กระดานสุขภาพ

เป็นไข้ได้ 3 วัน แต่บริเวณอวัยวะเพศ มีปื้นแดงๆ โผล่ขึ้นมา
Dark*****a

17 ธันวาคม 2565 01:42:02 #1

เป็นไข้ได้ 3 วัน แต่บริเวณอวัยวะเพศ มีปื้นแดงๆ โผล่ขึ้นมา ในวันที่ 3 ไม่ได้มีเพศสัมพันมาเป็นเดือนๆแล้วจึงคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์

https://haamor.com/media/create_topic/20221217013948.jpg

https://haamor.com/media/create_topic/202212170139481.jpg
อายุ: 34 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 56 กก. ส่วนสูง: 172ซม. ดัชนีมวลกาย : 18.93 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)