Frame Top
User

คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน โรงพยาบาลชุมชนดีจริงเหรอ

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
25 พฤษภาคม 2018
somsaktalk-5


      

      การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องพบแพทย์เพื่อให้การรักษาให้หายเป็นปกติ การรักษาที่ดีนั้นผมแนะนำว่าถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถดูแลตนเองได้ เช่น เป็นไข้หวัด ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย ก็ดูแลตนเอง แต่ถ้าเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นดูท่าทางจะไม่ดี ก็แนะนำให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่า แต่ถ้าใครสะดวกจะพบแพทย์ที่คลินิกส่วนตัว เพราะสะดวกกว่า ไม่มีเวลาในช่วงเวลาราชการ ก็ขึ้นกับความสะดวกครับ แต่ถ้าการเจ็บป่วยที่รุนแรง คาดว่าต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ผมแนะนำว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเลยดีกว่า แล้วจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน เพราะอยู่ในอำเภอที่ตนเองพักอาศัย หรือจะไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด เพราะมีแพทย์เฉพาะทาง น่าจะรักษาได้ดีกว่าโรงพยาบาลชุมชน ผมเห็นว่าโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกว่าครับ

      ทำไมผมจึงบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเหมาะสมกว่า ก็ด้วยเหตุผลที่โรงพยาบาลชุมชนไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง สิทธิ์การรักษาพยาบาลก็มักจะอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารการส่งต่อ ความคุ้นเคยกับสถานที่ เจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีมากกว่าการใช้บริการที่โรงพยาบาลจังหวัด ประเด็นที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่น คือ ความสามารถของแพทย์ เพราะที่โรงพยาบาลชุมชนอาจมีแต่แพทย์จบใหม่ ประสบการณ์น้อยจะรักษาได้ดีหรือไม่ ประเด็นนี้ผมก็เห็นด้วยครับว่าส่วนใหญ่แล้ว แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ไม่มาก ยกเว้นบางโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง และมากด้วยประสบการณ์ แต่ต้องกลับมามองอีกด้านหนึ่งครับว่าโรคหรือปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาที่ซับซ้อน จนทำให้แพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนรักษาไม่ได้ โรคหรืออาการเจ็บป่วยส่วนมากมักจะรักษาได้ด้วยแพทย์ทุกคน ไม่มีความจำเป็นต้องให้แพทย์เฉพาะทางรักษาก็ได้ และถ้าปัญหานั้นซับซ้อน แพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนรักษาไม่ได้ ก็จะมีระบบการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามลำดับขั้นต่อไป ส่วนเรื่องยาที่ใช้รักษา ไม่ต้องกังวลเลยครับยามากกว่าร้อยละ 90 เหมือนกันทุกโรงพยาบาลครับ ไม่มีความแตกต่างกันเลย

      ยิ่งเป็นกรณีภาวะฉุกเฉิน ภาวะเร่งด่วนที่อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิต การรักษาในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านยิ่งเหมาะสมกว่า รวดเร็ว และถ้ามีปัญหาหนัก รุนแรง แพทย์ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดต่อไป เชื่อผมเถอะครับ ถ้าเจ็บป่วยครั้งต่อไป ลองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน แล้วท่านจะเห็นความจริงที่ผมบอกครับ


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tabelog Wisanu
Frame Bottom