Frame Top
User

คุยกับหมอสมศักดิ์ เทียมเก่า ตอน: ความแตกต่างระหว่างสิทธิ์การรักษา

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
29 ธันวาคม 2017
talksomsak-8


คนส่วนใหญ่มีความเชื่อฝังใจเลยว่าสิทธิ์บัตรทอง สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์ข้าราชการนั้นมีความแตกต่างกัน สิทธิ์บัตรทองนั้นไม่ดีแน่ เพราะฟรี ของฟรีจะดีได้อย่างไร ยิ่งมีข่าวผลการศึกษาของหลายหน่วยงานระบุว่า ผู้ใช้สิทธิ์การรักษา 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นมีการเสียชีวิตสูงกว่าสิทธิ์อื่นๆ

ผมเองอยากให้มองอย่างใจเป็นกลางครับ การรักษาที่แพทย์ พยาบาล ทีมสาธารณสุขทั้งหลายให้การรักษานั้นเป็นไปตามหลักการรักษาที่เป็นมาตรฐาน สิทธิ์การรักษาเองมีผลต่อการตัดสินใจของแพทย์ในการรักษาบางส่วนเท่านั้น เช่น การส่งต่อ ก็ควรส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาตามสิทธิ์การรักษา ถ้าการรักษานั้นสามารถให้การรักษาได้เหมือนกัน เช่น โรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย การพิจารณาการใช้ยาที่อยู่นอกเหนือบัญชียาหลักแห่งชาติ การสั่งยาในกรณีการรักษาต่อเนื่องระยะยาวที่แพทย์จะมีข้อจำกัดในระยะเวลาหรือจำนวนยาที่จะสั่งให้ไปทานต่อที่บ้าน เป็นต้น แต่การรักษาใดๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของประเทศก็จะได้รับการรักษาเหมือนกันทั้ง 3 สิทธิ์การรักษา ลองดูในตัวอย่างต่อไปนี้

การรักษา 30 บาทรักษาทุกโรค ข้าราชการ ประกันสังคม หมายเหตุ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฟรี ฟรี ฟรี -
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ขึ้นกับความจำเป็น ฟรี ถ้ามีหนังสือรับรอง ขึ้นกับนโยบายของแต่ละที่ ถ้าไม่ทางเลือกอื่นจริงๆ ก็ฟรี
การตรวจเพิ่มเติม ฟรี ฟรี ฟรี ถ้าแพทย์สั่งและมีใน รพ.
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฟรี แต่บางชนิดต้องเสียเงิน ฟรี ตามมาตรฐาน ฟรี แต่บางชนิดต้องเสียเงิน ขึ้นกับนโยบายในแต่ละ รพ.
ค่าห้องพิเศษ จ่ายเพิ่มจากปกติ ขึ้นกับระดับซี และ รพ. จ่ายเพิ่มจากปกติ ขึ้นกับนโยบายในแต่ละ รพ.
ยา จำนวนยาที่ได้ต่อครั้ง 1-3 เดือน 3 เดือน 1-3 เดือน ขึ้นกับนโยบายในแต่ละ รพ.
คลินิกนอกเวลา จ่ายเพิ่ม หรือจ่ายทั้งหมด จ่ายเพิ่มค่าแพทย์ จ่ายเพิ่มค่าแพทย์ ขึ้นกับนโยบายในแต่ละ รพ.
ค่าชดเชยทางการแพทย์ มี ไม่มี มีแนวทางชดเชยชัดเจน เป็นแต่ละกรณี
ฝากท้อง ฟรี ฟรี เสียค่าใช้จ่าย ได้ค่าดูแล ชดเชยหลังคลอด สำหรับประกันสังคม
สถานพยาบาล ใกล้บ้าน ขึ้นทะเบียน และที่อื่นๆ ขึ้นทะเบียน ฉุกเฉินใช้ได้ทุกที่ 72 ชั่วโมง

จากข้อมูลข้างต้น ผมอยากให้ความมั่นใจกับคนไทยทุกคนว่าทุกสิทธิ์การรักษานั้นมีความปลอดภัย มาตรฐานการรักษาเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพียงรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น และแพทย์ให้การรักษาตามมาตรฐานการรักษา มิได้คำนึงถึงสิทธิ์การรักษาเป็นหลัก

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน arshura22
Frame Bottom