กระดานสุขภาพ

มีตุ่มขึ้นที่องคชาติ
Maroot

25 พฤศจิกายน 2564 16:15:49 #1

พอดีได้ไปมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้มีการป้องกัน หลังจาก 1 อาทิตย์ รู้สึกปวดบริเวณ องตชาติ พร้อมกับมีตุ้มขึ้น ตามรูป 

 

ปัสสาวะได้ตามปกติ แต่มีอาการปวดที่บริเวณเพศตลอดเวลาครับอายุ: 39 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 88 กก. ส่วนสูง: 175ซม. ดัชนีมวลกาย : 28.73 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
Maroot

25 พฤศจิกายน 2564 20:23:33 #2