Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยอาหาร โดยเฉพาะอาหารไขมัน แต่เซลล์บางชนิดของตับอ่อนยังสร้างฮอร์โมนหลายชนิด ที่สำคัญ คือ ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) เพื่อควบคุมการใช้น้ำตาลของร่างกาย โรคที่เกิดกับอวัยวะนี้ เช่น โรคตับอ่อนอักเสบ และโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ตับอ่อน
ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ับอ่อน (Pancreas) อาจทั้งจากการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ เช่น เกิดจากพิษของสุรา หรือ จากการติดเชื้อ เช่น จากเชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย ตับอ่อน เป็นอวัยวะในช่องท้อง อยู่ใต้ต่อกระเพาะอาหาร จัดเป็นอวัยวะในร ...
เบาหวาน (Diabetes mellitus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้าในโรคเบาหวาน (Diabetic foot care) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ในผู้ป่วยเบาหวาน เบาหวานกับการตั้งครรภ์ (Diabetes mellitus and pregnancy) ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) ความดันโลหิตสูง ...
เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น (Juvenile diabetes mellitus)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อวยพร ปะนะมณฑา
... เป็นเบาหวานอย่างไร? การป้องกันเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นทำอย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} เบาหวานคืออะไร เบาหวาน หรือ โรคเบาหว ...
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (Hypoglycemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ได้แก่ กินยา ฉีดยาเบาหวาน/อินซูลินไม่ถูกต้องตามแพทย์แนะนำ ซื้อยาต่างๆกินเอง หรือใช้สมุนไพรร่วมด้วย เพราะอาจมีผลข้างเคียงเสริมฤทธิ์ยาเบาหวาน จึงส ...
มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ย โดยรายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเมื่อ พศ. 2553 ซึ่งรวบรวมผู้ป่วยช่วงปี พศ. 2544-2546 พบมะเร็งตับอ่อนในผู้ชายคิดเป็น 1.7 คนต่อประชากรชาย 100,000 คน ส่วนในผู้หญิง พบได้ 1.2 คน ต่อประชากรหญิง 100,000 ค ...
ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก (Neonatal hyperbilirubinemia / Neonatal jaundice)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... บพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} โรคเลือด(Blood Diseases) โรคตับ (Liver disease) โรคเด็ก(Childhood: Childhood diseases) ตับอักเสบ (Toxic h ...
รู้ทันโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นาวาอากาศโท แพทย์หญิง ธัญญา เชฏฐากุล
... etes mellitus) เบาหวานกับการตั้งครรภ์ (Diabetes mellitus and pregnancy) เบาหวานขึ้นตา เบาหวานกินตา (Diabetic retinopathy) การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน (Diabetic foot care) ความดันโลหิตสูง (Hyperten ...
มะเร็งตับอ่อนชนิดเอ็นโดคราย หรือ มะเร็งตับอ่อนชนิดไอส์เล็ต (Endocrine tumor of pancreas or Islet cell carcinoma of pancreas)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะเพาะอาหาร จัด เป็นอวัยวะอยู่ในระบบทางเดินอาหารเช่นเดียวกับตับ (Liver แปลว่า ก้อนเนื้อขนาดใหญ่ในช่องท้องที่มีสีแดงคล้ำ) แต่ตับอ่อนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตับ เป็นคนละอวัยวะกัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เพียงแ ...
อินซูลิน (Insulin)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ตาลในเลือดจึงสูงขึ้น ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่มีความผิดปกติในการใช้พลังงานของร่างกาย ที่เรียกว่า กลุ่มอาการเบตาบอลิก ร่วมด้วย เช่น ไขมันในเลือดสูง ...
ตับอ่อน (Pancreas)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ของตับ เป็นคนละอวัยวะกัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เพียงแต่มีชื่อภาษาไทยที่พ้องกัน ซึ่งผู้เขียนไม่ทราบที่มา แต่เข้าใจเอาเองว่า อาจเป็นเพราะ เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร และมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหมือนกัน เพี ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน bumbumbimbim Cake10 sutthiphat11 behringer Nonyada Orando
Frame Bottom