Frame Top
User

คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน ซื้อยาทานเองอย่างเหมาะสม

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
5 มิถุนายน 2018
somsaktalk-8


      

      การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก แต่เมื่อมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้น มีอาการเจ็บป่วยก็ต้องรักษา อาจซื้อยามาทานเอง หรือไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม การซื้อยาทานเองก็สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลานาน ค่าใช้จ่ายก็ไม่มาก แต่ถ้าพบแพทย์จะเสียเวลานานมาก ถึงแม้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์โดยตรง แต่ก็มีค่าเสียเวลา ลางาน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น ดังนั้นการซื้อยาที่ร้านขายยาก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อมีปัญหาสุขภาพ ผมมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการซื้อยาทานเองที่เหมาะสม ดังนี้

      1. อาการเจ็บป่วยแบบไหนที่ซื้อยาทานเองได้ เช่น อาการปวดหัวที่ไม่รุนแรง ไม่ใช่อาการเรื้อรัง ไม่มีความผิดปกติอื่นๆ หรืออาการปวดท้อง ท้องเสียแบบไม่รุนแรง ไม่มีไข้ อุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง มีแผลถลอกเล็กน้อย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วไป ไข้หวัด ผื่นคัน ลมพิษ หรืออาการผิปกติอื่นๆ ที่ไม่มีความรุนแรง อย่างไรก็ตามถ้าทานยาที่ซื้อมาแล้ว อาการไม่ดีขึ้นหรือทรุดลง ควรพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

      2. ยาที่ซื้อมาติดไว้ที่บ้านเป็นประจำ ก็คือ ยาสามัญประจำบ้าน แก้ปวด ลดไข้ ยาลดกรด ยาลดน้ำมูก แก้ไอ ผงเกลือแร่ ยาทำแผล ครีมนวด เป็นต้น

      3. กรณีเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปวดศีรษะเรื้อรังนั้น ควรต้องพบแพทย์เป็นระยะๆ เช่น 3 หรือ 6 เดือน เพื่อมีการตรวจประเมินว่ามีภาวะแทรกซ้อน ผลของการควบคุมอาการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ทำความเข้าใจในการรักษา จึงต้องพบแพทย์เป็นระยะ การซื้อยาทานเองโดยที่ไม่ได้พบแพทย์นั้น อาจเกิดผลเสียได้ เช่น เกิดภาวะแทรกซ้อนแบบที่ไม่รู้ตัว ผลการรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เป็นต้น

      4. กรณีที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก ถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็อาจบอกแพทย์ได้โดยตรงว่าขอตรวจกับแพทย์ตามนัด รับยาจากโรงพยาบาลหรือคลินิกเป็นจำนวนหนึ่ง และนำตัวอย่างยาที่ได้รับไปซื้อที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นผู้ดูแล และจำหน่ายยาตามใบสั่งแพทย์ก็ได้

      5. ข้อควรระวังการซื้อยาทานเองอีกข้อหนึ่ง คือ การเก็บยาที่ถูกต้อง การดูวันที่หมดอายุ เนื่องจากยาที่ซื้อมานั้นมีหลายรูปแบบ การเก็บยาที่ถูกวิธีในยาแต่ละชนิดต้องศึกษาให้ดี ไม่ควรเก็บยาไว้ในรถ เพราะอุณหภูมิที่สูงถ้ารถถูกแดดช่วงที่จอดรถนอกอาคาร การหมดอายุของยาที่ซื้อเก็บไว้ก็พบได้บ่อย เนื่องยาบางชนิดนานๆ จะนำมาใช้ ก็ทำให้ลืมดูวันหมดอายุได้

      การซื้อยาทานเองเป็นการดูแลสุขภาพแบบหนึ่งที่ดีและมีความคุ้มค่า แต่ต้องระมัดระวังและรอบครอบด้วยนะครับ

Blog
User คุยกับหมอสมศักดิ์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom