Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยากรดบอริก (Boric acid) หรือในชื่ออื่นๆอีก เช่น Hydrogen borate, Boracic acid, Orthoboric acid หรือ Acidum boricum กรดชนิดนี้พบมากตามธรรมชาติแถบพื้นที่ของเขตภู เขาไฟ อีกทั้งยังพบในน้ำเค็ม ในต้นพืช และผลของต้นพืช ลักษณะของกรดบอริกจะเป็นของ แข็งแบบผงผลึก การนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ของผลิตภัณฑ์กล่าวคือ ความบริสุทธิ์และเปอร์เซ็นต์ของสิ่งปนเปื้อนในกรดบอริกที่นำไปใช้กับอุตสาหกรรมยา ยาฆ่าแมลง การปรับสภาพกรด - ด่างในสระว่ายน้ำ หรืองานเกี่ยวกับปฏิกรณ์นิว เคลียร์ จะมีความแตกต่างกันออกไป

ด้วยกรดบอริกมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ระดับหนึ่ง จึงเหมาะ ที่จะนำกรดบอริกมาทำเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบของยาหยอดตาและยาล้างตา ในต่างประเทศจะมีรูปแบบของยาขี้ผึ้งป้ายตาเพิ่มขึ้นมา

กรณีที่ร่างกายได้รับกรดบอริกโดยการรับประทานหรือสูดดมเข้าทางเดินหายใจเป็นปริมาณ มาก จะก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเช่น เกิดการทำลายไต หรือเกิดภาวะไตวาย

นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองให้กรดบอริกกับสัตว์ทดลองพบว่า กรดชนิดนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดความพิการของตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ทดลอง จึงถือเป็นข้อระวังที่จะใช้กรดนี้ในลักษณะ ของยารับประทาน

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุกรดบอริกลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เพื่อเป็นยาหยอดหูและยาล้างตา

การจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาของกรดบอริกควรต้องเป็นไปตามคำแนะนำและคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

กรดบอริกมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กรดบอริก

ยากรดบอริกมีสรรพคุณดังนี้เช่น

กรดบอริกมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากรดบอริกคือ ตัวยาจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย โดยรบกวนกระบวนการทางชีวภาพของเชื้อโรค จนเชื้อโรคเสียสมดุลของการดำรงชีวิต และตายลงในที่สุด

กรดบอริกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากรดบอริกมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 1. ยาขี้ผึ้งป้ายตาที่มีความเข้มข้น 10%

ข. ยาหยอดตาที่ผสมร่วมกับยาอื่น: เช่น

 • Benzalkonium Cl 50% 0.2 มิลลิกรัม + Boric acid 13 มิลลิกรัม + Sodium borate 3.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • Phenylephrine hydrochloride 0.12% + Boric acid 1.2% + Sodium borate 0.2% + Sodium chloride 0.26%

ค. ยาล้างตาที่ผสมร่วมกับยาอื่น: เช่น

 • Boric acid 2% + Sodium borate 0.5% + Allantoin 0.05% + Chlorobutanol 0.02% + Salicylic acid 0.025% + Zinc sulfate 0.004% + Witch hazel distilled 12.95%
 • Boric acid 1.24 กรัม + Sodium borate 0.02 กรัม + Sodium chloride 0.29 กรัม /100 มิลลิลิตร
 • Boric acid 2 กรัม + Sodium borate 0.5 กรัม + Chlorobutanol 20 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร

ง. โลชั่นทารักษาการอักเสบของผิวหนังที่ผสมร่วมกับยาอื่น: เช่น Boric acid 0.8% + Phenol 4% + Resorcinol 8%

กรดบอริกมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยากรดบอริกมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาขึ้นกับอาการของโรค ดังนั้นการใช้ยาและวิธีบริหารยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการบริหารยานี้สำหรับป้องกันและต่อต้านการติดเชื้อที่ตาในระดับที่มีความรุนแรงต่ำดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: ใช้ขี้ผึ้งที่มีความเข้มข้นของกรดบอริก 10% ป้ายบริเวณด้านในของเปลือกตา/หนังตาส่วนล่างวันละ 1 - 2 ครั้ง

*อนึ่ง ความถี่และปริมาณการใช้ยากรดบอริกในการรักษาการติดเชื้อไม่รุนแรงที่ตาย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับตัวยาและปริมาณสารสำคัญของแต่ละสูตรตำรับยา

เด็ก: ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงขนาดยานี้ที่ใช้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากรดบอริก ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมป้ายตา/หยอดตาควรทำอย่างไร?

หากลืมป้ายตา/หยอดตาด้วยยากรดบอริก สามารถป้ายตา/หยอดตาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลา ใกล้เคียงกับการป้ายตา/หยอดตาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กรดบอริกมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากรดบอริกในรูปแบบของยาหยอดตา/ยาป้ายตา/ยาล้างตาสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประ สงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจมีอาการแสบ คัน ระคายเคืองในตา การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เกิดตาแดง และมีน้ำตาออกมาก

มีข้อควรระวังการใช้กรดบอริกอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากรดบอริกดังนี้เช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมกรดบอริกด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดัง นั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่ม เติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

กรดบอริกมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยากรดบอริกในรูปแบบที่เป็นยาหยอดตา/ล้างตา/ป้ายตา จัดเป็นยาใช้ภายนอกเฉพาะที่จึงไม่ค่อยพบปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษากรดบอริกอย่างไร?

ควรเก็บยากรดบอริกภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

กรดบอริกมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากรดบอริกที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Castellani’s Paint (แคสเทสลานิส เพนท์) ICM Pharma
Eye Mo Plain (อาย โม เพลน) GlaxoSmithKline
Eye-Gene (อาย-จีน) LF Asia
Eye-Gene Soft (อาย-จีน ซอฟท์) LF Asia
Mano Eye Drops (มาโน อาย ดร็อปส์) March Pharma
Optal Olan's Eye Lotion (ออฟตัล โอลาน อาย โลชั่น) Olan-Kemed
Opplin (ออฟลิน) Thai Nakorn Patana
Opsil (ออฟซิล) Actavis
Optic (ออฟติก) T P Drug
Visotone (ไวโซโทน) British Dispensary (L.P.)

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Boric_acid#Medical [2015,May30]
 2. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=boric+acid [2015,May30]
 3. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=boric+acid [2015,May30]
 4. http://www.mims.com/USA/drug/info/boric%20acid/boric%20acid?type=full&mtype=generic [2015,May30]
 5. http://www.drugs.com/sfx/boric-acid-ophthalmic-side-effects.html [2015,May30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom