โดยมีส่วนผสมร่วมกับตัวยาลดกรดอื่น เช่น อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate) แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium carbonate) และโซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate) เป็นต้น ซึ่งยาชื่อการค้าที่มีกรดแอลจินิกเป็นส่วนประกอบ ที่เป็นที่รู้จักกันคือยากาวิสคอน (Gaviscon)

อย่างไรก็ตายาที่มีส่วนผสมของกรดแอลจินิก จัดอยู่ในทั้งหมวดยาอันตราย และยาไม่อันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนของบริษัทยา การรับประทานยาที่ถูกต้องตรงตามอาการของโรค จึงควรอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

กรดแอลจินิกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กรดแอลจินิก

กรดแอลจินิกมีสรรพคุณคือ

กรดแอลจินิกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กรดแอลจินิกมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยหลังรับประทานยาที่มีส่วนผสมของกรดแอลจินิก พบว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างของกรดแอลจินิกเป็นเจลและปกคลุมบริเวณกระเพาะอาหาร เพื่อป้องกันมิให้กรดไหลย้อนกลับเข้ามาที่หลอดอาหาร ส่วนยาลดกรดที่ผสมร่วมกันจะทำหน้าที่ลดความเป็นกรดในน้ำย่อย จึงทำให้มีฤทธิ์รักษาอาการกรดไหลย้อนตามสรรพคุณ

กรดแอลจินิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

กรดแอลจินิกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

กรดแอลจินิกมีขนาดรับประทานอย่างไร?

เนื่องจากสูตรตำรับยาที่มีส่วนผสมของกรดแอลจินิก มียาลดกรดที่แตกต่างกันดังนั้น ขนาดการรับประทานควรต้องเป็นไปตาเอกสารกำกับยาของแต่ละบริษัท แพทย์จะเป็นผู้กำหนดขนาดการรับประทานได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการใช้ยาเหล่านี้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และในเด็ก

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากรดแอลจินิก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยากรดแอลจินิก สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กรดแอลจินิกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

กรดแอลจินิกที่เป็นส่วนประกอบของยาชนิดต่างๆ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผล ข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการสะอึก ปวดท้อง แน่นท้อง

มีข้อควรระวังการใช้กรดแอลจินิกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้กรดแอลจินิกดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมกรดแอลจินิกด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กรดแอลจินิกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยลักษณะโครงสร้างของกรดแอลจินิกที่ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จึงไม่ค่อยพบปฏิกิริยาระหว่างยานี้กับยาใดๆ แต่มักจะเกิดจากยาอื่นที่เป็นยาประกอบร่วมกับกรดแอลจินิก

อย่างไรก็ตามหากพบความผิดปกติ เช่น มีอาการเหมือนแพ้ยาของการรับประทานยาอื่นร่วมกับยาที่มีกรดแอลจินิกเป็นส่วนประกอบ ให้หยุดการใช้ยาและรีบปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็ว

ควรเก็บรักษากรดแอลจินิกอย่างไร

สามารถเก็บยาที่มีกรดแอลจินิกเป็นส่วนประกอบที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส(Celsius) เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

กรดแอลจินิกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาที่มีส่วนประกอบกรดแอลจินิกที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Algycon (อัลไกคอน) American Taiwan Biopharm
Gaviscon (กาวิสคอน) Reckitt Benckiser
Gaviscon Dual Action Reckitt Benckiser

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Alginic_acid [2014,Aug9]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/alginic%20acid/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Aug9]
3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Algycon/?type=brief [2014,Aug9]
4. http://www.druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=37&drugName=Alginic%20Acid&type=12 [2014,Aug9]
6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Gaviscon/?type=full#Content [2014,Aug9]
7. http://www.medschat.com/search.asp?q=alginic+acid [2014,Aug9]
8. http://www.drugs.com/inactive/alginic-acid-5.html [2014,Aug9]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน apeanutts
Frame Bottom